Kada ste zadnji puta uzeli knjigu u ruke?

Osposobljavanje za rukovatelja CNC tokarilicom i CNC glodalicom – NOVA GRUPA POČINJE 7.10.

Poslovni svijet nosi sa sobom uvijek nove i sve veće izazove. Kako bi išli ukorak s time, poslodavci i zaposlenici kontinuirano pokušavaju podići svoju educiranost kako bi zadržali konkurentnost na tržištu rada, što se često postiže usvajanjem novih znanja, vještina i korištenjem novih poslovnih alata.
 
Učilište Andragog kontinuirano prati suvremene tendencije i potrebe tržišta rada te im prilagođava radionice i edukacije koje provodi.
 
U današnje vrijeme intenzivnoga razvoja primjene novih tehnologija (automatizacije, CNC tehnologije) pojavljuje se potreba za obavljanjem poslova rukovatelja na CNC strojevima.
 
CNC strojevi značajno su se razvili od prvog uvođenja u proizvodnu industriju. Strojevi s računalnim numeričkim upravljanjem (CNC) automatizirani su uređaji za glodanje koji izrađuju industrijske komponente bez izravne ljudske intervencije. Postoje različite vrste CNC strojeva koje se mogu koristi za izradu velikog raspona dijelova. Najčešći CNC strojevi jesu glodalice, tokarilice i brusilice. Glodalice automatski režu materijal, uključujući metal, pomoću vretena za rezanje koje se može pomaknuti u različite položaje i na različite dubine u skladu s uputama računala. Tokarilice sadrže automatizirane alate koji se vrte da bi oblikovali materijal. 
 
Program koji se provodi u Andragogu koncipiran je na način da polaznika osposobljava za poslove pripreme i izrade jednostavnijih dijelova na CNC stroju. Navedene kompetencije koje će polaznik steći po završetku programa su upravo ono što u najvećoj mjeri traže poslodavci.
 
Program osposobljavanja za rukovatelja CNC tokarilicom i CNC glodalicom omogućava polaznicima sa završenom srednjom školom stjecanje kompetencija i vještina za obavljanje poslova rukovatelja na CNC strojevima i time im osigurava konkurentnost na tržištu rada.
 
Prednost ovoga programa jest i ta što objedinjuje rukovanje CNC tokarilicom i CNC glodalicom pa se polaznik osposobljava za rukovatelja oba stroja.
Nova grupa počinje 7. listopada. Program traje 250 nastavnih sati, a obuhvaća i teorijski i praktični dio nastave.
 
U program osposobljavanja za rukovatelja CNC tokarilicom i CNC glodalicom mogu se upisati polaznici koji imaju završenu srednju školu, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja CNC strojevima te poznaju osnove računalstva.
Cijena programa: 5.400 kn (plativo u 3 rate, odobravamo 5% popusta za jednokratne uplate)
 
KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA:
 
1. Razlikovati dijelove CNC tokarilice i CNC glodalice, uređaja, opreme i alata
2. Odabrati odgovarajuće vrste materijala i postupaka u radu s numeričkim upravljanim strojevima (CNC tokarilica i CNC glodalica)
3. Skicirati jednostavnije tehničke crteže te izraditi odgovarajuće izratke na CNC alatnim strojevima
4. Izraditi i primijeniti program za izradu jednostavnijih izradaka na CNC strojevima
5. Služiti se mjernim alatima, napravama i priborom CNC strojeva
6. Ispitati program izratka u simulacijskom načinu provjere stroja, optimizirati putanju alata i izvršiti jednostavnije ispravke programa ako se pojavljuju greške
7. Pripremiti CNC tokarilicu i CNC glodalicu, uređaje, opremu i alate za početak rada i za serijsku proizvodnju izratka
8. Pravilno rukovati numeričkim upravljanim strojevima, opremom i alatima na siguran način
9. Odabrati rezne alate i prepoznati istrošenost ili oštećenje alata koji se koriste na CNC strojevima
10. Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe
 
 

Educentar koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.