ZŠEM Poslovna akademija

O nama

ZŠEM Poslovna akademija u sklopu Zagrebačke škole ekonomije i managementa organizira razne stručne programe, treninge, seminare i konferencije iz područja marketinga, managementa, financija, računovodstva i dr. Programe koji su namijenjeni poslovnoj i akademskoj zajednici u Hrvatskoj i regiji do sada je pohađalo više od 1.300 polaznika.

Seminari su organizirani su prema modelu najboljih svjetskih poslovnih škola te pružaju suvremena znanja i vještine koje se mogu steći na vrhunskim američkim i europskim poslovnim školama. Predavači su sa Zagrebačke škole ekonomije i managementa, jedine u regiji koja je akreditirana od strane prestižne međunarodne AACSB organizacije, a koja surađuje sa više od stotinu sveučilišta i poslovnih škola u svijetu.

Osnovne karakteristike obrazovanja ZŠEM Poslovne akademije:

  • suvremena znanja i vještine
  • kvalitetni predavači s dugogodišnjim iskustvom u akademskom radu i radu u poslovnom sektoru
  • male skupine polaznika (10-30, ovisno o programu)
  • opremljene sobe s modernim nastavnim pomagalima
  • e-učenje korištenjem Blackboard platforme
  • suradnja s vrhunskim sveučilištima i poslovnim školama
  • najbolja ekonomska stručna literatura
  • potvrda o uspješnom završetku seminara
  • međunarodno "umrežavanje" sudionika
  • profesionalna organizacija seminara i usredotočenost na zadovoljstvo klijenata