Voditelj u zdravstvenom turizmu

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: 194 sat(i)
EduCentar cijena: Na upit
Kategorija: Tečajevi Kategorija: Poslovna edukacija

Opis

 

                                                 

raspisuje

NATJEČAJ

za upis u II. generaciju polaznika program usavršavanja za voditelja u zdravstvenome turizmu

Uvjeti za upis:
Završena viša/visoka škola bilo kojeg usmjerenja s jednom godinom radnog iskustva u poslovnoj organizaciji koja se bavi posredovanjem između korisnika i pružatelja usluge u zdravstvenom turizmu odnosno u zdravstvenom ili turističkom području uz korištenje jednog stranog jezika u govoru i pismu.

Poznavanje osnova rada na računalu je obavezno. Program traje 6 mjeseci uz 6 dolazaka u učionicu. Zahvaljujući pripremljenom interaktivnom programimu za učenje na daljinu, program mogu upisati kandidati iz cijele Hrvatske i iz inozemstva.

Prilikom prijave potrebno je dostaviti:
1. popunjeni obrazac za prijavu dostupan na web stranicama Učilišta Ambitio,
2. presliku završne svjedodžbe ili diplome završenog studija,
3. presliku rodnog lista,
4. presliku domovnice,
5. presliku osobne iskaznice.

Prijave za upis zaprimaju se od 31. svibnja do 30. rujna 2017. godine odnosno do popunjenja slobodnih mjesta.

Dokumente za prijavu potreb­no je slati putem e-maila, faxa, poštom ili osobno. Kandidati koji zadovolje uvjete za upis bit će obaviješteni i pozvani na upis putem e-maila i telefonom. O točnim terminima upisa kandidati će biti obaviješteni krajem rujna 2017. godine.  Prilikom upisa je potrebno donijeti na uvid originale prethodno dostavljenih dokumenata.

Početak predavanja planiran je u listopadu 2017. godine.

UČILIŠTE AMBITIO, Ksaver 196, Zagreb,
tel: 01 4677 802, fax: 01 4677 801, info@uciliste-ambitio.hr

Prvi program ovakve vrste u Hrvatskoj

Prvi program ovakve vrste u Republici Hrvatskoj namijenjen je osobama koje se na bilo koji način bave ili bi se željele baviti nekim oblikom zdravstvenoga turizma (medicinski turizam, lječilišni turizam, wellness). Rade u timu pružatelja usluga zdravstvenoga turizma ili žele raditi samostalno. Svladavanjem ovog programa stječu se ishodi učenja odnosno kompetencije potrebne za rad na radnom mjestu voditelja u zdravstvenome turizmu koji spaja korisnika i pružatelja usluga u zdravstvenome turizmu.

Kraće, ciljano obrazovanje uz e-učenje

S ovim ciljanim  obrazovnim programom u trajanju od šest mjeseci koji se provodi kombiniranom multimedijskom (e-učenje) i redovitom nastavom, moći će se u realno kratkom vremenu usavršiti osobe koje će biti poveznica između korisnika zdravstvene usluge i pružatelja zdravstvene usluge. Jedan dio će se izvoditi putem redovne nastave, dok će se više od 50% teoretskih sadržaja programa provoditi putem interaktivnog multimedijskog sustava za učenje na daljinu (e-učenje) kao i kroz praktičnu nastavu. Izrada ovog novog i jedinstvenog programa omogućena je zahvaljujući sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Rok prijave: do popunjenja slobodnih mjesta

Cijena: 18.000 kn ili 15.000 kn bez tableta 

Trajanje: 194 sati

U cijenu školarine polaznici dobivaju tablet/dlanovnik kao sredstvo za rad tijekom učenja.

Plaćanje školarine je moguće na 6 do 8 rata!!!

Više o samom programu kao i o kompetencijama možete saznati na internet stranici:www.uciliste-ambitio.hr/Programi/Zdravstveni turizam/Kompetencije.

Pošaljite nam upit putem obrasca na dnu stranice.

 

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera