Verlag Dashöfer

20% popusta za prijave putem EduCentra

O nama

Tvrtka Verlag Dashofer d.o.o. profesionalna je izdavačka kuća za poreznu, računovodstvenu i pravnu literaturu. Dio smo međunarodne skupine Verlag Dashöfer sa sjedištem u Njemačkoj dok društva kćeri posluju u Poljskoj, Mađarskoj, Portugalu, Češkoj, Slovačkoj i Sloveniji. Verlag Dashofer d.o.o. prisutan je na hrvatskom tržištu od polovice 2005. godine. Tvrtka je specijalizirana za stručnu edukaciju putem internetskih portala te organizaciju seminara.

Glavni cilj nam je pružati kvalitetne i aktualne informacije, ali na razumljiv i praktičan način namijenjen svima koji se svakodnevno u svom radu susreću s računovodstvenim, poreznim i pravnim propisima.

Naši seminari zamišljeni su kao interaktivne radionice s manjim brojem polaznika, gdje uz vrhunske predavače možete dobiti odgovore koji Vas zanimaju.

Seminari pokrivaju široko područje poslovne edukacije kao što su pravo, porezi, računovodstvo, obračun plaća, management, EU fondovi, informatičke vještine,zaštita na radu, zaštita okoliša, javna nabava.

Verlag Dashöfer d.o.o. nositelj je odobrenja izobrazbe u području javne nabave, po rješenju Ministarstva gospodarstva (klasa: UP/I-406-01/14-01/11; urbroj: 526-06-02-01/7-14-04 od 12.9.2014.), te je evidentirano u Registru nositelja programa pod rednim brojem 40.

 

Dodatne informacije

  • Blizina javnog prijevoza
  • Blizina parkinga