Što se da, to se više ne vraća! Ili?

3. konferencija za ljudske potencijale: Health management u organizacijama i dobrobit zaposlenika

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: Na upit
EduCentar cijena: Od 1.490 kn + PDV

Naziv: Mapa znanja

Kategorija: Poslovna edukacija

Opis

Svrha konferencije

Globalni trendovi postavljaju brojne izazove u svim zanimanjima no čini se kako su izazovi u odjelima ljudskih resursa jedni od najvećih. Tržište rada je postalo iznimno fleksibilno i zaposlenici, osim stimulativne nagrade za svoj rad, od organizacije očekuju mnogo više.

Brigom za zdravlje radnika poslodavac može utjecati na: kvalitetniji rad zaposlenika, brzinu i efikasnost obavljenog rada, smanjenje izostanaka i bolovanja, povećanje produktivnosti, povećanje motivacije i angažiranosti i što je najvažnije - na zadovoljstvo i lojalnost radnika.

Neka od pitanja na koja ćemo na ovoj konferenciji pokušati dati odgovor su: kako uvesti Health management u organizacije, što sve ulazi u domenu Health managementa u organizacijama i dobrobiti zaposlenika te postoji li razlika kod malih, srednjih i velikih organizacija prilikom njegovog uvođenja? Na konferenciji će sudjelovati eminentni stručnjaci  koji će predstaviti najbolje prakse iz područja brige o mentalnom i tjelesnom zdravlju zaposlenika.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo predstavit će projekt Tvrtka prijatelj zdravlja, te upoznati sudionike sa dobivanjem jamstvenog žiga Živjeti zdravo.

Namjena

Konferencija je namijenjena stručnjacima u upravljanju ljudskim potencijalima, direktorima i članovima uprava kao i voditeljima timova i odjela, te menadžerima na svim razinama.

Iz programa konferencije

8:30 - 9:00 registracija

I. dio od 9:00 do 12:15 (pauza za kavu 15 min)

 • The art of Hosting conversations that matters, Jasmina Lukačević, HRPRO
 • Wellbeing – Sreća nije dovoljna, Zvjezdana Dragojević i Veseljka Lovrić, Prava formula d.o.o  
 • Što emocije rade u tvrtkama - uloga Chief Happiness Officera u tvrtki, Tanja Prekodravac, SELECTIO

ručak za sve sudionike konferencije od 12:15 do 13:15

II. dio od 13:15 do 16:30 (pauza za kavu 15 min)

 • Psihološko savjetovanje u organizacijama, Latica Mladina, Together d.o.o.
 • Upravljanje stresom u organizacijama
 • Case study, Heineken, Dobrobit zaposlenika, Kirka Klišmanić – Mrak, Heineken
 • Projekt živjeti zdravo, prof.doc.sc. Danijela Štimac Grbić, voditeljica komponente Zdravlje i radno mjesto i aktivnosti Tvrtka prijatelj zdravlja, Hrvatski zavod za javno zdravstvo
 • Kako tvrtke implementiraju programe tjelovježbe na radnom mjestu, kineziolog Zoran Pajić
 • Predstavljanje projekta: Od zdravlja do radnog učinka, Božica Križanić, Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce

I. Uvodna radionica: The art of Hosting conversations that matters, Jasmina Lukačević, HRPRO 

The Art of Hosting conversations that matters je naziv pristupa koji u sebi sadrži metode, tehnike i modele za facilitiranje ključnih razgovora organizacijskih i projektnih timova koje povezuju sljedeći principi: porast kolektivne inteligencije, povezivanje različitih perspektiva, angažiranost i uključenost svih organizacijskih nivoa te usmjerenost na stvaranje održivih rješenja. Metode koje se koriste u okviru AoH pristupa jesu Open Space Technology, Appreciative Inquiry, Circle practice, World Café, Design for wiseractions, Four Fold practice, Chaordicfield, Divergence/Convergence framework i druge.

AoH spada u „open source“ metode koje koristi jako veliki boj ljudi diljem svijeta (AoH Facebook grupa trenutno broji oko 11000 članova), a kroz treninge organizirane od iskusnih praktičara ovo vrijedno znanje i iskustvo se prenosi na druge. AoH trening je od 2003. godine organiziran više od 500 puta širom svijeta, na svim kontinentima, u različitim kontekstima (otvoreni ili in-house treninzi, privatne i javne kompanije, NGO, razne institucije, mreže, zajednice i sl.). U korporativnom sektoru se često koristi naziv The Art of Participatory Leadership (AoPL) koji odgovara području primjene i nastojanju organizacija da promijene tradicionalan stil vođenja u više participativan te maksimalno uključe kolektivnu inteligenciju i vrijedan potencijal svakog pojedinca.

Svrha primjene metoda daje odgovore na sljedeća pitanja: Kako raditi na kompleksnim pitanjima za koja ne postoje gotova rješenja: Što je razlika između kompliciranih i kompleksnih problema i kako im pristupiti? Zašto su facilitiranje ključnih razgovora i uspostava kvalitetnih odnosa u organizaciji važne leadership kompetencije? Kako integrirati i djelotvorno uključiti različite stakeholdere u ranim fazama projekata/inicijativa te ubrzati odlučivanje i djelovanje? Kako postići „meaning ful conversations“ na sastancima, projektima, treninzima, eventima i svim drugim razgovorima koje vodimo u našim organizacijama?

Koristi za polaznike: stjecanje znanja o participativnim metodama, dizajniranju participativnih procesa i razlikovanju kada koristiti koje metode, razumijevanje modela (tzv. frameworka participativnih procesa) koji predstavlja temelj i opisuje uvjete u kojima participativne metode daju rezultate, osviještenost o mogućnostima primjene i implementaciji participativnog leadershipa u organizacijama – odgovor na pitanje „Zašto participativan leadership funkcionira“ kroz studije slučaja i primjere iz prakse.

Jasmina Lukačević je diplomirani inženjer matematike, radi u tvrtki HRPRO kao konzultantica HRNET softvera (sustav za Upravljanje ljudskim potencijalima). Glavna područja njezinog rada jesu povezivanje poslovnih potreba klijenata i mogućnosti HRNET-a te organizacijski i individualni razvoj kroz primjenu participativnog leadershipa. Jasmina je aktivni član mreže „The Art of Hosting conversations that matters“ od 2003. godine, a pripadajuće metode koristi u svom radu te rado prenosi na druge.

II. Wellbeing – Sreća nije dovoljna, Veseljka Lovrić, Zvjezdana Dragojević, Prava formula

U početcima istraživanja pozitivne psihologije, znanstvenici su bili orijentirani na emociju sreće, kao preduvjet za smislen život. Danas znamo da sreća nije dostatna i da samozadovoljstvo ne čini dobrobit čovjeka. Novi istraživači mjeru za dobrobit, tj. wellbeing, nazivaju „cvjetanje“, a ono počiva na 5 temeljnih stupova: pozitivnim emocijama, angažiranosti, dobrim odnosima, smislu i postignuću. Ovih 5 temeljnih stupova dobrobiti potrebno nam je u svim područjima našeg života, a posebno na poslu. Cilj pozitivne psihologije u teoriji dobrobiti ljudi jest povećati upravo „cvjetanje“ cjelokupne populacije, tj. povećati vrijeme u životu svakog čovjeka u kojem on živi, raste i razvija se kroz smislen i ispunjen život, njegujući ono najbolje u sebi. Što čini dobar život? Što čini dobrobit na poslu? Koje su naše snage i vrline potrebne za wellbeing? Kako kroz ispunjen i smislen život doći do „cvjetanja“?

dr.sc. Veseljka Lovrić savjetnica je u području upravljanja ljudskih potencijala. Višegodišnje iskustvo u ljudskim potencijalima stekla je radeći u velikoj tvrtki, gdje se upoznala sa svim procesima HR-a, posebice s područjem planiranja ljudskih potencijala te razvojem strategija zapošljavanja i provođenja selekcijskih postupaka. Svoj rad u području ljudskih potencijala nastavila je kroz konzultantske angažmane vezane uz organizacijski razvoj, razvoj rukovoditelja, treninge i individualno savjetovanje. Znanstveno iskustvo stekla je radeći na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu kao istraživač i predavač. Uz završen diplomski studij psihologije, stekla je i doktorsku titulu na području kognitivne psihologije. Profesionalni je coach mentor educiran od Oxford Brookes University u skladu s EMCC (European Mentoring and Coaching Council) te autorizirana korisnica brojnih alata.

Zvjezdana Dragojević je savjetnica u području profesionalnog, organizacijskog i osobnog razvoja. U svojoj višegodišnjoj karijeri radila je  u raznim organizacijskim sustavima, od dječjeg vrtića kao stručni suradnik/psiholog do velike korporacije. Bila je i direktorica Centra za djecu, mlade i obitelj Rotary Fundacije za psihološku pomoć gdje je rukovodila multidisciplinarnim stručnim timom. Radila je više godina kao interni trener u Odjelu treninga i razvoja u Službi za korisnike, a zatim i kao voditelj Odjela za razvoj zaposlenika u međunarodnoj telekomunikacijskoj kompaniji, VIPnet d.o.o. U radu  primjenjuje znanja stečena na raznim stručnim edukacijama iz područja školovanja i razvoja zaposlenika, upravljanja talentima te gestalt psihoterapije i coachinga. Profesionalni je coach mentor educirana od THE OCM i Oxford Brookes University u skladu s EMCC (European Mentoring and Coaching Council). Autorizirana je korisnica teorije i alata Četiri sobe promjene. Vjeruje u to da svaka osoba ima potencijal za sreću, rast i ostvarenje vlastitih snova.

III. Što emocije rade u tvrtki - uloga Chief Happiness Officera u tvrtki, Tanja Prekodravac, SELECTIO

Je li emocijama mjesto u tvrtki ili nije? Trebamo li se brinuti o njima? I tko se treba brinuti o njima? Što god mislili o tome, emocije se događaju u tvrtki, a na nama (managerima, HR-u) je da s njima nešto uradimo.

Poslodavci se s emocijama u radnoj okolini uglavnom ne bave, a one su toliko važne i sveprisutne u organizaciji, izvor su velike energije ili pak gubitka energije i radne učinkovitosti. I jako povezane s balansom. Većina ljudi nedovoljno poznaje taj dio sebe i svog života, i najčešće emocije koje žive su strah i ljutnja, koje se uključuju u interakcije u radnoj okolini i iz čega proizlazi i njihov utjecaj na radnu atmosferu, međuljudske odnose, kvalitetu života i radnu učinkovitost.

Okrenut ćemo drugi pogled na emocije u tvrtki i saznati koja je uloga Chief Happiness Officera u tvrtki.

Tanja Prekodravac direktorica je organizacijskog dizajna i razvoja, a u Grupu SELECTIO dolazi 2006. godine. Područja ekspertize uključuju razvoj i provedbu edukacijskih i razvojnih programa (područje soft skillsa: komunikacijske i prezentacijske vještine, timski rad, upravljanje ciljevima i vremenom, profesionalni stres, motivacija, donošenje odluka i dr.), zatim psihološko testiranje i procjenu te konzultantske projekte (analiza organizacije i kadrova, strategija upravljanja ljudskim resursima, model kompetencija, regrutacija i selekcija zaposlenika i dr.). Također, sudjeluje u projektima provedbe karijernog savjetovanja, outplacementa, diversity managementa i projektima zapošljavanja marginaliziranih skupina. Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, prošla je postdiplomsku edukaciju iz Gestalt psihoterapije, body terapije, psiholoških kriznih intervencija, medijacije, dramskih tehnika, art terapije i process workate u području cjeloživotnog obrazovanja u sklopu specijaliziranog programa iz Managing Continuing Education na sveučilištu u Clevelandu, SAD.

IV. Psihološko savjetovanje u organizacijama, Latica Mladina, Together d.o.o.

Psihološko savjetovanje se u organizacijama primjenjuje na razne načine u obliku: jednokratnih intervencija uzrokovanih kriznim ili traumatskim događajima, stalni programi pomoći za zaposlenike koje mogu aktivirati u slučaju potrebe, prisutnost terapeuta u tvrtki koji je na dnevnoj bazi na raspolaganju zaposlenicima. U kojoj mjeri i na kakve sve načine tvrtke koriste psihološko savjetovanje ili psihoterapiju kao jednu od mogućnosti utjecaja na dobrobit zaposlenika? Koje specifičnosti, prednosti i zamke donosi? Kakva je pozicija poslodavca? Što o tome misle zaposlenici? Na što je važno obratiti pažnju ako želite ponuditi ovu mogućnost svojim zaposlenicima?

Latica Mladina je psihologinja s višegodišnjim iskustvom rada u područjima upravljanja ljudskim resursima i psihoterapije. Svoj rad bazira na konceptima humanističke psihologije, gestalt psihoterapije, procesnog rada, art terapije i bodywork-a. Znanja iz područja ljudskih resursa usavršavala je u sklopu HR akademije na Erasmus Universityju u Rotterdamu, školovani je trener i facilitator. Četverogodišnju edukaciju iz gestalt psihoterapije pohađala je u okviru IGW Wurzburg, završila je dvogodišnju edukaciju expressive art terapije, a Process Work usavršava u Zürichu, Barceloni i Londonu. Proteklih 15 godina na razne načine se bavi temama ljudskog funkcioniranja i ponašanja – kroz individualni coaching i savjetovanje, vođenje radionica i treninga, sudjelovanja u organizacijskom razvoju raznih kompanija. Posvećena je kontinuiranom učenju, uživa u putovanjima i odlascima u prirodu. Jedna od glavnih osobnih misija joj je postići balans između obitelji, posla, prijatelja i sebe.

V. Case study Heineken - Dobrobit zaposlenika, Kirka Klišmanić - Mrak, Heineken 

 • Uvjeti rada i fleksibilni radni aranžmani
 • Upravljanje zdravstvom
 • Korporativna kultura i stil vođenja

Kirka Klišmanić – Mrak diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te već za vrijeme studija započinje svoj razvoj u području organizacijske psihologije radom u ljudskim resursima Vipneta. Tijekom daljnje karijere na HRT-u i Allianzu pokrivala je široka područja unutar HR-a kao što su selekcija i razvoj zaposlenika, brendiranje poslodavca te upravljanje učinkom, također je vodila projekte usmjerene na nošenje sa stresom i dobrobit zaposlenika. Certificirani je korisnik Strength Deployment Inventory alata, a trenutno radi kao HR Generalist u Heineken Hrvatska.

VI. Kako tvrtke implementiraju programe tjelovježbe na radnom mjestu, Zoran Pajić, kineziolog

Velik broj poslova koji se obavljaju u danu naše tijelo drže pod stalnim laganim opterećenjem, gdje najviše „trpe“ mišići vrata i leđa. Takva stanja očituju se umorom i iscrpljenošću, glavoboljom, nedostatkom koncentracije i poteškoćama s cirkulacijom, a konačni rezultat su kronične ozljede praćene bolnim stanjima. S obzirom na sve veće zahtjeve poslovnog svijeta, postavlja se pitanje je li tjelovježba na radnom mjestu nešto neophodno? Imaju li organizacije u konačnici dobrobit ako vode brigu o tjelesnoj aktivnosti svojih zaposlenika? Je li tjelovježba na radnom mjestu nešto što će jednog dana biti obaveza svih nas?

Na predavanju ćete imati priliku osvijestiti dobrobit pravilnog korištenja vlastitog tijela u osnovnim pokretima na radnom mjestu i naučiti optimalno ih iskoristiti.

Zoran Pajić je magistar kineziologije koji svoje područje stručnosti razvija u smjeru funkcionalne dijagnostike i rehabilitacije. Diplomirao je 2011. godine i već tijekom studija započinje s individualnim radom u kineziterapiji. Nakon toga se razvija u raznim smjerovima te grane, sagledavajući kineziologiju interdisciplinarno. Na putu do osnivanja vlastitog dijagnostičkog i rehabilitacijskog centra, sakupljao je iskustva kroz uloge izvršnog direktora te voditelja tima u MBS centru, kinezioterapeuta u privatnoj neurološkoj ordinaciji, kao osobni trener, trener plivanja i trener trčanja, profesor tjelesne i zdravstvene kulture te kao kondicijski trener profesionalnih sportaša 1. rukometne lige. Vjeruje da je rana dijagnostika te sveobuhvatan motorički razvoj ključ zdravlja te zbog toga osniva i dječju sportsku akademiju Mali Olimpijac koja sada broji oko 500 članova. Organizator je različitih sportskih događanja koja promoviraju zdrav i aktivan život te iskustveno učenje u prirodi. U raznim tvrtkama uvodi treninge korištenja tijela na radnom mjestu. Voli planinarenje, avanturizam i aktivan život.

VII. Projekt “Od zdravlja do radnog učinka”, Božica Križanić, Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce

Kvalitetnijim uvjetima rada i brigom za zdravlje radnika poslodavac može utjecati na:

 • kvalitetniji rad zaposlenika
 • brzinu i efikasnost obavljenog rada
 • smanjenje izostanaka i bolovanja
 • povećanje produktivnosti
 • povećanje motivacije i angažiranosti
 • zadovoljstvo i intrinzičnu lojalnost radnika.

Dob odlaska u mirovinu pomiče se na više u mnogim državama članicama Europske unije i očekuje se da će do 2030. godine u brojnim europskim zemljama radnici između 55 i 64 godine činiti 30 % ili više radne snage, važno je osigurati sigurne i zdrave uvjete tijekom radnoga vijeka.

Projekt „Od zdravlja do radnog učinka“ nadogradnja je i produžena ruka menadžmenta ljudskih potencijala i zaštite na radu u organizaciji. Projekt svojim djelovanjem utječe na poboljšanje psihofizičkog zdravlja zaposlenika i čitave organizacije i time na povećanje efikasnosti rada zaposlenika i kvalitete rada čitave organizacije.

Kako uvesti Health management u organizacije? Što sve ulazi u domenu Health managementa u organizacijama? Tko sve treba biti uključen u Health management prilikom uvođenja u organizacije? Postoji li razlika kod malih, srednjih i velikih organizacija prilikom njegovog uvođenja? Zašto je uopće važno uvoditi Health management u organizacije?

Božica Križanić, prof. kineziologije i kondicijska trenerica, autorica je i voditeljica projekta „Od zdravlja do radnog učinka“ te autorica programa za tvrtke „Wellness na radnome mjestu“. I sama pristupa poslu i projektima interdisciplinarno te je prošla edukaciju iz usavršavanja u upravljanju ljudskim resursima „SELECTIO HR Akademija“. Voditeljica je ureda i voditeljica projekata u Centru za edukaciju i savjetovanje Sunce u sklopu kojeg kroz niz projekata i programa utječe na kvalitetu života i psihofizičko zdravlje zaposlenika u tvrtkama, menadžera, nezaposlenih, djece, djece s teškoćama u razvoju, mladih, odraslih i starijih osoba. Osim toga, kroz niz okruglih stolova, stručnih skupova i konferencija promovira važnost tjelesnog vježbanja, zdrave prehrane, upravljanja emocijama, psihičkog i duhovnog rasta i uspostavljanja ravnoteže između poslovnog i privatnog života kao preduvjeta za postizanje što veće kvalitete života i osobnog zadovoljstva. Posjeduje višegodišnje iskustvo u izvođenju sportsko-rekreativnih programa, individualnih ili grupnih,  kao i programa za kreiranje Health management programa u tvrtkama.

Održala je niz predavanja na temu wellnessa na radnome mjestu, treninga i radionica za radno sposobno stanovništvo koje zahtijeva individualni pristup ovisno o uvjetima radnog mjesta i težini stato-dinamičkog opterećenja.

Vrijeme

srijeda, od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1490,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Educentar koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.