Knjigovođa

EduCentar cijena: Na upit
Pošalji upit za program

Opis

Program obrazovanja za knjigovođu/knjigovotkinju provodi se redovitom nastavom u trajanju od 350 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa online u stvarnom vremenu, dok se praktični dio nastave provodi isključivo uživo, u učilištu i/ili kod poslodavaca.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskom nastavom u trajanju od 85 sati, praktičnim dijelom nastave od 140 sati i samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 125 sati.

Praktični dio nastave obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim ili stvarnim uvjetima uz korištenje knjigovodstvenog softvera.

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje djelomične kvalifikacije knjigovođa/knjigovotkinja koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjet upisa:

 • Završena srednja četverogodišnja škola.

Moduli i teme:

Uvod u računovodstvo

 • Zakonski okvir u računovodstvu
 • Pravila i zadaće računovodstva
 • Računovodstveni sustavi
 • Temeljne računovodstvene kategorije
 • Temeljni financijski izvještaji
 • Knjigovodstvene isprave
 • Konta i kontni plan
 • Poslovne knjige
 • Vrste i načini popisa imovine i obveza
 • Inventurne razlike

Imovina i obveze

 • Platni promet
 • Blagajničko poslovanje
 • Pribavljanje i stavljanje u uporabu dugotrajne nematerijalne imovine
 • Pribavljanje i stavljanje u uporabu dugotrajne materijalne imovine
 • Obračun amortizacije
 • Rashodovanje, vrijednosno usklađivanje i revalorizacija dugotrajne nematerijalne imovine
 • Rashodovanje, vrijednosno usklađivanje i revalorizacija dugotrajne materijalne imovine
 • Dugotrajna financijska imovina
 • Kratkotrajna financijska imovina
 • Kratkoročna potraživanja
 • Dugoročna potraživanja
 • Kratkoročne obveze 
 • Dugoročne obveze
 • Porez na dodanu vrijednost
 • Isprave i pomoćne evidencije pri obračunu PDV-a
 • Zalihe sirovina i materijala
 • Metode utroška zaliha
 • Zalihe male vrijednosti
 • Otpis i rashodovanje zaliha
 • alkulacije robe u trgovini na veliko i malo
 • Nabava robe u trgovini na veliko
 • Prodaja i smanjenje zaliha robe u trgovini na veliko
 • Nabava robe u trgovini na malo
 • Prodaja i smanjenje zaliha robe u trgovini na malo 

Rashodi, prihodi i financijski rezultat

 • Troškovi osoblja (zaposlenih)
 • Sastav bruto plaće
 • Evidentiranje plaća
 • Drugi dohodak
 • Vremenska razgraničenja
 • Materijalni troškovi
 • Troškovi usluga
 • Ostali troškovi poslovanja
 • Financijski troškovi 
 • Poslovni i financijski prihodi
 • Poslovni i financijski rashodi

Knjigovodstvo na računalu

 • Otvaranje poslovnih knjiga u knjigovodstvenom softveru
 • Evidencija promjena u poslovanju korištenjem knjigovodstvenog softvera 
 • Ergonomska načela u uredskom poslovanju

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. provjeriti ispravnost zaprimljene dokumentacije (likvidatura) ovisno o sklopljenom ugovoru s klijentom
 2. provoditi popis imovine i obveza te usklađivanje dobivenih podataka sa stvarnim podacima
 3. voditi blagajnički izvještaj, odgovarati za točnost blagajne i knjižiti u financijskom računovodstvu
 4. obračunavati i refundirati troškove po putnim nalozima
 5. zaprimiti i evidentirati ulazne račune u knjizi ulaznih računa
 6. izračunavati cijene zaliha
 7. izrađivati kalkulacije po nalogu
 8. obračunavati amortizaciju
 9. provesti knjiženja na osnovu knjigovodstvenih isprava te obrađivanje knjigovodstvenih i računovodstvenih podatka
 10. obavljati usklađivanja stanja imovine, potraživanja i obveza
 11. obračunavati i isplaćivati plaće i ostale naknade zaposlenicima
 12. ažurirati izvještaje u aplikacijama
 13. izrađivati podlogu za redovna izvješća ili izvješća po nalogu za unutarnje i vanjske korisnike te nadležne institucije
 14. komunicirati s poslovnim partnerima u svojem području/djelokrugu rada u skladu s etičkim kodeksom svoje organizacije i pravilima poslovnih partnera
 15. poštivati standarde u zaštiti i čuvanju povjerljivih podataka u svojem području rada, kao i osobnih podataka stranaka, klijenata, kupaca, dobavljača i poslovnih partnera

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Educentar koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.