Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: Na upit
EduCentar cijena: Od 1.499 kn + PDV

Naziv: Verlag Dashöfer

Kategorija: Tečajevi Kategorija: Poslovna edukacija

Opis

Donošenjem odluke o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma nastavljena je izgradnja stabilnog zakonodavnog okvira kao temelja za učinkovito sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. Rezultat toga je i vrlo visoki rang Republike Hrvatske koja je ušla u top 10 najmanje rizičnih zemalja za pranje novca prema Baselskom indeksu. Također, početkom godine objavljeni su i Pravilnici za provedbu Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma dok neki od članaka stupaju na snagu početkom 2020. godine

Znate li kolike su kazne?

"Novčanom kaznom u iznosu od 35.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba: ako ne izradi analizu rizika tako da bude razmjerna veličini obveznika te vrsti, opsegu i složenosti njegova poslovanja ili ju propusti redovito ažurirati, uskladiti sa smjernicama nadležnoga nadzornog tijela ili ju dostaviti nadzornom tijelu na njegov zahtjev te ako pri izradi analize rizika ne uzme u obzir izvješća o rezultatima Nacionalne procjene rizika i Nadnacionalne procjene rizika. "

Izvor: 

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine, br. 108/17). U Narodnim novinama broj 1/19 od 3. siječnja 2019. objavljen je novi Zakon o izmjemana i dopunama o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine, br. 39/2019)

Namjena seminara je temeljito upoznati polaznike sa svim aktualnim obvezama vezano uz primjenu samog zakona, posebice s mjerama koje poduzimaju obveznici radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma i načinom njihove provedbe, dubinskom analizom stranke, mjerama utvrđivanja i provjere identiteta stranke.

Radionica koja pra individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mognost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara

U cijenu su uključeni:

 • materijali
 • kava
 • ručak
 • certifikat o prisustvu na seminaru

Ciljna skupina

Seminar je namijenjen svim obveznicima primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Seminar je namijenjen ovlaštenicima  banke, štednih banki, društvima za upravljanje investicijskih fondova, društvima koja obavljaju određene usluge platnog prometa, mirovinskim društvima, za firme koje obavljaju računovodstvene usluge, odvjetničke i javnobilježničke usluge, usluge poreznog savjetovanja, revizorska društva i samostalni revizori.

Datum Mjesto Cijena
09.12.2019 Zagreb 1499 Kn + PDV

Raspored seminara

08:45 - 09:00

Prijem i registracija polaznika

09:00 - 11:00

Zakonski okvir za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

 • Uvod i temeljni pojmovi,
 • Tko su obveznici primjene Zakona o SPNFT,
 • Provedba nadzora nad obveznicima primjene Zakona o SPNFT,
 • Zadaće i dužnosti Ureda za sprječavanje pranja novca.

11:00 - 11:30

Pauza za kavu

11:30 - 13:00

Obveze, način i mjere postupanja obveznika u primjeni Zakona

 • Odgovornost obveznika,
 • Procjena rizika,
 • Praćenje poslovnog odnosa,
 • Dubinska analiza klijenta (pojačana i pojednostavljena),
 • Obavještavanje Ureda o sumnjivim transakcijama.

13:00 - 14:00

Pauza za ručak

14:00 - 16:00

Praktični dio

 • Praktični primjeri na obrascima, aktima i slučajevima iz prakse,
 • Utvrđivanje identiteta pravne i fizičke osobe,
 • Provođenje mjera dubinske analize za revizore, javne bilježnike i porezne savjetnike,
 • Primjeri odvjetnika i javnih bilježnika,
 • Primjeri pojednostavljene dubinske analize,
 • Primjeri pojačana dubinska analiza,
 • Primjeri interna revizija,
 • Primjeri prijave sumnji na aktivnost protivnu Zakonu,
 • Primjeri međunarodne institucije, standardi i dokumenti.

 Zaključna diskusija i rezime

Lokacija održavanja seminara:

Draškovićeva 49,

10 000 Zagreb

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi