Programs - Poslovno veleučilište Zagreb

Manager komunikacija - izvanredni preddiplomski stručni studij

Courses

Colleges

Shodno načelima Bolonjske deklaracije ovaj studij koncipiran je tako da omogućava kretanje studenata na ovoj razini studija kao i nadogradnju na komplementarnim studijima u Hrvatskoj i drugim sveučilištima u svijetu.

Name: Poslovno veleučilište Zagreb

Location: Zagreb

Deadline:

Open applications

Price: 2.647,82 EUR

Manager marketinga - redovni preddiplomski stručni studij

Courses

Colleges

Shodno načelima Bolonjske deklaracije ovaj studij koncipiran je tako da omogućava kretanje studenata na ovoj razini studija kao i nadogradnju na komplementarnim studijima u Hrvatskoj i drugim sveučilištima u svijetu.

Name: Poslovno veleučilište Zagreb

Location: Zagreb

Deadline:

Open applications

Price: 2.912,60 EUR

Manager marketinga - izvanredni preddiplomski stručni studij

Courses

Colleges

rogram studija je koncipiran na temelju proučenih i analiziranih programa hrvatskih sveučilišta, odnosno ekonomskih fakulteta, fakulteta političkih znanosti i visokih škola kao i programa poznatih svjetskih visokih učilišta. Program provode...

Name: Poslovno veleučilište Zagreb

Location: Zagreb

Deadline:

Open applications

Price: 2.647,82 EUR

Manager komunikacija - redovni preddiplomski stručni studij

Courses

Colleges

Shodno načelima Bolonjske deklaracije ovaj studij koncipiran je tako da omogućava kretanje studenata na ovoj razini studija kao i nadogradnju na komplementarnim studijima u Hrvatskoj i drugim sveučilištima u svijetu.

Name: Poslovno veleučilište Zagreb

Location: Zagreb

Deadline:

Open applications

Price: 2.912,60 EUR

Specijalistički diplomski stručni studij marketinga i komunikacija

Courses

Colleges

Specijalistički diplomski stručni studij marketinga i komunikacija strukturiran je semestralno i ustrojava se u četiri semestra, odnosno dvije godine studija. Studij je sadržajno strukturiran kroz obvezne i izborne sadržaje, odnosno obvezne i izborne...

Name: Poslovno veleučilište Zagreb

Location: Zagreb

Deadline:

Open applications

Price: 3.251,04 EUR

Preddiplomski stručni studij: Menadžment i produkcija u kulturi

Courses

Colleges

Business education

Ovaj studijski program, čija je autorica dr. sc. Ana Lederer, viša znanstvena suradnica i aktualna zamjenica Ministra kulture RH, omogućava stjecanje temeljnih znanja i kompetencija za specifičnosti upravljanja u različitim područjima kulture...

Name: Poslovno veleučilište Zagreb

Location: Zagreb

Deadline:

Open applications

Price: 3.317,40 EUR