Programs - Pučko otvoreno učilište "Ante Babić" Umag

Besplatno uz korištenje HZZ vaučera

Internetski marketing i brendiranje

Courses

Ključne kompetencije: razlikovati specifičnosti kanala digitalnog marketinga, odrediti pravilnu društvenu mrežu ovisno o proizvodu i/ili usluzi, pripremiti ključnu informaciju u obliku sažete vijesti koju treba objaviti i/ili dijeliti, izraditi oglas...

Name: Pučko otvoreno učilište "Ante Babić" Umag

Location: Umag

Deadline:

Open applications

Price: 544,82 EUR

Besplatno uz korištenje HZZ vaučera

Knjigovođa

Courses

Ključne kompetencije: provjeriti ispravnost zaprimljene dokumentacije (likvidatura) ovisno o sklopljenom ugovoru klijentom, provoditi popis imovine i obveza te usklađivanje dobivenih podataka sa stvarnim podacima, voditi blagajnički izvještaj,...

Name: Pučko otvoreno učilište "Ante Babić" Umag

Location: Umag

Deadline:

Open applications

Price: 767,27 EUR

Besplatno uz korištenje HZZ vaučera

Asistent za upravljanje projektima

Business education

Ključne kompetencije: sudjelovati u planiranju i provedbi projektnih aktivnosti u narednom periodu/izvještajnom razdoblju, planirati izradu potrebne dokumentacije vezanu uz projektne aktivnosti prema fazama projektnog prijedloga u svom...

Name: Pučko otvoreno učilište "Ante Babić" Umag

Location: Umag

Deadline:

Open applications

Price: 751,60 EUR

Besplatno uz korištenje HZZ vaučera

Klasične ručne masažne tehnike

Courses

Ključne kompetencije: pripremiti klijenta s obzirom na vrstu masaže i dio tijela koji se masira; primjenjivati higijenske mjere dezinfekcije prostora, radnog mjesta, pribora i opreme; primijeniti procedure i pravila za izvođenje klasične ručne...

Name: Pučko otvoreno učilište "Ante Babić" Umag

Location: Umag

Deadline:

Open applications

Price: 806,29 EUR

Besplatno uz korištenje HZZ vaučera

Društveno odgovorno poslovanje

Courses

Business education

Ključne kompetencije: predlagati poboljšanja u organizaciji poslovanja malih i srednjih poduzeća u kontekstu svoga djelokruga rada, primjenjivati zakonsku regulativu za poticanje poduzetništva, predlagati mogućnosti unapređenja poslovnih procesa i...

Name: Pučko otvoreno učilište "Ante Babić" Umag

Location: Umag

Deadline:

Open applications

Price: 335,92 EUR

Besplatno uz korištenje HZZ vaučera

Gospodarenje otpadom

Courses

Ključne kompetencije: definirati pojmove, načela, ciljeve i strateške dokumente održivog gospodarenja otpadom, kategorizirati otpad po ključnim brojevima, voditi propisanu dokumentaciju otpadnih i opasnih tvari sukladno zakonskim propisima,...

Name: Pučko otvoreno učilište "Ante Babić" Umag

Location: Umag

Deadline:

Open applications

Price: 422,05 EUR

Besplatno uz korištenje HZZ vaučera

Ekološka proizvodnja ljekovitog bilja

Courses

Ključne kompetencije: koristiti vrtni i ručni alat poštujući mjere zaštite pri radu, provoditi proces biljne proizvodnje kontinuirano prema pravilima i/ili ekološki način samostalno i u timu, provesti proces osnovne obrade tla na proizvodnim...

Name: Pučko otvoreno učilište "Ante Babić" Umag

Location: Umag

Deadline:

Open applications

Price: 1.351,25 EUR

Besplatno uz korištenje HZZ vaučera

Ekološka proizvodnja voća

Courses

Ključne kompetencije: provesti proces osnovne obrade tla na proizvodnim površinama, provesti dopunsku obradu tla na njivi, izvršiti tehnološki proces sjetve i/ili sadnje poljoprivrednih kultura, provoditi proces biljne proizvodnje kontinuirano prema...

Name: Pučko otvoreno učilište "Ante Babić" Umag

Location: Umag

Deadline:

Open applications

Price: 1.055,14 EUR

Besplatno uz korištenje HZZ vaučera

Ekološka proizvodnja povrća

Courses

Ključne kompetencije: provesti proces osnovne obrade tla na proizvodnim površinama, izvršiti tehnološki proces sjetve i/ili sadnje poljoprivrednih kultura, provesti mjere njege u biljnoj proizvodnji na konvencionalan i ekološki način, provesti žetvu...

Name: Pučko otvoreno učilište "Ante Babić" Umag

Location: Umag

Deadline:

Open applications

Price: 1.351,25 EUR

Novo

Upravljanje osobnim financijama

Courses

Ključne kompetencije: ugovarati račune za pravne i fizičke osobe (tekući račun, devizni račun, žiroračun i dr.), ugovarati štedno-ulagačke i investicijske proizvode (oročena štednja, dobrovoljna mirovinska štednja), ugovarati direktne kanale...

Name: Pučko otvoreno učilište "Ante Babić" Umag

Location: Umag

Deadline:

Open applications

Price: 250 EUR

novo

Korištenje proračunske tablice u poslovanju

Courses

Ključne kompetencije: koristiti proračunske tablice u poslovanju malih i srednjih poduzeća, predlagati mogućnosti unapređenja postojećeg informacijsko-komunikacijskog rješenja u poslovanju malih i srednjih poduzeća, kreirati vlastite digitalne...

Name: Pučko otvoreno učilište "Ante Babić" Umag

Location: Umag

Deadline:

Open applications

Price: 500 EUR

novo

Izrada poslovnog plana

Courses

Ključne kompetencije: primjenjivati temeljne elemente i načela poslovnog planiranja, sudjelovati u izradi poslovnih planova malih i srednjih poduzeća, pratiti realizaciju poslovnih planova malih i srednjih poduzeća, primjenjivati zakonsku regulativu...

Name: Pučko otvoreno učilište "Ante Babić" Umag

Location: Umag

Deadline:

Open applications

Price: 150 EUR

Upisi u tijeku!

Verificirani tečajevi stranih jezika

Courses

Verificirani tečajevi stranih jezika

Name: Pučko otvoreno učilište "Ante Babić" Umag

Location: Umag

Deadline:

Open applications

Price: 300 EUR

Upisi u tijeku!

Specijalizirani tečajevi stranih jezika

Courses

Specijalizirani tečajevi stranih jezika

Name: Pučko otvoreno učilište "Ante Babić" Umag

Location: Umag

Deadline:

Open applications

Price: On query