V - PROJEKTI

O nama

Želite na vrijeme saznati koje se prilike pružaju iz EU natječaja? Zanimaju Vas nadolazeće edukacije u području EU fondova? Pratite nas na novoj Facebook stranici "EU fondovi - iskoristi prilike" http://www.facebook.com/EU-fondovi-iskoristi-prilike-855105754690210/

 

NAŠE USLUGE:

 

EU SAVJETNIK – Strateška analiza mogućnosti financiranja iz EU fondova

Želite saznati koje mogućnosti postoje za financiranje Vaših projekata iz EU fondova?

Možete li se prijaviti na nadolazeće natječaje i koliko ste konkurentni?

„EU Savjetnik“ nudi Vam paket usluga po mjeri. Sami skrojite uslugu savjetovanja koja Vam odgovara:

 • Ocjena prihvatljivosti organizacije za prijave na EU natječaje (Strukturni fondovi)
 • Ocjena konkurentnosti organizacije za apsorpciju sredstava iz Strukturnih fondova (procjena operativnih, tehničkih i financijskih kapaciteta)
 • Analiza mogućnosti za bespovratno financiranje projekata iz EU strukturnih fondova do 2020. g. (pregled svih mogućih investicija prema odabranim prioritetnim područjima ulaganja)
 • Analiza mogućnosti za bespovratno financiranje planiranih projekata organizacije (otvoreni natječaji, natječaji u najavi, planirani natječaji do 2020. g.)

Trebate partnera koji će umjesto Vas pratiti natječaje i redovito Vas izvještavati o prilikama?

Za Vas je usluga „EU Detect“ – kontinurano praćenje prilika za financiranje projekata iz EU fondova; redoviti mjesečni izvještaji i savjetodavna podrška (od razvoja projektnog koncepta do načina prijave na natječaj). Za početak, uvijek možete iskoristiti do 2 sata besplatnog savjetovanja koje nudimo našim potencijalnim klijentima – a bez obveza za sklapanje poslovne suradnje.


EU KREATOR – Usluga razvoja EU projekata

Birajte uslugu razvoja projekata koja odgovara potrebama Vaše organizacije:

Paket „Savjetnik pri ruci“

Vi izrađujete projekt, mi Vas vodimo kroz cijeli proces - uloga konzultanta je pritom maksimizirati Vaše šanse za dobivanje bespovratnih sredstava, uz značajno smanjenje troškova konzultantskih usluga izrade projekta.

Paket „Win-Win“

Zajednički izrađujemo projekt, pri čemu Vi preuzimate razvoj određenih dijelova projektne prijave (npr. poglavlja o poslovanju tvrtke, operativnim kapacitetima, referencama itd.), time smanjujući konzultantske troškove.

Paket „Ključ u ruke“

Naš stručni tim preuzima cjelokupni proces izrade i prijave projekta: od razvoja projektne ideje do izrade projektnog paketa za prijavu na natječaj, na principu „ključ u ruke“.


EU VODITELJ PROJEKTA – Usluga provedbe EU projekata

Provedba EU projekata je kompleksan posao koji u potpunosti možete povjeriti našem timu ili nas angažirati za specifične podusluge:

 • Savjetovanje prilikom procesa ugovaranja s nadležnim tijelima sustava EU fondova
 • Izrada plana provedbe projekta na više razina: akcijski plan, financijski plan, plan ostvarenja projektnih rezultata, plan upravljanja projektnim timom (utrošak vremena), plan nabava roba, usluga i radova
 • Upravljanje projektnim timom
 • Upravljanje proračunom projekta
 • Provedba postupaka nabave roba, usluga i radova prema propisanim procedurama
 • Savjetovanje u provedbi projekta (pomoć u svim aspektima provedbe projekta)
 • Upravljanje promjenama na projektu (npr. realokacije proračuna, promjene članova tima, promjene vremenika projektnih aktivnosti, izmjene ugovora itd.)
 • Nadzor nad postizanjem planiranih projektnih rezultata i ostvarenja pokazatelja
 • Upravljanje projektnom dokumentacijom
 • Izrada izvještaja o provedbi projekta (provedba aktivnosti, postizanje rezultata, opravdanje nastalih i plaćenih troškova projekta)
 • Provođenje promotivnih aktivnosti i osiguranje vidljivosti EU financiranja projekta
 • Evaluacija provedbe projekta


EU TRENER – Stručne „in-house“ i praktične edukacije u području EU fondova

Želite saznati mogućnosti financiranja ulaganja iz EU fondova?

Zanimaju Vas primjeri stvarnih projektnih prijedloga i iskustva iz prakse?

Kako izraditi projekt i uspješno dobiti bespovratna sredstva?

Kako izgleda provedba EU projekata?

 

Naše edukacije nisu teoretske već isključivo praktične, temeljene na uspješnim primjerima iz prakse.

U mogućnosti smo održati ih i „in-house“ – samo za Vaše zaposlenike, a prilagođene potrebama organizacije.

Pregled edukacija iz naše ponude: klikom na "Svi programi ovog ponuđača"

Dodatne informacije

 • Blizina javnog prijevoza
 • Blizina parkinga