Seminar 'Prodajne vještine – od osnovnih načela do zaključivanja prodaje'

Opis

Glavne karakteristike uspješnih prodavača su upornost, uvjerljivost, optimizam, velika energija i entuzijazam, društvenost, smisao za humor, komunikativnost, prezentacijske vještine, prepoznavanje poslovnih prilika i smisao za umrežavanje. Uz ovo sve treba, naravno, dodati i malo jači ego, nešto deblju kožu, dozu sebičnosti te blagu (a možda i jaču) gramzivost, ali i to su dijelovi „kvalitetnog prodajnog paketa“.

Dio ovih karakteristika neminovno mora biti ugrađen u DNA svake osobe koja na bilo koji način sudjeluje u prodaji, i kao što svatko ne može biti kvalitetan glazbenik ili sportaš, ne može biti ni prodavač ili poduzetnik. Ali isto tako, kao i u sportu ili umjetnosti, osnovne prodavačke predispozicije treba marljivo razvijati i nadograđivati, kako bi osoba razvila sve svoje prodajne potencijale, a time i donijela svojoj organizaciji najveću moguću dobit.

Osnovna prodajna načela predstavljaju temelj prodajnog procesa i pripadaju osnovnim prodajnim znanjima i vještinama koje trebaju imati sve osobe vezane uz prodaju, bez obzira jesu li poduzetnici ili direktori, voditelji prodaje ili referenti i prodajno osoblje. Kroz stručni dvodnevni seminar polaznici će dobiti strukturirana prodajna znanja i vještine koje će odmah isprobati i nadograditi u grupnom radu i snažnoj međusobnoj interakciji tijekom praktične radionice na kraju edukacijskog programa. Polaznici će tako moći već prvi idući dan kvalitetno primjenjivati usvojena znanja na svom radnom mjestu.

Sadržaj seminara (1. dan):
• Prezentacijske i komunikacijske vještine prodaje prodavača i proizvoda u praksi
• Profil suvremenog uspješnog prodavača
• Temeljna načela uspješne prodaje
• Etape prodajnog procesa
1. Elementi pripreme za prodajni razgovor
2. Ostavljanje dobrog prvog dojma i otvaranje prodajnog razgovora

3. Analiza klijentovih potreba i situacije korištenjem prodajnog lijevka
4. Opis proizvoda korištenjem argumentacije (značajka - prednost – korist)
5. Tehnike „prodajne prezentacije rješenja“ kupčevih problema
6. Najćešći prigovori u prodaji i kako ih riješiti
7. Primjeri efikasnih metoda zaključivanja prodaje

Cilj seminara:
Prenijeti polazniku korisna, praktična i jednostavna načela izvrsne prodaje koja će moći pretvoriti u svoje osobne prodajne rezultate i prodajne rezultate svoje organizacije. Iskušajte ih jer su korisna i zabavna. Davanjem korisnih i jednostavnih naputaka sadržaj seminara vodi polaznika kroz sedam etapa prodajnog procesa kako bi polaznik mogao komparirati i unaprijediti faze osobnog prodajnog procesa.

Sadržaj radionice (2. dan):
• Kako koristiti 12 prodajnih okidača u prodajnom procesu
• Zašto koristiti cross-selling i up-selling?
• Praktičan primjer prodajnog procesa – role play
• Najčešće greške u prodaji

Case study koji rješavaju polaznici:
• Kreiranje jedinstvenog prodajnog prijedloga
• Otvaranje prodajnog razgovora
• Prodajni lijevak – korištenje pitanja po etapama prodajnog razgovora (otvorena, zatvorena, neutralna)

• Opis proizvoda korištenjem argumentacije (značajka - prednost – korist)
• Prodajne prezentacije rješenja kupčevih problema
• Rješavanje prigovora na cijenu
• Zaključivanje prodaje i postprodajne aktivnosti

Cilj seminara:
Primjerom pokazati polazniku praktično korištenje svih faza prodajnog procesa i potom vježbati na praktičnim primjerima kako bi polaznik povećao broj zaključenih prodaja na osobno zadovoljstvo i zadovoljstvo svoje tvrtke. Posebno mjesto pripada cross-sellingu, up-sellingu kao i prodajnim okidačima i njihovoj primjeni u uspješnom zaključivanju prodaje.

Metode rada:
Seminar će se sastojati od snažne interakcije između polaznika i predavača. Jezgrovita i jasna prezentacija obogaćena je velikim brojem praktičnih primjera i pripremljenih vježbi. Intenzivno se koristi sinergija grupnog rada, a posebna će pažnja biti posvećena individualiziranom rješavanju konkretnih prodajnih primjera polaznika.

Ciljna skupina polaznika:

Direktori i voditelji prodaje, komercijalisti i ostalo prodajno osoblje, voditelji izvoza, Key Account Manageri, svi koji rade u B2B i B2C okruženju, sve osobe koje su u direktnom kontaktu s krajnjim kupcima, vlasnici malih i srednjih tvrtaka, svi koji žele prodavati više i jednostavnije, uočiti pogreške koje rade u prodajnom procesu te bi željeli postati usješniji prodavači.

Za polaznike seminara osigurani su ručak i materijali sa seminara. Na kraju seminara polaznicima će biti uručeno Uvjerenje o uspješno završenom seminaru.

Predavači:
dr.sc. Jasminka Samardžija, Kamilo Antolović

Kategorija: Tečajevi

Pošalji upit za program

EduCentar upitnik zadovoljstva