Pučko otvoreno učilište Varaždin

Upisi u tijeku!

About

POU Varaždin ukratko

U djelovanju POU Varaždina oduvijek je uz obrazovnu djelatnost bila istaknuta i filmska djelatnost. Plan i program rada stoga se i danas bazira na razvoju i unapređenju te dvije osnovne djelatnosti od kojih svaka ima dva osnovna smjera razvoja:

- unapređenje obrazovanja: 
1. obrazovanje odraslih: verificirani programi usavršavanja, osposobljavanja, prekvalifikacija i priprema za polaganje majstorskih ispita
2. cjeloživotno učenje: neformalno obrazovanje svih dobnih skupina, programi unapređenja kvalitete života 

- audiovizualna djelatnost: 
1. kino: program unapređenja kulturne ponude 
2. filmski ured: razvoj kulturne, turističke i gospodarske ponude Varaždina
 

Vizija

 • POU Varaždin pozicioniran je kao servis između javnog, civilnog, upravnog i privatnog sektora te je moderator aktivnosti koje spajaju potrebu i potražnju navedenih
 • POU Varaždin poželjan je projektni partner na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou
 • POU Varaždin prepoznaje se po kvalitetnim formalnim i neformalnim edukacijama
 • Varaždin ima uređeno gradsko kino sukladno smjernicama razvoja Europske unije te aktivan Filmski ured koji promovira Varaždin kao mjesto za snimanje filmova
 • POU Varaždin primjer je korištenja raznih izvora financiranja
 • POU Varaždin zapošljava multifunkcionalni tim i primjer je kako ostvariti napredak kroz minimalna ulaganja i maksimalna zalaganja

Misija

 • POU Varaždin mijenja trendove tržišta rada kroz pružanje formalne i neformalne edukacije socijalno ugroženim skupinama i nezaposlenima, ali i kroz edukaciju poslodavaca, potencijalnih poslodavaca i zaposlenih kako bi i oni bili generator promjena 
 • POU Varaždin kroz audiovizualnu kulturu potiče razvoj lokalne zajednice, nadopunjuje kulturnu ponudu grada, ali utječe i na turistički, socijalni, kulturni i gospodarski  rast te lokalnu zapošljivost
 • POU Varaždin kontinuirano ulaže u vlastiti rast i razvoj,  znanja, vještine i sposobnosti zaposlenika, promovira društvo znanja i važnost ulaganja u ljudske potencijale

Opći ciljevi:

​Smanjenje nezaposlenosti, povećanje kvalitete života kroz obogaćivanje obrazovno-kulturne ponude te povećanje stupnja društvene uključenosti.

POJEDINAČNI CILJEVI: 
 • djelovanje u dva osnovna smjera: cjeloživotno obrazovanje (unapređenje obrazovanja i audiovizualna kultura 
 • podizanje opće svijesti građana o važnosti cjeloživotnog obrazovanja i audiovizualne kulture
 • ukazivanje na sve direktne i indirektne utjecaje koje ove djelatnosti imaju na sretniju zajednicu, tržište rada
 • jačanje ljudskih kapaciteta
 • stjecanje novih kompetencija
 • stvaranje aktivnih građana koji sudjeluju u procesima odlučivanja
 • utjecaj na trendove zapošljavanja i tržišta rada
 • obogaćenje obrazovno-kulturne ponude
 • povećanje kvalitete života
 • posredni utjecaj na gospodarstvo i turizam

Program javnih potreba POU Varaždina sufinancira Grad Varaždin

Formalno obrazovanje temelj je razvoja pojedinca, pa tako i zajednice, no sve veću važnost ima dodatno i neformalno obrazovanje svih dobnih skupina. Programima usavršavanja i osposobljavanja za nezaposlene te programima za unapređenje kvalitete života stječu se preduvjeti za brže zapošljavanje i samozapošljavanje. Usko vezano uz unapređenje programa obrazovanja je i medijska kultura čiji sastavni dio je i film (audiovizualna kultura). U doba medijske ekspanzije i sve veće dostupnosti raznolikih sadržaja važno je poticati učenje o odgovornosti produkcije i konzumiranja medijskih sadržaja te poticati kritičko razmišljanje i gledanje nezavisnih, europskih i hrvatskih filmova, a sukladno europskoj kulturnoj raznolikosti. 

Programi unapređenja kvalitete života

Programi unapređenja kvalitete života usmjereni se prema točno određenim ciljanim skupinama, horioznatalnom kriteriju: djeca, mladi, poduzetnici, nastavnici, studenti, umirovljenici, zaposleni, nezaposleni, socijalno zakinuti, opća populacija. Prema vertikalnom kriteriju programi su koncipirani kao: tečajevi, radionice, grupe i predavanja. Trajanje pojedinih programa je različito: od sat vremena, nekoliko sati, vikend programa, tjednih edukacija do onih koji traju nekoliko tjedana ili mjeseci.