CERTIFICIRANI TEČAJ: Stručnjak za EU fondove: Upravljanje i provođenje EU projekata

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: Na upit
EduCentar cijena: Od 8.000 kn + PDV

Naziv: Verlag Dashöfer

Kategorija: Poslovna edukacija Kategorija: Tečajevi

Opis

U financijskom razdoblju EU od 2014. do 2020. godine Republici Hrvatskoj su na raspolaganju sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u iznosu od 10,676 milijardi eura. Međutim, kako bi prijavitelj uspješno došao do EU sredstava, nužno je znati kako pripremiti projektnu prijavu te kako uspješno provesti projekt.

Tečaj se provodi tako da polaznici razvijaju vlastitu projektnu ideju od početka do prijave na konkretan natječaj. Veliki je naglasak na praktičnom radu u interakciji s predavačima. Polaznici se upoznaju s konkretnim projektnim obrascima, alatima za njihovo ispunjavanje, ali i načinom ugrađivanja EU pravila financiranja u svoje projektne prijave.

Polaznici tečaja ispunjavaju niz praktičnih zadataka koji su bazirani na konkretnim prijavnim obrascima i natječajnoj dokumentaciji odabranog natječaja, a rezultat na kraju tečaja je prijavni obrazac ispunjen najvažnijim informacijama koji može poslužiti kao kvalitetan temelj za prijavu projekta na željeni natječaj.

Osim sadržaja koji je potrebno svladati za pisanje kvalitetne projektne prijave, ovaj seminar nudi dodatna znanja o tome kako se evaluiraju projektne prijave, te što je važno za uspješnu provedbu sufinanciranog projekta.

Polaznici tečaja će kroz šest modula naučiti kako uspješno pripremiti projektnu prijavu, kako provesti projekt, ali i ukazati na česte propuste prijavitelja do kojih može doći u postupku ocjenjivanja, provedbe projekta i postupka javne nabave te revizije EU projekta. Naučit će kako pružiti praktične savjete i preporuke koje prijavitelji mogu koristiti za poboljšanje svojih projektnih prijedloga i osiguranje uspješnosti provedbe.

Polaznici tečaja, koji obave sve predviđene zadatke i polože završni ispit, dobiti će certifikat kao potvrdu o usvojenom znanju:

 1. Certifikat je ovjeren od strane stručnjaka Verlag Dashöfer izdavačke kuće te je dokaz poznavanja navedenog područja ili tema,
 2. Kao dobitnik certifikata imate konkurentnu prednost na tržištu rada i veće povjerenje poslodavca u Vaše znanje,
 3. Edukacija Vam pruža temeljitu pripremu za test, mentorstva i savjetovanja stručnjaka,
 4. Po uspješnom završetku pismenog ispita dobivate potvrdu "Stručnjak za upravljanje i provođenje EU projekata" na hrvatskom i engleskom jeziku,
 5. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, to znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja.

Kotizacija uključuje: 

 • sudjelovanje na tečaju, 
 • potvrdu o usavršavanju, 
 • materijale s predavanja u pisanom i elektroničkom obliku, 
 • interaktivan razgovor s predavačem,
 • konzultantske usluge tokom trajanja tečaja,
 • razmjenu iskustava s kolegama, 
 • osvježenja u pauzama i ručak.

Ciljna skupina

Tečaj je namijenjen svima koji imaju projektnu ideju, ali ne znaju koji natječaji su otvoreni i kako osigurati sredstva za provedbu projekta; svima koji se već prijavljuju na EU i nacionalne natječaje, ali žele nadograditi svoja znanja i biti uspješniji u povlačenju sredstava za svoje projekte; svima koji su zainteresirani za temu EU fondova i natječaja, a žele se dodatno upoznati s temom te svima koji žele usvojiti znanja za jedno od najtraženijih zanimanja današnjice

Datum Mjesto Cijena
2.12. – 20.12.2019 Zagreb 8000 Kn + PDV

Raspored seminara

1. MODUL: Uvod u EU fondove i definiranje projektnih ideja 02.12.2019.
Predavačica: Alenka Čović, MsC

08:45-09:00

Prijem i registracija polaznika

09:00-11:00

Mogućnosti sufinanciranja projekata u financijskom okviru 2014.-2020.

 • Europska unija – osnovno o povijesti, državama članicama, institucijama, politikama, integracijama,
 • EU strateški okvir,
 • Instrumenti Kohezijske politike EU – Kohezijski fond i strukturni fondovi, programi unije,
 • Proračun Europske unije 2014.-2020.,
 • Primjer natječaja za bespovratna sredstva.

11:00-11:30

Pauza za kavu

11:30-13:00

Projekt i osnove upravljanja projektom

 • O projektima,
 • Grupe procesa u upravljanju projektima: inicijacija, planiranje, provedba, nadzor i kontrola, zatvaranje,
 • Opseg projekta,
 • Primjeri iz prakse.

13:00-14:00

Pauza za ručak

14:00-16:00

Analiza i planiranje

 • Analiza dionika,
 • Analiza problema,
 • Analiza ciljeva,
 • Analiza strategije,
 • Primjeri iz prakse,
 • avršna diskusija i rasprava.

2. MODUL: Planiranje projekata 06.12.2019.
Predavačica: Alenka Čović, MsC

08:45-09:00

Prijem i registracija polaznika

09:00-11:00

Analiza i planiranje

 • Razrada opsega isporuka,
 • Strukturna raščlamba aktivnosti,
 • Primjeri iz prakse.

11:00-11:30

Pauza za kavu

11:30-13:00

Analiza i planiranje

 • Izrada kalendara projekta,
 • Plan aktivnosti – Gantogram,
 • Planiranje resursa,
 • Metode određivanja troškova,
 • Planiranje proračuna projekta,
 • rimjeri iz prakse.

13:00-14:00

Pauza za ručak

14:00-16:00

Analiza i planiranje

 • Analiza rizika i pretpostavki,
 • Plan odgovora na rizik,
 • Primjeri iz prakse,
 • Završna diskusija i rasprava.

3. MODUL: Logička matrica 13.12.2019.
Predavačica: Alenka Čović, MsC

08:45-09:00

Prijem i registracija polaznika

09:00-11:00

Analiza i planiranje

 • Logička matrica – pretpostavke,
 • Logička matrica – preduvjeti,
 • Primjeri iz prakse.

11:00-11:30

Pauza za kavu

11:30-13:00

Analiza i planiranje

 • Logička matrica – logika intervencije,
 • Logička matrica – indikatori,
 • Primjeri iz prakse.

13:00-14:00

Pauza za ručak

14:00-16:00

Metodologija, relevantnost, održivost projekta i horizontalne teme

 • Detaljni opisi aktivnosti,
 • Relevantnost projekta s obzirom na strateške dokumente,
 • Održivost projekta,
 • Horizontalne teme,
 • Primjeri iz prakse,
 • Završna diskusija i rasprava.

4. MODUL: Provedba projekta i specifičnost EU projekata 16.12.2019.
Predavačica: Alenka Čović, MsC

08:45-09:00

Prijem i registracija polaznika

09:00-11:00

Upravljanje projektnim ciklusom

 • Upravljanje projektnim ciklusom – PCM
 • Primjeri iz prakse.

11:00-11:30

Pauza za kavu

11:30-13:00

Upravljanje projektnim ciklusom

 • Upravljanje projektima, područja znanja,
 • Planiranje i upravljanje kvalitetom,
 • Upravljanje vremenom,
 • Upravljanje komunikacijama,
 • Upravljanje dionicama,
 • Primjeri iz prakse.

13:00-14:00

Pauza za ručak

14:00-16:00

Upravljanje projektnim ciklusom

 • Upravljanje projektima,
 • Indikatori za praćenje uspjeha projekta,
 • Upravljanje ljudskim resursima,
 • Uloge u timu,
 • Uloga voditelja projekta,
 • Zatvaranje projekta,
 • Čimbenici ključni za uspjeh ili neuspjeh projekta,
 • Primjeri iz prakse,
 • Završna diskusija i rasprava.

5. MODUL: Evaluacija, provedba i revizija EU projekata 16.12.2019.
Predavačica: Alenka Čović, MsC

08:45-09:00

Prijem i registracija polaznika

09:00-11:00

Evaluacija EU projekata

 • Upute za prijavitelje, prilozi i obrasci za ocjenjivanje,
 • Odbor za ocjenjivanje – evaluatori,
 • Evaluacija projektne prijave – faze evaluacije:
 • Zapremanje, registracija i administrativna provjera,
 • Provjera prihvatljivosti prijavitelja, projekta, aktivnosti i troškova te ocjenjivanje kvalitete,
 • Odluka o financiranju,
 • Pojašnjenja tijekom postupka ocjenjivanja,
 • Rok mirovanja i prigovori,
 • Potpis ugovora, ugovorne odredbe, izmjene i dopune ugovora,
 • Zadatak – praktični rad: Evaluacija projektne prijave i identifikacija nedostatka te prezentacije rezultata.

11:00-11:30

Pauza za kavu

11:30-13:00

Provedba i revizija EU projekata

 • Provedba EU projekata,
 • Priprema projektnog tima za provedbu projekta,
 • Obveze korisnika u provedbi projekta,
 • Planiranje postupka javne nabave,
 • Zahtjevi za nadoknadom sredstava,
 • Provjere na licu mjesta (terenske provjere),
 • Računovodstveno evidentiranje projekta,
 • Zahtjevi informiranja i vidljivosti,
 • Obveze nakon provedbe,
 • Revizija EU projekata,
 • Primjeri iz prakse.

13:00-14:00

Pauza za ručak

14:00-16:00

Javna nabava u EU projektima

 • Javna nabava – osnovne odredbe i usporedba Zakona o javnoj najavi i Priloga 4,
 • Provedba postupka „sekundarne“ javne nabave,
 • Ocjenjivanje ponuda,
 • Izrada zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda,
 • Odluka o odabiru/poništenju,
 • Utvrđivanje nepravilnosti,
 • Zadatak – praktični rad: ocjenjivanje ponuda i utvrđivanje nepravilnosti te prezentacija rezultata,
 • Završna diskusija i rasprava.

6. MODUL: Pismeni ispit u dogovoru s predavačima u prostorijama Verlag Dashöfera

Od početka edukacije polaznici izrađuju svoju projektnu prijavu u MIS sustavu, na realnim ili izmišljenim primjerima. Do 15.01.2020. finalna verzija prijave mora biti odobrena od strane predavača kako bi polaznici stekli certifikat. Po uspješnom završetku projekta dobivate potvrdu "Stručnjak za upravljanje i provođenje EU projekata" na hrvatskom i engleskom jeziku.

*NAPOMENE: Organizator zadržava pravo izmjene termina održavanja i redoslijeda tema unutar programa zbog koordinacije s predavačima.

Lokacija održavanja seminara:
Verlag Dashöfer
Draškovićeva ulica 49,
10 000 Zagreb

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi