Homeschooling (školovanje kod kuće: dobra opcija ili nužno zlo?

Narodno učilište - ustanova za obrazovanje i kulturu Rijeka

Upisi od 24. kolovoza!

About

NARODNO UČILIŠTE ustanova za obrazovanje i kulturu bavi se raznim vidovima obrazovanja još od 1945 godine. Uvijek nam je bila najvažnija kvaliteta obrazovanja i uspješnost sudionika u obrazovanju. Tijekom dugogodišnjeg rada stekla znanja i iskustva u obrazovanju i ostvarila prepoznatljiva kvaliteta programa.

Naše programe pripremamo prema potrebama pojedinaca i grupa a za potrebe poduzeća izlazimo i na teren.

Pored niza programa verificiranih od Ministarstva prosvjete i športa (srednjoškolski programi, programi osposobljavanja i usavršavanja) vršimo pripreme za polaganje ispita ( za zaštitare, ECDL ispite, stručne ispite za energetska zanimanja...) te nudimo čitavu lepezu tečajeva i tako omogućujemo širokoj populaciji (od predškolske djece do osoba u trećoj dobi) Grada i Županije zadovoljenje potreba za obrazovanjem.

Opći podaci:

Ravnateljica: Heni Strčić, dipl.oecc.