Stručni studij informacijskih tehnologija

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: 3 godina(e)
EduCentar cijena: Od 20.700 kn

Naziv: Visoka škola za informacijske tehnologije

Kategorija: Tečajevi Kategorija: Fakulteti

Opis

Stručni studij informacijskih tehnologija je studij znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje računarstvo. Na stručnom studiju informacijskih tehnologija previđena su četiri smjera. Studij se može izvoditi u semestrima i trimestrima. Moguće je birati izborne kolegije drugih studija i institucija.

Smjerovi prilagođeni specifičnim poslovima stručnog prvostupnika informacijskih tehnologija:

  • sistem inženjer
  • programer
  • projektant baze podataka
  • projektant informacijskog sustava

Usmjeravanje se obavlja izborom smjera u četvrtom semestru, odnosno izborom dva obvezatna izborna kolegija za taj smjer. Preostala dva izborna kolegija četvrtog semestra biraju se slobodno. U trećoj godini studenti izborne kolegije biraju slobodno, uz preporuku kolegija sukladnih izabranom smjeru.

Trajanje studija različito je za redovne i izvanredne studente. Redovni studenti završavaju studij u standardnih šest semestara (tri godine) s prosječnim godišnjim opterećenjem 60 ECTS. Izvanredni studenti slušaju isti program, ali na način da kolegije prve dvije godine redovnog studija odslušaju u tri godine s prosječnim godišnjim opterećenjem 40 ECTS. Na taj način se tjedno opterećenje spušta sa prosječnih 24 na 18 sati, pa zaposleni studenti mogu pratiti predavanja i obavljati vježbe. Završna godina je ista za izvanredne i redovne studente, s opterećenjem 60 ECTS koje uključuje izradu završnog rada.

Izvedbeni program omogućava održavanje nastave u semestrima (2x15 tjedana) ili trimestrima (3x10 tjedana).

Izborni kolegiji završne godine mogu prema suglasnosti mentora ili voditelja biti izabrani sa drugih studija koje izvodi Škola ili neka druga institucija.

Trajanje jednog nastavnog sata je 45 minuta. Jedan ECTS bod predstavlja 30 sati ukupnog rada studenta.

Svaki student dobiva notebook na korištenje!

Školarina 2018-2019.

Školarina se plaća u punom ekonomskom iznosu prema broju upisanih ECTS. Osim školarine, plaća se trošak razredbenog postupka. Upisnina se ne plaća. Školarina za priznate predmete prethodnog studija se ne plaća.

Za studente koji prvi put upisuju VsiTe

Trošak razredbenog postupka iznosi 300,00 (tristo) kuna i kandidat treba taj iznos uplatiti na žiro račun škole IBAN HR8023600001101922034 kod Zagrebačke banke, s modelom 02 i pozivom na identifikacijski broj prijave. Identifikacijski broj prijave kandidat dobiva popunjavanjem obrasca za prijavu i oblika je 2013-xxxx, gdje je xxxx četveroznamenkasti broj prijave. Kod obročnog plaćanja studenti plaćaju punu cijenu od 380,00 kuna po ECTS, na način da 100 kuna plate prilikom upisa, a preostalih 280 kuna u 10 jednakih mjesečnih rata po 28 kuna.

 OBROČNO   ECTS   Upisna rata   Mjesečna rata   Svega školarina 
Student: 1 100,00 28,00 380,00
- redovni 60 6.000,00 1.680,00 22.800,00
- izvanredni 40 4.000,00 1.120,00 15.200,00

Kod jednokratnog plaćanja studenti plaćaju sniženu cijenu od 345,00 kuna po ECTS.

 JEDNOKRATNO   ECTS   Svega školarina 
Student: 1 345,00
- redovni 60 20.700,00
- izvanredni 40 13.800,00

Za studente koji su na VsiTe-u bili upisani 2017/2018.

U 2017./18. godini studenti koji su taj status imali 2016./17. plaćaju za predmete koje upisuju prvi put školarinu istovjetnu školarini godine prvog upisa, a za predmete koje ponavljaju plaćaju školarinu 2017./18.

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi