Certificirani stručnjak za forenzično računovodstvo

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: 5 dan(a)
EduCentar cijena: 8.000 kn + PDV
Kategorija: Poslovna edukacija

Opis

Svrha forenzičnog računovodstva je otkriti nepravilnosti u poslovanju (prijevare i pogreške). Forenzično računovodstvo je multidisciplinarna djelatnost jer je za njeno obavljanje potrebno poznavanje računovodstva posebice standarda financijskog izvještavanja, revizije, statistike, pravne regulative, informatike te istražiteljskih vještina.

Prema istraživanju forenzičnih revizora prosječno trgovačko društvo zbog prijevara godišnje gubi 5% ukupnog godišnjeg prihoda. Najviše prijevara događa se u privatnim i malim društvima te od strane zaposlenika. Upravo je takva struktura društava iz privatnog sektora dominantna u Republici Hrvatskoj. 

Kako detektirati i utvrditi postojanje prijevara te koji su načini na koje se događaju prijevare u samim društvima, tko ih provodi te kako spriječiti njihovo pojavljivanje, pitanja su na koja će odgovoriti ovaj seminar.
Kroz praktične primjere, prezentaciju i osobnim iskustvom u području forenzičnog računovodstva polaznicima će se približiti tehnike i modeli forenzičnog računovodstva.

Tečaj se odvija kroz 6 modula te pruža temeljitu pripremu za ispit koji se održava po završetku tečaja. Unutar modula osmišljeno je više radionica gdje polaznici na praktičnim primjerima i originalnim obrascima usavršavaju svoja znanja. Polaznike tečaja nastojimo upoznati s najčešćim pogrešnim iskazivanjima u financijskim izvještajima te indikatorima prijevarnih financijskih izvještaja. Posebnu pažnju obraćamo na sve aktualnosti i novine u području računovodstva, poreza kao temelja forenzičnog računovodstva te iz područja samog forenzičnog računovodstva.

Polaznici tečaja, koji obave sve predviđene zadatke i polože završni ispit, dobit će certifikat kao potvrdu o usvojenom znanju;

1. Certifikat je ovjeren od strane stručnjaka VerlagDashofer izdavačke kuće te je dokaz poznavanja navedenog područja ili tema.

2. Kao vlasnik certifikata imate konkurentnu prednost na tržištu rada i veće povjerenje poslodavca u Vaše znanje.

3. Edukacija Vam pruža temeljitu pripremu za test, mentorstva i savjetovanja stručnjaka.

4. Po uspješnom završetku pismenog ispita dobivate potvrdu za "Stručnjaka za forenzično računovodstvo" na hrvatskom i engleskom jeziku.

5. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, to znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja otvorenog i zatvorenog tipa.

Ciljna skupina

Kome je namjenjen tečaj?

 • Svima onima koji su spremni stjecati nova  znanja i sistematizirati postojeća znanja s područja forenzičnog računovodstva. 
 • On Vam nudi konkurentnu prednost na tržištu rada i veći renome kod Vašeg poslodavca. 
 • Certificirani tečaj namijenjen je šefovima računovodstva, zaposlenicima u računovodstvenim servisima, računovodstvenim managerima, revizorima...
Datum Mjesto Cijena
22.5. – 14.6.2017 Zagreb 8000 Kn + PDV
12.10. – 3.11.2017 Zagreb 8000 Kn + PDV

 

Raspored seminara

1.MODUL: Interaktivna radionica – Računovodstvo - 22.5.2017.
Termin: 09:00 - 16:00
Predavač: mr.sc. Silvija Pretnar Abičić ovl.rev. i inter.rev.

08:45 - 09:00

 • Prijem i registracija polaznika

09:00 - 11:00

 • I. dio: Financijski izvještaji
  • Opći dio
  • Računovodstvo trgovačkih društava
  • Računovodstvo neprofitnih organizacija
  • Analiza GFI

11:00 - 11:30

 • Pauza za kavu

11:30 -13:00

 • II. dio: Analiza financijskih izvještaja
  • Definicija
  • Pokazatelji
  • Primjer
 • III. dio: Računovodstvene prijevare
  • pojam prijevara, kreativno računovodstvo,
  • zakonodavni okvir kao temelj za otkrivanje računovodstvenih prijevara,
  • pojavni oblici,
  • računovodstvene prijevare,
  • indikatori prijevare,
  • posljedice,
  • računovodstvene prijevare specifične za pojedine djelatnosti

13:00 -14:00

 • Pauza za ručak

14:00 - 16:00

 • Primjer prijevarnih financijskih izvještaja
 • Interne kontrole
 • pojam
 • interna kontrola kao instrument upravljanja rizicima
 • vrste internih kontrola
 • Implementacija internih kontrola (primjeri)
 • Revizija

2. MODUL: Interaktivna radionica - Forenzično računovodstvo - 29.5.2017.
Termin: 09:00 -16:00 sati
Predavač: mr.sc. Silvija Pretnar Abičić ovl.rec. i inter.rev.

08:45 - 09:00

 • Prijem i registracija polaznika

09:00 -11:00

 • Uvod - definiranje pojma „forenzično računovodstvo“
 • Računovodstvene prijevare
 • kreativno računovodstvo
 • zakonodavni okvir kao temelj za otkrivanje računovodstvenih prijevara
 • pojavni oblici
 • indikatori prijevare - „red flags“
 • posljedice
 • Porezne prijevare


11:00 - 11:30

 • pauza za kavu

11:30 - 13:00

 • pokazatelji porezne utaje
 • obilježja prijevare u porezu na dohodak
 • obilježja prijevare pri raspodjeli dobiti/dohotka
 • transferne cijene
 • Primjeri iz prakse
 • Prevencija
 • zakonodavni okvir
 • specifičnosti revizije prema djelatnostima


13:00 - 14:00

 • Pauza za ručak

14:00 - 16:00

 • Specifičnosti revizije prema pravnom obliku organizacije
 • proces revizije financijskih izvještaja
 • vrste mišljenja
 • novine u području revizije

3.MODUL: Interaktivan radionica – Forenzika poreza - 6.6.2017.
Termin: 09:00 -16:00
Predavač: dipl.oec. Ksenija Kramar ovl.rec. i porezni savjetnik

08:45 - 09:00

 • Prijem i registracija polaznika

09:00 - 11:00

 • Manipulacije i prijevare u računovodstvenim i poreznim evidencijama
 • Forenzika PDV-a - prijevare u području oporezivanja PDV-om

11:00 - 11:30

 • Pauza za kavu

11:30 - 13:00

 • Forenzika poreza na dobit - prijevare u području oporezivanja porezom na dobit

13:00 - 14:00

 • Pauza za ručak

14:00 - 16 :00

 • Forenzika poreza na dohodak - prijevare u području oporezivanja porezom na dohodak
 • Aktivnosti poreznih tijela na suzbijanju prijevara i suradnja s poreznim tijelima drugih država članica EU

4.MODUL: Interaktivna radionica – Pravni i psihološki aspekt Forenzičnog računovodstva - 13.6.2017.
Termin: 09:00 -16:00 sati
Predavači: dipl.iur. Jakša Lucarić i dr.sc. Jasminka Horvatić

08:45 - 09:00

 • Prijem i registracija polaznika

09:00 -11:00

 • postupak prijave u slučaju sumnje na počinjenje kaznenog djela iz područja gospodarskog kriminala
 • djela koja se mogu kvalificirati kao kaznena djela iz područja gospodarskog kriminala


11:00 - 11:30

 • pauza za kavu

11:30 - 13:00

 • odgovornost uprave

13:00 - 14:00

 • Pauza za ručak

14:00 - 16:00

 • Što je emocionalna pismenost i kako se stječe
 • Elementi procjene ljudi (Kako procjenjujemo druge ljude i kako oni procjenjuju nas)
 • Verbalna i neverbalna komunikacija – važnost, iskrenost
 • Prepoznavanje psihičkih poremećaja na osnovi komunikacijskih vještina
 • Što je važno za uspješnu samoprezentaciju i kako to postići

5.MODUL: Završetak postupka certificiranja kroz online ispit u pisanom obliku za stjecanje naziva: "CERTIFICIRANI STRUČNJAK ZA FORENZIČNO RAČUNOVODSTVO"
14.6.2017.

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera