Lingua Grupa - škola stranih jezika

Video

O nama

Lingua grupa - škola za strane jezike je prava adresa na koju ćete se obratiti kada odlučite poraditi na svojoj jezičnoj karijeri.

Lingua grupa je mjesto gdje se:

 • uvažavaju vaše stvarne jezične potrebe
 • uči jezik koji je relevantan u vašem profesionalnom i poslovnom životu
 • slijede postavke komunikacijske metode
 • koriste najnovija nastavna sredstva i materijali

Lingua grupa osmišljava i provodi programe stranog jezika koji pomažu pojedincima, rukovodnom kadru i interesnim skupinama u ustanovama i poduzećima u postizanju samostalnosti jezične kompetencije.

Programi razvijaju jezičnu samostalnost, samoinicijativu, sigurnost u kontaktiranju sa stranim partnerima i firmama, vode ka stjecanju jezičnih znanja i vještina koje će poslovnim ljudima osigurati kvalitetnije obavljanje složenih i odgovornih zadataka u njihovom poslu i na radnom mjestu.

Voditelji programa su iskusni profesionalci s bogatim iskustvom u poduci stranih jezika, koji izrađuju i prilagođavaju programe prema potrebama klijenata.

Lingua grupa je centar za poslovnu komunikaciju i svoje jezične programe provodimo na području cijele Hrvatke. Organiziramo opće i posebno ciljane jezične tečajeve u vodećim hrvatskim tvrtkama i institucijama.

Danas učenje jezika nije samo trend nego i potreba cjeloživotnog obrazovanja.Danas učenje jezika nije samo trend nego i potreba cjeloživotnog obrazovanja.

Metodologija nastave

Pristup učenju osniva se na komunikacijskoj metodi. Razvija se jezična kompetencija u sve četiri jezične vještine:

 • vještini govora, slušanja, čitanja i pisanja

Stručni tim planira nastavni program u skladu s predznanjem kandidata nakon čega teče komunikacijski proces:

 • prezentacija
 • uvježbavanje
 • produkcija

Organizacija rada

 • individualna nastava
 • rad u malim grupama
 • intenzivni vikend tečajevi
 • rezidencijalni tečajevi

Način rada

 • komunikativna metoda
 • multimedijalni pristup
 • moderni udžbenici

Metoda rada

Stručni tim planira i organizira nastavni program u skladu s jezičnim predznanjem kandidata:

 • objektivnim testiranjem znanja
 • prilagođavanjem nastave prema Vašim potrebama
 • postavljanjem ciljeva za svaku nastavnu grupu
 • savjetodavnom brigom o jezičnoj karijeri polaznika

Veličina grupe

Jezični programi i veličina grupe osmišljeni su s ciljem postizanja najboljih rezultata uz naglasak na razvijanju i jačanju komunikacijskih vještina na stranom jeziku.

Grupe prosječno broje od 7-10 polaznika, što ih čini dovoljno velikima za postizanje zanimljive, zabavne i dinamične nastave, uz mogućnost individualnog pristupa svakom pojedinom polazniku.

Dodatne informacije

 • Blizina javnog prijevoza