KONFERENCIJA - Zaštita od požara

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: 1 dan(a)
EduCentar cijena: 749,25 kn + PDV 999 kn - 25% POPUSTA

Naziv: Verlag Dashöfer

Kategorija: Tečajevi

Opis

Sustav zaštite od požara podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara građevina, ustrojavanje subjekata zaštite od požara, provođenje mjera zaštite od požara i mnoge druge odgovornosti koje svako poduzeće i zgrada moraju zadovoljiti kako bi smanjili rizika nastanka požara, odnosno brzo i kvalitetno gašenje požara.

Koje su obveze poslodavca, osobe zadužene za provođenje evakuacije, ali i samih zaposlenika doznajte na prvoj konferenciji o zaštiti od požara 28.03.2019. godine na KONFERENCIJI ZAŠTITA OD POŽARA

Ciljna skupina

Poslodavci, osobe zadužene za provođenje evakuacije, zaposlenici.

Raspored konferencije

09:00 -10:15

mr. Ramiza Vidović, dipl.ing.sig.

UVODNI DIO OPĆENITO O POŽARU

ZAKONSKA REGULATIVA I OSNOVNE OBVEZE POSLODAVCA

 • Zakon ZOP
 • Pravilnik o uvjetima provjere i ispravnosti instalacija HSUP
 • (HSUP –P 601.111 )
 • Pravilnik o planu zaštite od požara N.N., br. 51/12
 • Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije N.N br. 35/94., 110/05. i 28/10
 • Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (N.N.,BR.116/11.)

OBVEZE POSLODAVCA ISPITIVANJE ISPRAVNOSTI STABILNIH INSTALACIJA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA

 • ispitivanje vanjske i unutarnje hidrantske mreže
 • ustav za automatsko gašenje požara
 • postavljanje vatrogasnih aparata
 • servisiranje
 • ispitivanje plinskih instalacija
 • plinske instalacije stambenih zgrada
 • plinske instalacije radnih prostora
 • plinske instalacije industrijskih postrojenja

KONTROLNE KNJIGE

PRIRUČNICI

10:15-10:30

Pauza za kavu

10:30-12:30

Branko Šimara, dipl.ing.

PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA

12:30-13:00

Pauza za kavu i zakuska

 

 

13:00-14:00

Dario Gauš, mr. sig.

OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA

OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA POSLOVE SKLADIŠTENJA I PROMETA ZAPALJIVIH TEKUĆINA (GODIŠNJA PROVJERA)

OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE

14:00-14:15

Pitanja polaznika

Mjesto održavanja
Zagreb
 
 
Cijena
999,00 KN + PDV
 
Cijena uključuje
 • radne materijale u printanom i digitalnom obliku
 • pauza za kavu i zakuska

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi