Pučko otvoreno učilište „Ante Babić“ Umag

O instituciji

Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta "Ante Babić" Umag obuhvaća veliki broj različitih djelatnosti, obrazovanje, kulturu, osnovnu glazbenu školu, predškolski odgoj iz područja glazbene kulture, organizaciju različitih vrsta predavanja i slično. Učilište je osnovano 1956. godine, u trenutku snažnog gospodarskog razvoja cijelog našeg područja, sa zadatkom sustavnog rješavanja problema obrazovanja, usavršavanja odraslih kao i organiziranja zabavnih i kulturnih događanja. Od osnutka do danas Učilište je nekoliko puta, kako je nalagala politika trenutka, promijenilo organizacijsko – pravno ustrojstvo, suočavalo se s financijskim, kadrovskim i drugim problemima, ali je kontinuirano radilo i razvijalo se. Danas je to najznačajniji kulturno - obrazovni centar Bujštine, a moglo bi se reći i Istre. Nerijetko nam kolege na stručnim skupovima, gdje naši voditeljica obrazovanja i poslovni tajnik često sudjeluju i u ulozi predavača, prilaze i čestitaju na uspjesima koje smo svojim radom postigli. Svakako da takve pohvale laskaju i gode, međutim one i obvezuju. Obvezuju nas na daljnji rad i razvoj djelatnosti, ali i na uvođenje novih programa i projekata kojima ćemo moći zadovoljiti potrebe svih društvenih skupina našeg područja. Obzirom da je, upravo spomenuti razvoj djelatnosti u nekoliko prethodnih godina ukazao na potrebu poboljšanja uvjeta rada, kako prostornih tako i kadrovskih, Upravno vijeće je na prijedlog Stručnog vijeća Učilišta, na svojoj sjednici od 26. travnja 2007. godine usvojilo Program razvoja Učilišta, kojega ćete također moći pronaći na ovim stranicama i proučiti ga.

Dodatne informacije

  • Blizina javnog prijevoza
  • Blizina parkinga