Programs - Učilište Studium

Manevrist

Courses

Program usavršavanja za poslove manevriste provodi se s ciljem da se polaznici usavrše sukladno potrebama za obavljanje poslova manevriste. U teretnom prometu postoji velika potreba za manevristima budući da je manevriranje veoma važno u pogledu...

Name: Učilište Studium

Location: Osijek, Šibenik, Vinkovci, Vukovar

Deadline:

Open applications

Price: On query

Farmaceutski tehničar

Courses

Farmaceutski tehničar je kao profil stručnog djelatnika obrazovan za rad u svim segmentima farmaceutske djelatnosti. Obrazovanje farmaceutskih tehničara u području zdravstva, pored zajedničkih ciljeva u sustavu srednjeg školstva utvrđenih Zakonom,...

Name: Učilište Studium

Location: Osijek, Šibenik, Vinkovci, Vukovar

Deadline:

Open applications

Price: On query

Dentalni/a tehničar/ka

Courses

Cilj je osigurati da polaznici steknu osnove profesionalnog obrazovanja na temelju kojega je moguć daljnji razvoj u struci. Također osposobiti ih za samostalno obavljanje poslova u domeni zanimanja dentalnog/e tehničara/ke.

Name: Učilište Studium

Location: Osijek, Šibenik, Vinkovci, Vukovar

Deadline:

Open applications

Price: On query

Dentalni asistent

Courses

Cilj je osigurati da polaznici steknu osnove profesionalnog obrazovanja na temelju kojega je moguć daljnji razvoj u struci. Također osposobiti ih za samostalno obavljanje poslova u domeni zanimanja dentalnog asistenta/asistentice

Name: Učilište Studium

Location: Osijek, Šibenik, Vinkovci, Vukovar

Deadline:

Open applications

Price: On query

Fizioterapeutski tehničar

Courses

Obrazovanje fizioterapeutskog tehničara u području zdravstva, osim zajedničkih svrha i zadaća u sustavu srednjoškolskog obrazovanja utvrđenih zakonom, kod polaznika ima svrhu stjecanje znanja, razvijanje vještina i osposobljavanja za poslove i zadaće...

Name: Učilište Studium

Location: Osijek, Šibenik, Vinkovci, Vukovar

Deadline:

Open applications

Price: On query

Knjigovođa

Courses

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA pripremiti dokumentaciju za knjigovodstvenu obradu primijeniti zakonske propise pri obavljanju knjigovodstvenih poslova koristiti računalne knjigovodstvene programe pri vođenju poslovnih...

Name: Učilište Studium

Location: Osijek, Šibenik, Vinkovci, Vukovar

Deadline:

Open applications

Price: On query

Kuhar

Courses

Učilište Studium u svojoj ponudi predstavlja srednjoškolski ili prekvalifikacijski program za zanimanje kuhara. Cilj programa jest stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završenog obrazovanja, uz minimalno vrijeme...

Name: Učilište Studium

Location: Osijek, Šibenik, Vinkovci, Vukovar

Deadline:

Open applications

Price: On query

Geodetski tehničar

Courses

Cilj obrazovnog programa: Stjecanje znanja, vještina, umijeća i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka školovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, obavlja poslove i zadatke iz djelokruga zanimanja geodetski/a tehničar/ka....

Name: Učilište Studium

Location: Osijek, Šibenik, Vinkovci, Vukovar

Deadline:

Open applications

Price: On query

Instruktor/ica grupnog fitnesa uz glazbu

Courses

Polaznik će znati prepoznati i razlikovati oblik i građu ljudskoga tijela, osnovne mehaničke, fizičke i biokemijske funkcije različitih organskih sustava, osobito lokomotornog sustava te energetske procese koji se odvijaju u organizmu pri mirovanju i...

Name: Učilište Studium

Location: Osijek, Šibenik, Vinkovci, Vukovar

Deadline:

Open applications

Price: On query

Instruktor/ica fitnesa u teretani

Courses

Polaznik će znati prepoznati i razlikovati građu ljudskoga tijela, osnovne mehaničke i biokemijske funkcije različitih organskih sustava, osobito lokomotornog sustava te energetske procese koji se odvijaju u organizmu pri mirovanju i fizičkoj...

Name: Učilište Studium

Location: Osijek, Šibenik, Vinkovci, Vukovar

Deadline:

Open applications

Price: On query

Program osposobljavanja za rukovatelja/icu viličarom

Courses

Usklađivanje s potrebama tržišta rada, potreba poslodavaca za ovim profilom poslova, kao i potreba za stručnim osposobljavanjem djelatnika za rukovanje strojevima s povećanom opasnošću te usklađivanje rada poslodavaca s Pravilnikom o poslovima s...

Name: Učilište Studium

Location: Osijek, Šibenik, Vinkovci, Vukovar

Deadline:

Open applications

Price: On query

Program osposobljavanja za rukovatelja/ice utovarivačem

Courses

Tipično radno okruženje rukovatelja utovarivačem je na otvorenim prostorima, gradilištima, fizički rad, rad u nepovoljnim vremenskim uvjetima. Rad na gradilištu može imati štetan utjecaj na zdravlje i život (udisanje različitih dimova, rad na visini...

Name: Učilište Studium

Location: Osijek, Šibenik, Vinkovci, Vukovar

Deadline:

Open applications

Price: On query

Program osposobljavanja za rukovatelja motornom pilom

Courses

Radno okruženje rukovatelja motornom pilom čine otvoreni prostor, svi vremenski uvjeti, smjenski rad, fizički stojeći rad, rad na visini. Tijekom rada rukovatelj motornom pilom izložen je: opasnostima pri ručnom transportu i rukovanju motornom...

Name: Učilište Studium

Location: Osijek, Šibenik, Vinkovci, Vukovar

Deadline:

Open applications

Price: On query

Program osposobljavanja za rukovatelja/icu bagerom

Courses

Tipično radno okruženje rukovatelja bagerom je na otvorenim prostorima, gradilištima, fizički rad, rad u nepovoljnim vremenskim uvjetima. Rad na gradilištu može imati štetan utjecaj na zdravlje i život (udisanje različitih dimova, rad na visini i...

Name: Učilište Studium

Location: Osijek, Šibenik, Vinkovci, Vukovar

Deadline:

Open applications

Price: On query

Rukovatelj/ica kran dizalicom

Courses

Nakon odslušanog programa polaznici pristupaju završnoj provjeri znanja. Cilj završne provjere je da polaznik dokaže stečene vještine i stručno teorijska znanja neophodna za obavljanje poslova

Name: Učilište Studium

Location: Osijek, Šibenik, Vinkovci, Vukovar

Deadline:

Open applications

Price: On query

Osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju keramičar/ka – oblagač/ica

Courses

Keramičari/ke oblagači/ice uglavnom rade u zatvorenim prostorima ali ponekad oblažu i vanjske površine. Prilikom rada na otvorenom, od velike je važnosti da temperature nisu niske te da nema padalina, stoga u zimskim razdobljima najčešće ne rade na...

Name: Učilište Studium

Location: Osijek, Šibenik, Vinkovci, Vukovar

Deadline:

Open applications

Price: On query