Upisi u tijeku!

Video

Poslovno veleučilište Zagreb

About

Pučko otvoreno učilište Zagreb je javna ustanova za obrazovanje, kulturu i nakladništvo s dugogodišnjom bogatom tradicijom, značajnim uspjesima u obrazovanju te jedna od najstarijih institucija za obrazovanje odraslih u ovom dijelu Europe.

Nastavljajući razvijati svoj put širenjem obrazovnih aktivnosti, Učilište je donijelo odluku o osnivanju Visoke poslovne škole Zagreb s pravom javnosti s dva usmjerenja: manager marketinga i manager komunikacija.

Na tržištu rada, kako hrvatskom tako i svjetskom, sve je veći interes za stručnjacima marketinga i komunikacija, a u Hrvatskoj je mali broj visokih škola koje osposobljavaju kadrove u ovim smjerovima poslovne ekonomije. Ovo je posebno važno, jer je kod nas proces restrukturiranja gospodarstva vrlo prisutan, a tržište rada ne nudi kompetentne kadrove za upravljanje tržišnim procesima. Zato će priređeni program studija obrazovati studente koji će pridonijeti uspješnijem poslovanju u području marketinga i komunikacija.

Sve to potvrđuje društvenu opravdanost odluke Pučkog otvorenog učilišta Zagreb da osnuje Visoku poslovnu školu Zagreb s pravom javnosti.

To je ocijenilo i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i 11. listopada 2006. izdalo Dopusnicu Visokoj poslovnoj školi Zagreb s pravom javnosti za obavljanje djelatnosti i izvođenje stručnog studija Studij za marketing i komunikacije.

Prilikom izrade obrazovnog programa proučeni su i uspoređeni programi hrvatskih sveučilišta, odnosno ekonomskih fakulteta, a naročito Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, zatim Rijeci, Osijeku, kao i visokih škola usmjerenih na poslovnu ekonomiju te Fakultet političkih znanosti i novinarstva analizirani su i programi renomiranih visokih učilišta

Vizija

Visoka poslovna škola Zagreb je vodeća ustanova u obrazovanju stručnjaka u području marketinga i komunikacije s visokim dometima znanja te visokim etičkim i profesionalnim standardima.

Misija

Misija VPŠZ je izobrazba studenata za stjecanje kompetencija za cjelovito vođenje marketinga i komunikacija, usklađivanje studijskog programa s gospodarstvom i cjelokupnim radnim okruženjem, kontinuirano unapređivanje kvalitete obrazovnih procesa u skladu sa znanstvenim i tehnološkim dostignućima i uključivanje stručnog potencijala iz gospodarstva u nastavu.

Video linkovi