Programs - Učilište Studium

besplatno uz vaučer HZZ-a

Asistent za upravljanje projektima / asistentica za upravljanje projektima

Business education

On-line education

Program obrazovanja za Asistent za upravljanje projektima/Asistentica za upravljanje projektima provodi se redovitom nastavom u trajanju od 350 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa online u stvarnom vremenu, dok se praktični dio...

Name: Učilište Studium

Location: Osijek, Šibenik, Vinkovci, Vukovar, Zadar

Deadline:

Open applications

Price: On query

besplatno uz vaučer HZZ-a

Pokretanje poduzetničkog pothvata

Business education

On-line education

Kompetencije koje se steknu po završetku: kontrolirati provedbu organizacije vlastitog rada u poslovanju malih i srednjih poduzeća; primjenjivati zadana pravila i upute u svezi organizacije rada u poslovanju malih i srednjih poduzeća; primjenjivati...

Name: Učilište Studium

Location: Osijek, Šibenik, Vinkovci, Vukovar, Zadar

Deadline:

Open applications

Price: On query

besplatno uz vaučer HZZ-a

Društveno odgovorno poslovanje

Business education

On-line education

Kompetencije koje se steknu po završetku: predlagati poboljšanja u organizaciji poslovanja malih i srednjih poduzeća u kontekstu svoga djelokruga rada; primjenjivati zakonsku regulativu za poticanje poduzetništva; predlagati mogućnosti unapređenja...

Name: Učilište Studium

Location: Osijek, Šibenik, Vinkovci, Vukovar, Zadar

Deadline:

Open applications

Price: On query

besplatno uz vaučer HZZ-a

Specijalist za digitalni marketing / Specijalistica za digitalni marketing

Courses

On-line education

Kompetencije koje se steknu po završetku: primijeniti digitalne marketinške strategije u poslovanju; odabrati promotivne aktivnosti u provedbi odabrane digitalne marketinške strategije; koristiti različite kanale digitalnog marketinga u cilju...

Name: Učilište Studium

Location: Osijek, Šibenik, Vinkovci, Vukovar, Zadar

Deadline:

Open applications

Price: On query

besplatno uz vaučer HZZ-a

Primjena aplikacijskog softvera u knjigovodstvu

Courses

Kompetencije koje se steknu po završetku: ažurirati poslovne promjene u skladu s vremenom nastale promjene; pripremati i slati popunjene obrasce putem e-aplikacija; provesti knjiženja na osnovu knjigovodstvenih isprava te obrađivanje knjigovodstvenih...

Name: Učilište Studium

Location: Osijek, Šibenik, Vinkovci, Vukovar, Zadar

Deadline:

Open applications

Price: On query

besplatno uz vaučer HZZ-a

Uporaba informacijskih tehnologija i multimedije u uredskom poslovanju

Courses

On-line education

Kompetencije koje se steknu po završetku: primjenjivati osnovna načela i princip rada poslovnih aplikacija važnih za poslovanje malih i srednjih poduzeća; koristiti poslovne aplikacije za uspješnu poslovnu komunikaciju; koristiti poslovne aplikacije...

Name: Učilište Studium

Location: Osijek, Šibenik, Vinkovci, Vukovar, Zadar

Deadline:

Open applications

Price: On query

besplatno uz vaučer HZZ-a

Klijentski operacijski sustavi

Courses

On-line education

Kompetencije koje se steknu po završetku: instalirati operacijski sustav; organizirati datoteke i dokumente; nadograditi nove inačice korisničkih programa; izraditi sigurnosne kopije podataka; provoditi jednostavnije postupke zaštite računala;...

Name: Učilište Studium

Location: Osijek, Šibenik, Vinkovci, Vukovar, Zadar

Deadline:

Open applications

Price: On query

besplatno uz vaučer HZZ-a

Mobilno programiranje

Courses

On-line education

Kompetencije koje se steknu po završetku: sudjelovati u dizajniranju korisničkog sučelja; sudjelovati u dizajniranju baze podataka; oblikovati konceptualno jednostavnu bazu podataka i analizirati podatke; pripremiti jednostavne scenarije uporabe i...

Name: Učilište Studium

Location: Osijek, Šibenik, Vinkovci, Vukovar, Zadar

Deadline:

Open applications

Price: On query

online

Objektno orijentirano programiranje

Courses

On-line education

Kompetencije koje se steknu po završetku: odabrati odgovarajuće standardizirane algoritme za rješavanje jednostavnijih programskih i/ili sklopovskih problema; osmišljavati vlastite algoritme za rješavanje jednostavnijih programskih i/ili sklopovskih...

Name: Učilište Studium

Location: Osijek, Šibenik, Vinkovci, Vukovar, Zadar

Deadline:

Open applications

Price: On query

online

Sigurnost informacijskih sustava

Courses

On-line education

Kompetencije koje se steknu po završetku: interpretirati etičke osnove računalne sigurnosti; primijeniti postupke i procedure za zaštitu osobnih podataka korisnika; održavati zapise o sigurnosti i razinama pristupa imovini organizacije;...

Name: Učilište Studium

Location: Osijek, Šibenik, Vinkovci, Vukovar, Zadar

Deadline:

Open applications

Price: On query

besplatno uz vaučer HZZ-a

Upravljanje IoT sustavima

Courses

On-line education

Kompetencije koje se steknu po završetku: sastaviti elemente elektroničkih sklopova i/ili uređaja; povezati elektroničke sklopove i/ili uređaje u funkcionalnu cjelinu; programirati mikroupravljače i/ili industrijska računala; programirati aplikacije;...

Name: Učilište Studium

Location: Osijek, Šibenik, Vinkovci, Vukovar, Zadar

Deadline:

Open applications

Price: On query

besplatno uz vaučer HZZ-a

Upravljanje mobilnim robotima

Courses

On-line education

Kompetencije koje se steknu po završetku: sastaviti elemente elektroničkih sklopova i/ili uređaja;povezati elektroničke sklopove i/ili uređaje u funkcionalnu cjelinu; instalirati odgovarajuće korisničke programe; instalirati programske alate i...

Name: Učilište Studium

Location: Osijek, Šibenik, Vinkovci, Vukovar, Zadar

Deadline:

Open applications

Price: On query

besplatno uz vaučer HZZ-a

Web programiranje

Courses

On-line education

Kompetencije koje se steknu po završetku: Sudjelovati u dizajniranju korisničkog sučelja; Sudjelovati u dizajniranju baze podataka; Oblikovati konceptualno jednostavnu bazu podataka i analizirati podatke; Usporediti i odabrati najpogodniju...

Name: Učilište Studium

Location: Osijek, Šibenik, Vinkovci, Vukovar, Zadar

Deadline:

Open applications

Price: On query

besplatno uz vaučer HZZ-a

Postavljanje pametne javne rasvjete

Courses

On-line education

Kompetencije koje se steknu po završetku: primijeniti znanja iz osnova elektrotehnike, električnih materijala i komponenata; samostalno sagledati prostorno rješenje vođenja i postavljanja kabela; samostalno spojiti kabele prema priključnim planovima;...

Name: Učilište Studium

Location: Osijek, Šibenik, Vinkovci, Vukovar, Zadar

Deadline:

Open applications

Price: On query

besplatno uz vaučer HZZ-a

Napredna izrada web stranica

Courses

On-line education

Kompetencije koje se steknu po završetku: primijeniti načela responzivnoga dizajna za web prilikom izrade web stranica; koristiti prihvaćene standarde i web tehnologije; koristiti odgovarajuće HTML i CSS okvire za razvoj; napisati validan java script...

Name: Učilište Studium

Location: Osijek, Šibenik, Vinkovci, Vukovar, Zadar

Deadline:

Open applications

Price: On query

besplatno uz vaučer HZZ-a

Osnove backend programiranja

Courses

On-line education

Kompetencije koje se steknu po završetku: oblikovati i izraditi web stranice; samostalno oblikovati i izraditi korisnička sučelja aplikacija; na temelju vlastitih ili tuđih modela i specifikacija samostalno napisati, testirati i dokumentirati program...

Name: Učilište Studium

Location: Osijek, Šibenik, Vinkovci, Vukovar, Zadar

Deadline:

Open applications

Price: On query

besplatno uz vaučer HZZ-a

Osnove izrade web stranica

Courses

On-line education

Kompetencije koje se steknu po završetku: odrediti tehnologije izradbe proizvoda temeljenih na web tehnologijama; koristiti analogne i digitalne alate za izradu vizualnog koncepta web rješenja; Pisati HTML i CSS kôd; Koristiti odgovarajuće HTML i CSS...

Name: Učilište Studium

Location: Osijek, Šibenik, Vinkovci, Vukovar, Zadar

Deadline:

Open applications

Price: On query

besplatno uz vaučer HZZ-a

UX dizajniranje

Courses

On-line education

Kompetencije koje se steknu po završetku: povezati i integrirati različite programske produkte; oblikovati, izraditi i integrirati multimedijske dokumente; koristiti programske alate; Riješiti probleme vezane uz dizajn kroz učinkovitu komunikaciju s...

Name: Učilište Studium

Location: Osijek, Šibenik, Vinkovci, Vukovar, Zadar

Deadline:

Open applications

Price: On query

besplatno uz vaučer HZZ-a

Montiranje solarnih fotonaponskih sustava

Courses

On-line education

Kompetencije koje se steknu po završetku: ugraditi fotonaponske module na nosače za ravni ili kosi krov; povezati fotonaponske module s ostalim dijelovima autonomnog fotonaponskog sustava npr regulatori punjenja, izmjenjivači, spremnici električne...

Name: Učilište Studium

Location: Osijek, Šibenik, Vinkovci, Vukovar, Zadar

Deadline:

Open applications

Price: On query

besplatno uz vaučer HZZ-a

Gospodarenje otpadom

Courses

On-line education

Kompetencije koje se steknu po završetku: definirati pojmove, načela, ciljeve i strateške dokumente održivog gospodarenja otpadom; kategorizirati otpad po ključnim brojevima; voditi propisanu dokumentaciju otpadnih i opasnih tvari sukladno zakonskim...

Name: Učilište Studium

Location: Osijek, Šibenik, Vinkovci, Vukovar, Zadar

Deadline:

Open applications

Price: On query