Nabava Excellence Pro - moderna nabava u 4 modula

Trajanje: 7 sat(i)
Rok prijave: Otvorene prijave
EduCentar cijena: 799 EUR 910 EUR
Pošalji upit za program

Opis

Sveobuhvatni jedinstven program  za moderne nabavljače i  za sve one koje upravljaju procesima u opskrbnom lancu. Razumijevanje strateške nabave i upravljanje nabavnim kategorijama zahtijeva kompleksan i širok segment znanja, razumijevanje cijeloga opskrbnog lanca. Efikasnu komunikaciju sa odjelima u kompaniji, otvorenost na suradnju, kreativnost, inovativnost i kontinuirano poboljšanje nabavnih procesa.

U izvedbi ovoga programa  vodit ćemo Vas kroz:

 • Primjere iz prakse temeljene na bogatom poslovnom iskustvu,
 • Kroz trendove u poslovanju,
 • Upravljanje nabavom i upravljanje kategorijama
 • Kroz optimizaciju i konkretno upravljanje zalihama
 • Demand planning, forecasting
 • Kroz trendove u održivoj nabavi i opskrbnom lancu,
 • Kroz vježbe u Excelu i ChatGPT-u
 • Beer Game i ChatGPT –u

Modul 1: 27.9.2024. (09:00 - 16:00 h)   

 • Upravljanje nabavom, upravljanje kategorijama i opskrbni lanac

Modul 2: 25.10.2024. (09:00 - 16:00 h)

 • Upravljanje zalihama, digitalna transformacija

Modul 3: 8.11.2024. (09:00 - 15:30 h)

 • Održivost nabave i opskrbnog lanca, zalog za sutra

Modul 4: 15.11.2024. (09:00 - 15:30 h)

 • Pregovaranje u nabavi-update

U nastavku više o sadržaju i predavačima

Modul 1: Upravljanje nabavom, upravljanje kategorijama i opskrbni lanac (09:00 - 16:00 h)

Jasmina Marić Cvijetinović mag. rel. int., 09:00 - 12:00 h, 13:00 - 16:00 h

 1. Uloga i ciljevi nabave
  • Ključne točke poboljšanja u procesu nabave
  • Strateška i operativna nabava
  • Efikasnost nabavnog procesa
  • Rizici u nabavi
 2. Nabavni proces u 9 koraka
  • Strateški koncept odabira dobavljača
  • Upravljanje dobavljačima i pregovaranje
  • Donošenje odluke na bazi podataka(KPI)
  • Planiranje, ciklus naručivanja
  • Upravljanje zalihama
  • Planiranje i raspoređivanje  u praksi
 3. Upravljanje kategorijama u nabavi
  • Uloga i strategija kategorija
  • Učinkovito upravljanje kategorijama
  • Strategija povećanja prodaje, preferencija tržišta
  • Izvrsnost kategorije, vidljivost i  identificiranje troškova

Ručak 12:00 - 13:00 h

dr. sc. Kristina Šorić  14:00 - 16:00 h

 1. Upravljanje dobavljačima - supplier relationship management
  • Selekcija dobavljača. Odabir kriterija za selekciju
  • Evaluacija dobavljača. Odabir kriterija za evaluaciju
  • Ekonomski najpovoljnija ponuda
  • Vježbe u Excelu i ChatGPT-u
 2. Supply chain management under inflation
  •  Trokut lanca opskrbe. Tijekovi u lancu opskrbe.
  •  Integracija, suradnja i koordinacija u lancu opskrbe
  • Kako kontrolirati inflaciju primjenom strategija upravljanja lancem opskrbe i unapređenja procesa? Primjer. 
 3. Planiranje i raspoređivanje - optimizacija SCM (Order and delivery scheduling)
  • Važnost usklađivanja planiranja i raspoređivanja
  • Faktori koji utječu na planiranje i raspoređivanje
  • Upravljanje dostavom i količinama
  • Vježbe u Excelu i ChatGPT-u

Modul 2: 25.10.2024., Upravljanje zalihama, planiranje, digitalna transformacija

Lana Herceg Gojević 09:00 - 12:00 h

 1. Optimizacija procesa, matični podaci, sustavi, digitalizacija
  • Demand planning, forecasting
  • S&OP process 
 2. Operativna nabava
  • Budžetiranje zaliha i postavljanje ciljeva, reporting
  • Konsignacijska zaliha(komisija)
  • Zaliha i promotivna prodaja(basic sales vs promotional sales)
  • Investicijske kupnje
  • Zalihe, KPI dani zaliha, koeficijent obrtaja, obsolete stock
 3. Lanac opskrbe
  • Poremećaji u lancu opskrbe
  • Distribucija

Ručak 12:00 - 13:00 h

dr. sc. Kristina Šorić  13:00 - 16:00 h

 • Beer Game (simulacija lanca opskrbe, predviđanje potražnje, naručivanje, zalihe, efekt biča)
 • Obrada podataka iz simulacije Beer Game u Excelu (formule za EOQ i sigurnosne zalihe)
 • Razvijanje različitih scenarija naručivanja promjenom jediničnih troškova narudžbe i jediničnih troškova držanja zaliha
 • Usporedba različitih scenarija i diskusija za unapređenja
 • Beer Game i ChatGPT – analiza rezultata

Modul 3: 8.11.2024., Održivost nabave i opskrbnog lanca, zalog za sutra (09:00 - 15:30 h)

Tomo Hunjak, Jasmina Marić Cvijetinović

Održivi i društveno odgovorni procesi nabave i opskrbnog lanca

 1. Uvod: EU zeleni plan i korporativna održivost
  • Održivost i ESG: definicije, ključni pojmovi i relevantnost
  • Transformacija tržišta: Izazovi, potrebe
 2. Društveni aspekti održivosti
  • Značaj i upravljanje
  • Procesi nabave i opskrbnog lanca u kontekstu održivosti
 3. Održiva nabava
  • Uključivanje principa održivosti u korporativne nabavne procese
  • Kriteriji, integracija, provedba
 4. Održiv i odgovoran opskrbni lanac i odgovoran opskrbni lanac
  • Pojmovi održivosti i društvene odgovornosti: sličnosti, razlike, međudjelovanje
  • Procesi implementacije održivosti i odgovornosti u opskrbni lanac
  • Dijalog s dionicima i ocjena dobavljača
  • Izrada interne Politike odgovornog opskrbnog lanca
  • Strateški i operativni procesi korporativne održivosti
 5. Razvoj i implementacija korporativne održivosti
  • Uspješni primjeri iz prakse
  • Osebujnosti i prilagodbe, ovisno o poziciji na tržištu i lancu vrijednosti
  • Interaktivni primjeri i vježbe

Modul 4: 15.11.2024., Pregovaranje u nabavi, 09:00 - 15:30 h

Pregovaranje u nabavi je usmjereno dogovoru cijene, kvalitete, uvjeta i dinamike isporuke, uvjeta plaćanja. Dobra priprema i poznavanje kretanja kategorija interno i na tržištu za nabavu je  neophodno. Strategije i taktike pregovaranja mijenjaju se s obzirom na promjene u opskrbnom lancu. Kako pregovarati sa jakim dobavljačem za proizvode, sirovine, poluproizvode, usluge koje su Vam prijeko potrebne. Pregovaranje i upravljanje kategorijama u maloprodaji.

Sadržaj:

 • Definiranje ciljeva i strategije pregovaranja
 • Pregovaranje i upravljanje kategorijama
 • Dobavljači koji donose dodanu vrijednost
 • Pregovarački proces i snaga u opskrbnom lancu kao prednost u pregovorima
 • Cjelokupna vrijednost vs. najniža cijena
 • Osvijestiti vlastiti stil pregovaranja
 • Jeste li sami sebi prepreka u uspješnom pregovaranju
 • Pregovaranje sa teškim dobavljačima
 • Prepoznajte li tehnike pregovaranja i kako na njih odgovoriti
 • Najčešće pogreške u pregovaračkom procesu
 • Trgovanje ustupcima
 • Zaključivanje dogovora
 • Analiza pregovaračkih ishoda

O predavačima:

Kristina Šorić je doktorirala je na Odjelu za teorijsku i primijenjenu matematiku Sveučilišta u Padovi, Italija, magistrirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te diplomirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Matematičkom odsjeku, na smjeru Matematička informatika i statistika, profil diplomirani inženjer matematike. Glavna su joj područja znanstvenog i stručnog interesa optimizacija poslovnih procesa i upravljanje lancem opskrbe. Zaposlena je na visokoj poslovnoj školi RIT Croatia, te je vlasnica obrta za poslovno savjetovanje Luyouma i portala www.luyouma.com koji prati trendove, te popularizira upravljanje lancem opskrbe i primjenu analitičkih metoda za optimizaciju. Na istom se portalu može pronaći sadržaj njezine e-knjige Analitičke metode za upravljanje lancem opskrbe koju je objavila 2021.Objavila je znanstvene radove u više svjetskih časopisa iz područja operacijskih istraživanja i optimizacije, te boravila na više institucija u inozemstvu kao gost predavač (University of Udine,  Italy; Departamento de Engenharia e Gestao, Instituto Superior Tecnico, Lisbon, Portugal; Information and Operations Management Department, Marshall School of Business, USC, Los Angeles, SAD; Rochester Institute of Technology, Rochester, SAD; RIT Dubai). Održala je mnoge edukacije u poslovnoj praksi, a na temu upravljanja lancem opskrbe (Konzum d.d., Bambi d.d., Vivera d.o.o., Podravka d.d., SDA Croatia d.o.o., Atlantic d.o.o., Tokić d.o.o., Xellia Zagreb, otvoreni seminari), te na temu upravljanja zalihama, poslovnim procesima i financijskom imovinom, u Hrvatskoj, BiH i Srbiji.U zadnje se vrijeme posvetila projektima u okviru kojih se razvijaju modeli strojnog učenja za optimizaciju procesa u lancu opskrbe. Pritom surađuje s RIT Rochester, RIT Dubai i eminentnim hrvatskim kompanijama.Vlasnica je Lean Six Sigma Green Belt certifikata i certificirani trener za The Fresh Connection simulaciju.

Lana Herceg Gojević je svoju karijeru započela u Konzumu u Sektoru marketinga. Nakon godine dana prelazi u  Logistiku i  Supply Chain te na svojem karijernom putovanju prolazi razne hijerarhijske pozicije od asistenta izvršnog direktora, Voditelja operativnog planiranja, Rukovoditelja Službe odnosa s dobavljačima te Rukovoditelja  Službe ulaznih narudžbi u Sektoru Upravljanja zalihama. Uz ostale projekte, aktivno sudjeluje i u  strateškim projektima Logistike i Supply Chaina kao što su centralna distribucija,  OSA projekti, projekti optimizacije zaliha  te aktivno sudjeluje u pregovorima s dobavljačima od strane  Supply chain odjela.  Uključena je i kao predavač za nove zaposlenike u Konzumov interni onboarding program.Tijekom uvođenja Oracle Retail ERP sustava u Konzumu, Lana obnaša projektu ulogu Retail Business Stream Managera i Testing Managera u  implementaciji Oracle Retaila- Faza 2 ( robni tokovi). Nakon Konzuma, Lana svoju karijeru nastavlja u Atlantic Grupi kao Rukovoditelj nabave i upravljanja zalihama u Atlantic tradeu i zadužena je za upravljanje svim zalihama cijelog asortimana, optimizaciju zaliha te replenishment na regionalna skladišta. Također sudjeluje kao Business Process Manager na nivou Atlantic Grupe u projektu implementacije  SAP 4 Hana u Atlanticove kompanije. Uz to, sudjeluje i u drugim projektima kao što su Optimizacija zaliha, Upravljanje POS materijalima, Demand Planning, S&OP. Nakon Atlantica kraće  vrijeme provodi i u MSAN grupi kao Senior Product Manager za Vivax SDA asortiman gdje širi svoja postojeća znanja u nabavi neprehrane, poglavito u smjeru poslovanja s Kinom i Turskom. Trenutno je zaposlena u Orbico Grupi kao  Supply Logistics Project Manager te aktivno sudjeluje u projektima transformacije Supply chain procesa i tehnologija na grupnom nivou.

Tomo Hunjak magistar je struke (MSc) Environmental System Sciences: Economics studiju Sveučilišta u Grazu. Radi kao manager održivog razvoja u Grupi Vindija, gdje se bavi razvojem i provedbom strategije održivog poslovanja, kao i njezinim operativnim okolišnim, društvenim i upravljačkim procesima. Područje djelovanja uključuje mjerenje i upravljanje emisijama stakleničkih plinova, izradu internih politika, upravljanje održivošću opskrbnog lanca te pripremu Izvještaja o održivosti Grupe Vindija. Ključna uloga njegovog radnog mjesta, uz provođenje zakonskih obaveza, leži u održavanju otpornog, prilagodljivog i odgovornog poslovnog sustava Grupe Vindija. Uz svoj redovni posao, posvećen je praćenju trendova održivog poslovanja kroz posjećivanje ESG konferencija i suradnje na edukacijama i projektima korporativne održivosti.​

Jasmina Marić Cvijetinović- Stručne kompetencije stjecala u prodaji, izvozu i nabavi na domaćem i međunarodnom tržištu. U prodaji je prošla gotovo sve hijerarhijske pozicije od prodavača, komercijalista, voditelja prodaje, key account managera, regionalnog voditelja prodaje, voditelja prodajno logističkog centra, direktor prodaje, direktor izvoza, prodajnog agenta na međunarodnom tržištu. Stručne kompetencije u nabavi stjecala je kroz pozicije: category managementa/upravljanje kategorijom (space management), upravljanje opskrbnim lancem, logističkim centrom, skladišnim poslovanjem, distribucijom, ambulantnom dostavom, kreiranjem ruta, agenta nabave na međunarodnom tržištu. Iskustvo rada u multinacionalnoj kompaniji, korporacijama, te u privatnom poduzetništvu.  Poslovnu karijeru je gradila u prodajnom i nabavnom menadžmentu  u industrijama i u maloprodaji punih 27 godina,  neke od kompanija su  Vindija, Konzum, Pik Vrbovec, Gavrilović, Solina Group…. Nakon gotovo deset godina razvoja poslovanja na vanjskom tržištu, pokreće Janus Global Poslovnu Akademiju, poslovne programe temeljene na profesionalnoj poslovnoj praksi na nacionalnom i internacionalnom tržištu.

Predavači na programima su stručnjaci i stručnjaci praktičari, vrhunski programi temeljeni na strategijama i taktikama sa konkretnim poslovnim rezultatima su naš fokus.

Zaključak, feedback sudionika

Plaćanje po ponudi, avansno.

Naši polaznici:

 • imaju organiziran ručak
 • materijale sa predavanja
 • uvjerenje o sudjelovanju u poslovnoj edukaciji(neformalni certifikat)

Ukoliko ste zainteresirani za InHouse radionice, krojene prema potrebi klijenta, kontaktirajte nas.

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Educentar koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.