Programs - Pučko otvoreno učilište Ogulin

Besplatno uz korištenje HZZ vaučera

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije pranje i održavanje odjeće, rublja i stolnog rublja u smještajnom objektu

Courses

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije pranje i održavanja odjeće, rublja i stolnog rublja u smještajnom objektu provodi se redovitom nastavom u trajanju od 100 sati. Ishodi učenja ostvaruju se dijelom vođenim procesom učenja i...

Name: Pučko otvoreno učilište Ogulin

Location: Ogulin

Deadline:

Open applications

Price: 331,81 EUR

Besplatno uz korištenje HZZ vaučera

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije rukovanje viličarom u skladišnom prostoru

Courses

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije za rukovanje viličarom u skladišnom prostoru traje 150 sati te je namijenjen polaznicima zainteresiranima za osposobljavanje u obrazovnom sektoru Promet i logistika s naglaskom na stjecanje znanja...

Name: Pučko otvoreno učilište Ogulin

Location: Ogulin

Deadline:

Open applications

Price: 469,31 EUR

Besplatno uz korištenje HZZ vaučera

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije rukovanje ručnom mehanizacijom u logističkom skladištu

Courses

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa: samostalno manipulirati robom sukladno internim procedurama i svojstvima robe, znati postupke i redoslijed izvođenja radnji pri manipulaciji robom u logističkom skladištu, odabrati ručnu...

Name: Pučko otvoreno učilište Ogulin

Location: Ogulin

Deadline:

Open applications

Price: 469,31 EUR

Besplatno uz korištenje HZZ vaučera

Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije asistent / asistentica za upravljanje projektima

Courses

Business education

Polaznici stječu znanja i vještine potrebne za sudjelovanje u pripremi projekta u skladu s natječajima za dodjelu sredstava za financiranje projekta. Polaznici će moći razlikovati vrste EU fondova i programa Europske unije te identificirati nadležne...

Name: Pučko otvoreno učilište Ogulin

Location: Ogulin

Deadline:

Open applications

Price: 751,61 EUR

Besplatno uz korištenje HZZ vaučera

Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije knjigovođa / knjigovotkinja

Courses

Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije knjigovođa / knjigovotkinja provodi se redovitom nastavom u trajanju od 350 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa putem online prijenosa u stvarnom vremenu putem aplikacije...

Name: Pučko otvoreno učilište Ogulin

Location: Ogulin

Deadline:

Open applications

Price: 767,27 EUR

Besplatno uz korištenje HZZ vaučera

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije internetski marketing i brendiranje

Courses

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije internetski marketing i brendiranje provodi se redovitom nastavom u trajanju od 225 sati, uz mogućnost izvođenja programa na daljinu u realnom vremenu. Ishodi učenja ostvaruju se dijelom vođenim...

Name: Pučko otvoreno učilište Ogulin

Location: Ogulin

Deadline:

Open applications

Price: 544,83 EUR

Besplatno uz korištenje HZZ vaučera

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije društveno odgovorno poslovanje

Courses

Business education

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije društveno odgovorno poslovanje provodi se redovitom nastavom u trajanju od 125 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa putem online prijenosa u stvarnom vremenu. Ishodi učenja...

Name: Pučko otvoreno učilište Ogulin

Location: Ogulin

Deadline:

Open applications

Price: 335,92 EUR

Besplatno uz korištenje HZZ vaučera

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije izrada multimedijskog sadržaja u poslovanju

Courses

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije izrada multimedijskog sadržaja u poslovanju provodi se redovitom nastavom u trajanju od 75 sati, uz mogućnost izvođenja programa na daljinu u stvarnom vremenu. Ishodi učenja ostvaruju se dijelom...

Name: Pučko otvoreno učilište Ogulin

Location: Ogulin

Deadline:

Open applications

Price: 154,36 EUR

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije izrada poslovnog plana

Business education

Kompetencije koje se programom stječu: primjenjivati temeljne elemente i načela poslovnog planiranja, sudjelovati u izradi poslovnih planova malih i srednjih poduzeća, pratiti realizaciju poslovnih planova malih i srednjih poduzeća, primjenjivati...

Name: Pučko otvoreno učilište Ogulin

Location: Ogulin

Deadline:

Open applications

Price: 154,36 EUR

Osnovno obrazovanje odraslih

Courses

Svake godine se u Državnom proračunu osiguravaju sredstva za financiranje polaznika u programu osnovnog obrazovanja odraslih. Što znači da je za polaznike završavanje osnovnog obrazovanja besplatno. Polaznici uključeni u projekt opismenjavanja mogu...

Name: Pučko otvoreno učilište Ogulin

Location: Ogulin

Deadline:

Open applications

Price: On query

Španjolski jezik A1

Courses

Španjolski jezik A1

Name: Pučko otvoreno učilište Ogulin

Location: Ogulin

Deadline:

Open applications

Price: On query

Talijanski jezik B1- Prijelazni stupanj

Courses

Samostalni korisnik može razumjeti glavne misli jasnog, standardnog razgovora na poznate teme s kojima se redovito susreće na poslu, u školi, u slobodno vrijeme itd. Može se snalaziti u većini situacija koje se mogu pojaviti tijekom putovanja kroz...

Name: Pučko otvoreno učilište Ogulin

Location: Ogulin

Deadline:

Open applications

Price: On query

Talijanski jezik C2 – Vrsni stupanj

Courses

Iskusni korisnik može bez poteškoća praktički razumjeti sve što čuje i pročita. Može sažeti informaciju iz različitih usmenih ili pisanih izvora, suvislo i jasno prenoseći argumente i činjenice. Može se izražavati neusiljeno, vrlo tečno i precizno te...

Name: Pučko otvoreno učilište Ogulin

Location: Ogulin

Deadline:

Open applications

Price: On query

Talijanski jezik A2 – Temeljni stupanj

Courses

Temeljni korisnik može razumjeti izolirane rečenice i često rabljene riječi iz područja od neposrednog osobnog interesa (npr. jednostavne podatke o sebi i obitelji, informacije vezane za kupovanje, neposrednu okolinu, posao).

Name: Pučko otvoreno učilište Ogulin

Location: Ogulin

Deadline:

Open applications

Price: On query

Talijanski jezik C1- Napredni stupanj

Courses

Iskusni korisnik može razumjeti složene, duže tekstove iz različitih područja i prepoznati implicitna značenja. Može se izražavati tečno i neusiljeno bez jako očitog traženja odgovarajućih izraza.

Name: Pučko otvoreno učilište Ogulin

Location: Ogulin

Deadline:

Open applications

Price: On query

Talijanski jezik A1 – Pripremni stupanj

Courses

Temeljni korisnik može razumjeti i koristiti poznate svakodnevne izraze i vrlo jednostavne iskaze koji se odnose na zadovoljavanje konkretnih potreba. Može predstaviti sebe i druge te postavljati i odgovarati na pitanja o sebi i drugima kao npr. o...

Name: Pučko otvoreno učilište Ogulin

Location: Ogulin

Deadline:

Open applications

Price: On query

Talijanski jezik B2 – Samostalni stupanj

Courses

Samostalni korisnik može razumjeti glavne misli složenog teksta o konkretnim i apstraktnim temama, uključujući tehničke rasprave iz svog stručnog područja. Može komunicirati dovoljno tečno i neusiljeno, što omogućuje normalnu interakciju s izvornim...

Name: Pučko otvoreno učilište Ogulin

Location: Ogulin

Deadline:

Open applications

Price: On query

Njemački jezik C2 – Vrsni stupanj

Courses

Iskusni korisnik može bez poteškoća praktički razumjeti sve što čuje i pročita. Može sažeti informaciju iz različitih usmenih ili pisanih izvora, suvislo i jasno prenoseći argumente i činjenice.

Name: Pučko otvoreno učilište Ogulin

Location: Ogulin

Deadline:

Open applications

Price: On query

Njemački jezik C1 – Napredni stupanj

Courses

Iskusni korisnik može razumjeti složene, duže tekstove iz različitih područja i prepoznati implicitna značenja. Može se izražavati tečno i neusiljeno bez jako očitog traženja odgovarajućih izraza.

Name: Pučko otvoreno učilište Ogulin

Location: Ogulin

Deadline:

Open applications

Price: On query

Njemački jezik A1 – Pripremni stupanj

Courses

Temeljni korisnik može razumjeti i koristiti poznate svakodnevne izraze i vrlo jednostavne iskaze koji se odnose na zadovoljavanje konkretnih potreba. Može predstaviti sebe i druge te postavljati i odgovarati na pitanja o sebi i drugima kao npr. o...

Name: Pučko otvoreno učilište Ogulin

Location: Ogulin

Deadline:

Open applications

Price: On query