Goethe-Institut

O nama

Goethe-Institut je kulturna ustanova Savezne Republike Njemačke koja djeluje diljem svijeta.

Potpomažemo učenje njemačkog jezika u inozemstvu i njegujemo međunarodnu kulturnu suradnju. Usto dajemo opširnu sliku Njemačke putem informacija o kulturnom, društvenom i političkom životu.

Mrežom naših Goethe-Instituta, Goethe-Centara, kulturnih društava, čitaonica te centara za ispite i učenje jezika već više od 50 godina preuzimamo središnje zadaće vanjske kulturne i obrazovne politike. Pritom smo i partneri javnih i privatnih nositelja kulture te saveznih država, komuna i gospodarstva.

Crpimo iz svekolikog bogatstava našeg otvorenoga društva i žive njemačke kulture. Svojom stručnom kompetentnošću povezujemo iskustva i predodžbe naših partnera u tuzemstvu i inozemstvu i radimo u partnerskom dijalogu. Pritom smo davatelji usluga i partneri svima onima koji se zanimaju za Njemačku, njemačku kulturu i njemački jezik. Radimo na vlastitu odgovornost i politički smo neovisni.

Prihvaćamo kulturnopolitičke izazove globalizacije i razvijamo inovacijske koncepte u cilju stvaranja humanijeg svijeta putem razumijevanja, u kojemu se kulturna raznolikost prepoznaje kao bogatstvo.

Goethe-Institut Kroatien organizira i podupire široki spektar kulturnih priredbi s ciljem prezentacije njemačke kulture u Hrvatskoj i inicira dugoročne projekte za međukulturnu razmjenu.
U okviru svog jezičnog rada nudimo radionice i seminare za nastavnike njemačkog kao stranog jezika te opširan program ispita.

Informativni centar Goethe-Instituta Kroatien posreduje u pružanju informacija o aktualnim vidovima kulturnog, društvenog i političkog života u Njemačkoj. Nudi ogroman fundus knjiga i medija za sve one koji se zanimaju za Njemačku, ili uče ili žele podučavati njemački.

Ako potječete iz neke druge regije, obratite se tamošnjem institutu.