Knjigovođa / knjigovotkinja

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: 350 sat(i)
EduCentar cijena:
767,27 EUR

Naziv: Pučko otvoreno učilište Čakovec

Kategorija: Tečajevi

Opis

Naziv programa: Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije knjigovođa / knjigovotkinja

Trajanje programa: 350 nastavnih sati

 • vođeni proces učenja i poučavanja: 85
 • učenje temeljeno na radu: 140
 • samostalna aktivnost polaznika: 120

Uvjet za upis: završena četverogodišnja srednja škola

Cijena programa: 767,27 EUR / 5.781,00 HRK

Maksimalni iznos HZZ vaučera: 767,27 EUR / 5.781,00 HRK
(vaučer u potpunosti pokriva troškove programa)

Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK

Kompetencije koje se programom stječu:

 • provjeriti ispravnost zaprimljene dokumentacije (likvidatura) ovisno o sklopljenom ugovoru s klijentom
 • provoditi popis imovine i obveza te usklađivanje dobivenih podataka sa stvarnim podacima
 • voditi blagajnički izvještaj, odgovarati za točnost blagajne i knjižiti u financijskom računovodstvu
 • obračunavati i refundirati troškove po putnim nalozima
 • zaprimiti i evidentirati ulazne račune u knjizi ulaznih računa
 • izračunavati cijene zaliha
 • izrađivati kalkulacije po nalogu
 • obračunavati amortizaciju
 • provesti knjiženja na osnovu knjigovodstvenih isprava te obrađivanje knjigovodstvenih i računovodstvenih podatka
 • obavljati usklađivanja stanja imovine, potraživanja i obveza
 • obračunavati i isplaćivati plaće i ostale naknade zaposlenicima
 • ažurirati izvještaje u aplikacijama
 • izrađivati podlogu za redovna izvješća ili izvješća po nalogu za unutarnje i vanjske korisnike te nadležne institucije
 • komunicirati s poslovnim partnerima u svojem području/djelokrugu rada u skladu s etičkim kodeksom svoje organizacije i pravilima poslovnih partnera
 • poštivati standarde u zaštiti i čuvanju povjerljivih podataka u svojem području rada, kao i osobnih podataka stranaka, klijenata, kupaca, dobavljača i poslovnih partnera
Naziv modula učenja Popis skupova ishoda učenja Nastavne cjeline / teme
1. Uvod u računovodstvo Osnovni pojmovi računovodstva

Zakonski okvir u računovodstvu

Pravila i zadaće računovodstva

Računovodstveni sustavi

Temeljne računovodstvene kategorije

Temeljni financijski izvještaji

Računovodstveni instrumenti

Knjigovodstvene isprave

Konta i kontni plan

Poslovne knjige

Popis imovine i obveza

Vrste i načini popisa imovine i obveza

Inventurne razlike

2. Imovina i obveze Blagajničko poslovanje i platni promet

Platni promet

Blagajničko poslovanje

Evidentiranje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine i amortizacija

Pribavljanje i stavljanje u uporabu dugotrajne nematerijalne imovine

Pribavljanje i stavljanje u uporabu dugotrajne materijalne imovine

Obračun amortizacije

Rashodovanje, vrijednosno usklađivanje i revalorizacija dugotrajne nematerijalne imovine

Rashodovanje, vrijednosno usklađivanje i revalorizacija dugotrajne materijalne imovine

Evidentiranje kratkotrajne i dugotrajne financijske imovine

Dugotrajna financijska imovina

Kratkotrajna financijska imovina

Evidentiranje kratkoročnih i dugoročnih potraživanja

Kratkoročna potraživanja

Dugoročna potraživanja

Evidentiranje kratkoročnih i dugoročnih obveza

Kratkoročne obveze

Dugoročne obveze

Obračun PDV-a

Porez na dodanu vrijednost

Isprave i pomoćne evidencije pri obračunu PDV-a

Evidentiranje kratkotrajne materijalne imovine

Zalihe sirovina i materijala

Metode utroška zaliha

Zalihe male vrijednosti

Otpis i rashodovanje zaliha

Evidentiranje robe u trgovini na veliko i malo

Kalkulacije robe u trgovini na veliko i malo

Nabava robe u trgovini na veliko

Prodaja i smanjenje zaliha robe u trgovini na veliko

Nabava robe u trgovini na malo

Prodaja i smanjenje zaliha robe u trgovini na malo

3. Rashodi, prihodi i financijski rezultat Obračun plaća i naknada zaposlenika

Troškovi osoblja (zaposlenih)

Sastav bruto plaće

Evidentiranje plaća

Drugi dohodak

Računovodstveno praćenje kategorija koje utječu na financijski rezultat

Vremenska razgraničenja

Materijalni troškovi

Troškovi usluga

Ostali troškovi poslovanja

Financijski troškovi

Poslovni i financijski prihodi

Poslovni i financijski rashodi

4. Knjigovodstvo na računalu Otvaranje poslovnih knjiga i evidencija promjena u poslovanju korištenjem aplikacijskog softvera

Otvaranje poslovnih knjiga u knjigovodstvenom softveru

Evidencija promjena u poslovanju korištenjem knjigovodstvenog softvera

Ergonomska načela u uredskom poslovanju

Nakon uspješno završenog programa obrazovanja stečena kvalifikacija upisuje se u e-radnu knjižicu.

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Educentar koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.