Konferencija - Javna nabava

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: 1 dan(a)
EduCentar cijena: 777 kn + PDV
Kategorija: Poslovna edukacija

Opis

Tim naših stručnjaka  iz prakse  pripremio je za Vas Konferenciju na temu Javna nabava. Predavanje obuhvaća  sve novine  koje su stupile na snagu s novim izmjenama u 2017. godini. Osnovna nam je namjera prezentirati sistematizirani sažetak praktičnih informacija koje su nužne kako bi ste s lakoćom obavljali poslove.

Ciljna skupina

Edukacija je namijenjena predstavnicima naručitelja i ponuditeljima koji sudjeluju u provedbi postupaka javne nabave.

Raspored konferencije

08:45 - 09:00

 • prijem i registracija polaznika

09:00 - 10:30 - Miljenko Cvitanović, dipl. iur.

Pravna zaštita

 • aktualno stanje u pravnoj zaštiti
 • najvažnije novosti u ZJN 2016
 • praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

10:30 - 11:00

 • pauza za kavu 

11:00 - 12:30 - Mirjana Čusek-Slunjski, dipl.iur.

Europska jedinstvena  dokumentacija o nabavi (European Single Procurement Document – ESPD) – provedbena iskustva

 • Što je to ESPD obrazac i što se njime potvrđuje?
 • Obveza ispunjavanja i prilaganja ESPD obrasca na standardnom obrascu Europske komisije
 • Upute za popunjavanje ESPD obrasca u dokumentaciji o nabavi
 • Dostavljanje zasebnih ESPD obrazaca u slučaju zajednice ponuditelja, podugovaratelja i oslanjanja na tuđu sposobnost
 • Provjera podataka iz ESPD obrasca i dostavljanje ažuriranih popratnih dokumenata od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu

12:30 - 14:00 - Vesna Jurasović, dipl. iur.

 • Pregled i ocjena ponuda
 • Isključenje i odbijanje ponuda kroz praksu DKOM-a

 

Mjesto održavanja: Kongresni centar FORUM Zagreb, dvorana Zemlji Radnička cesta 50 - centar Green Gold, 10000 Zagreb

Vrijeme održavanja: 25.05.2017.
 
Mjesto konferencije: Zagreb
 
Cijena: 777,00 KN + PDV
 
Cijena uključuje:
 • radne materijale u printanom i digitalnom obliku
 • pauza za kavu i zakuska

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera