Kada ste zadnji puta uzeli knjigu u ruke?

Javna nabava: Izrada ponude, Primjena čl. 293, 263, 289, 294 ZJN 2016, Praksa DKOM-a, e-Certis

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: Na upit
EduCentar cijena: 1.390 kn + PDV

Naziv: Mapa znanja

Kategorija: Tečajevi

Opis

Predavač

Loreta Zdrilić

Svrha seminara

Po završetku programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju programa usavršavanja te za isti ostvaruju 8 bodova.

Tvrtka Mapa znanja d.o.o. ovlaštena je od Ministarstva gospodarstva za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave. Evidencijski broj ovog programa u Popisu programa usavršavanja iz područja javne nabave je: 2019-0138.

Saznajte na koji način se primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi, s osobitim osvrtom na pogreške naručitelja pri pregledu i ocjeni ponuda kao i najčešće pogreške sa strane ponuditelja prilikom pripreme i predaje ponude. Seminar ima za svrhu naručiteljima dati upute u kojoj fazi postupka javne nabave koristiti članke 263. i 293. ZJN 2016 te na koji način tražiti dostavu dokumenata i dokaza odnosno ažuriranih popratnih dokumenata. Koliko puta naručitelj smije tražiti upotpunjavanje i pojašnjenje dokumenata iz ponude te na koji način tražiti upotpunjavanje ažuriranih popratnih dokumenata od ekonomski najpovoljnije ponude, kako ponuditelje tretirati na jednak način kroz primjenu instituta iz članaka 293; 263; 289; 294. ZJN 2016 kako bi poštivali osnovna načela javne nabave i druga slična pitanja bit će tema ovog seminara. S obzirom na to da se prema odredbama Zakona i Pravilnika postupak pregleda i ocjene ponuda odvija u više faza, sam proces je dugotrajan pa oko načina postupanja u pregledu i ocjeni ponuda dolazi do nedoumica u samoj praksi iz kojeg razloga će se na seminaru obraditi konkretni primjeri iz prakse u cilju što učinkovitijeg postupka pregleda i ocjene ponuda. Osim toga, kroz EOJN će se objasniti kroz koji modul Naručitelj šalje zahtjev prema Ponuditelju za prihvat ispravka računske pogreške i objašnjenje izuzetno niske cijene te u kojoj fazi pregleda i ocjene ponude.

Gdje pronaći i kako raditi s e-Certisom, na kojim jezicima je dostupna funkcija pretraživanja te koji je cilj e-Certisa također su dio teme koje će se obraditi na seminaru zajedno s elektronskim prikazom rada u sustavu.

Namjena

Seminar je namijenjen stručnjacima javne nabave, osobama koje sudjeluju u procesu javne nabave, predstavnicima javnih naručitelja i sektorskih naručitelja (zaposlenima u državnim tijelima - ministarstvima, državnim uredima, jedinicama lokalne samouprave, ustanovama, državnim poduzećima i sl.)

Način realizacije

Predavanje s PPT prezentacijom i primjeri iz prakse.

Iz programa seminara

I. Ponuda - valjana/nevaljana, najčešće pogreške u primjeni ponude te ispravak istih

 • Što je pravilna, prihvatljiva, prikladna ponuda u postupcima javne nabava
 • Najčešće pogreške u pripremi ponude te ispravak istih

II. Pregled i ocjena ponude kao višefazni proces

 • Tijek pregleda i ocjene ponuda s aktualnim primjerima iz prakse i  prakse DKOM-a po svim fazama

III. Primjena instituta iz čl. 293; čl. 263; čl. 289; čl. 294. ZJN 2016 s prikazom kroz EOJN i praksom DKOM-a; e-Certis

 • Aktualni primjeri iz prakse i prakse DKOM-a po svim fazama pregleda i ocjene ponuda
 • Instituti iz članka 26. i 293. ZJN 2016 te primjena istih u praksi
 • Razjašnjenje, dopune i dostava informacija ili dokumentacija ponude
 • Računska pogreška – unutar modula EOJN-a
 • Neuobičajeno niska cijena – unutar modula EOJN-a
 • Traženje i dostava dokumenata i dokaza – ažurirati popratni dokumenti
 • Upotpunjavanje ažuriranih popratnih dokumenata
 • Ponudbeni list, troškovnik i jamstvo za ozbiljnost ponude
 • Katalozi i uzorci
 • E-Certis s primjenom u praksi

Predavač

Loreta Zdrilić zvanje magistra ekonomije stekla je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Posjeduje certifikat za internog auditora prema normi 9001 (DNV GL) te važeći certifikat iz područja javne nabave izdan od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.
Dosadašnje radno iskustvo stekla je u KBC Sestre Milosrdnice gdje sada izvršava funkciju voditelja Odsjeka za pripremu i provedbu postupaka javne nabave, sklapanje i upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima Službi nabave. Aktivno sudjeluje u izradi plana nabave, praćenju i izradi izvješća o njegovom ostvarenju. Provodi postupke javne nabave roba, usluga i radova, prikuplja podatke potrebne za izradu specifikacija i dokumentacije o nabavi, provodi prethodna savjetovanja, objavljuje postupke u EOJN RH, sudjeluje u procesu otvaranja, pregleda i ocjene ponuda, te u donošenju odluke o odabiru/poništenju i sklapanju ugovora/OS s ponuditeljima. Dodatna znanja i vještine stekla je kroz brojna usavršavanja u raznim područjima javne nabave.

Kao stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) predavačica je na raznim konferencijama i radionicama u domeni javne nabave.

Sudjeluje u Projektu zajedničke javne nabave pri Ministarstvu zdravstva te je ovlaštena predstavnica za KBC Sestre milosrdnice kao središnjeg tijela 16 javno nabavnih kategorija za provođenje postupaka zajedničke javne nabave za 36 ustanova u Republici Hrvatskoj.

Član je povjerenstva za izradu nacrta II. Nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2018 - 2020 godine s pogledom do 2023. godine pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Sudjeluje u pripremi i provedbi  projekata koji se temeljem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava financiraju iz EU fondova, te je u sklopu istih član povjerenstva za postupke javne nabave građevinskih radova i usluga, medicinskih proizvoda i opreme te ostalih potrebnih usluga.

Vrijeme

četvrtak, 9.5.2019. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Educentar koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.