Škola stranih jezika SUVAG

O nama

Škola stranih jezika SUVAG jedna je od zagrebačkih škola s najdužom tradicijom: djeluje od 1961.godine.

Škola je otvorena za građanstvo i provodi programe učenja stranih jezika za djecu predškolske i školske dobi, mlade i odrasle. Danas je jedna od vodećih zagrebačkih škola stranih jezika, bogate tradicije i visokih stručnih referenca.

Škola SUVAG se nalazi u Ulici Ljudevita Posavskog 10 u Zagrebu. Namijenjena je polaznicima svih dobnih skupina: djeci predškolske i školske dobi, mladima i odraslima.

Programi škole SUVAG obuhvaćaju sve razine znanja i sve jezične vještine stranog jezika, a izrađeni su  sukladno smjernicama Zajedničkog europskog referentnog okvira, temeljnog dokumenta Vijeća Europe, kojim se utvrđuju zajednički standardi učenja, poučavanja i vrednovanja znanja stranog jezika.

Temeljem rješenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Škola stranih jezika SUVAG dobila je akreditaciju za izvođenje programa obrazovanja odraslih - učenja stranih jezika.

Akreditacija znači:

 • programi učenja stranih jezika u Školi stranih jezika SUVAG postaju dio ukupnog obrazovanja Republike Hrvatske;
 • svjedodžba Škole stranih jezika SUVAG postaje javna isprava s pravom upisa položenog stupnja u E -radnu knjižicu.

Godina osnutka: 1961.

Utemeljitelj: Prof.dr. Petar Guberina

Način rada: AVGS metoda (Audiovizualna globalnostrukturalna metoda), autora akademika Petra Guberine, izvorna je metoda nastala u SUVAG-u, a primjenjuje se u mnogim zemljama svijeta.

Stručni team: Svi profesori imaju visoku sveučilišnu razinu obrazovanja. Osim toga, SUVAG ima izgrađen sustav edukacije i usavršavanja profesora vlastitim programima treninga, seminara i mentorskog rada. Nakon završene edukacije, profesori uspješno primjenjuju adekvatan pristup i metodologiju rada.

Jezici: engleski, njemački, francuski, talijanski, španjolski, japanski, portugalski, ruski i hrvatski za strance.

Dob polaznika: djeca predškolske i školske dobi, mladi i odrasli

Razine: Programi Škole obuhvaćaju sve razine znanja i sve jezične vještine stranog jezika. Nastavni planovi i programi Škole usklađeni su s europskim smjernicama, a njihov sastavni dio čine europski prihvaćene razine jezičnih kompetencija (stupnjevi A1, A2, B1, B2, C1, C2), definirane prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe.

Programi:

 • tečajevi za djecu predškolske i školske dobi
 • tečajevi za odrasle
 • kreativne jezične radionice
 • individualne vježbe izgovora
 • poslovna komunikacija na stranom jeziku
 • jezik struke
 • tečajevi za ustanove i tvrtke
 • pripreme za međunarodno priznate ispite
 • jezični klubovi
 • pripreme za državnu maturu
 • strani jezici za osobe s problemima sluha i govora.

Suradnja s drugim ustanovama: Britanski savjet (Škola je član Addvantage programa za međunarodno priznate ispite engleskog jezika), Talijanski kulturni centar, Goëthe institut, Francuski kulturni centar, Aula Cervantes, Filozofski fakultet (Škola je vježbaonica za  metodiku za studente hispanistike), Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (vježbaonica za studente engleskog jezika), Međunarodna AVGS udruga (sa sjedištem u Parizu), Međunarodna i Hrvatska verbotonalna udruga.

Ispiti, svjedodžbe, uvjerenja:

 • Ispit o poznavanju stranog jezika
 • Ispit za stjecanje europskog stupnja znanja (A1, A2, B1, B2, C1, C2)
 • Jezični dio ispita za sudske tumače - C2
 • Međunarodne diplome
 • Tečajevi za ustanove i tvrtke
 • Programi poslovnog jezika
 • Kreativne jezične radionice
 • Fonetska korekcija 

Organizacija nastave

Programi Škole odvijaju se semestralno ili tijekom cijele školske godine, a povremeno se organiziraju i kraći ubrzani tečajevi. Nastava se održava u matičnoj kući škole (Ulica Lj.Posavskog 10, Zagreb), ali i u područnim školama i prostorima korisnika („In House programi“).

Već tradicionalno, Škola stranih jezika SUVAG organizira u vrijeme upisa ogledne jezične radionice. Radionice su besplatne, a na njima budući polaznici mogu:

 • upoznati neki strani jezik koji ih je oduvijek zanimao, ali ga nisu dosada učili;
 • saznati više o međunarodno priznatim ispitima;
 • približiti svom djetetu svijet stranih jezika i potaknuti ga na učenje;
 • vidjeti i upoznati «u živo» pristup i način rada u Školi SUVAG.