Tehničko veleučilište u Zagrebu

About

Misija Tehničkog veleučilišta u Zagrebu je obrazovati i osposobiti mlade ljude u kompetentne stručnjake na području tehničkih djelatnosti kako bi mogli suvereno konkurirati na tržištu rada. TVZ se u svom obrazovnom procesu oslanja na nastavnike i suradnike s dokazanim poznavanjem struke i teorijskim znanjem, kao i na priznate stručnjake iz gospodarstva koji nastavu obogaćuju brojnim primjerima iz svoje svakodnevne prakse. Raznolik i inventivan način izvođenja nastavnog programa uključuje obvezatnu stručnu praksu na svakom stručnom studiju.

Praksa se obavlja u eminentnim tvrtkama i tijekom nje student radi na aktualnim projektima dotične tvrtke, te rješavanju praktičnih zadataka i problema.

Studiranje na stručnim studijima TVZ-a odvija se:

 • Prema Pravilniku o studiranju
 • Nakon upisa na TVZ student se upisuje u svaki semestar posebno
 • Kolegiji imaju mogućnost kontinuiranog praćenja nastave (kolokviji, međuispiti, zadaće itd. tijekom semestra), te oslobođenja dijela ispita ili polaganje cijelog ispita temeljem rezultata postignutih radom tijekom semestra
 • Kroz ISVU sustav (Informatički Sustav Visokih Učilišta) vrši se upis studija i semestara, prijava, odjava i polaganje ispita, te kontinuirano praćenje kolegija. Preko aplikacije Studomat student se upisuje na TVZ, te u viši semestar, može pratiti svoj napredak tijekom semestra na nekim kolegijima s kontinuiranim praćenjem, mora prijaviti i može odjaviti svoj izlazak na redovni ispitni rok iz svakog kolegija
 • Svaki student dobiva zaporku za korištenje Internet stranica TVZ-a, pomoću njih komunicira s nastavnicima, dohvaća materijale za nastavu, sudjeluje na forumima i radu Studentskog zbora TVZ-a (www.sztvz.hr) itd.
 • Financijski model studiranja na TVZ-u temeljen je na uspjehu. Nakon svake godine studiranja vrednuje se uspjeh unutar generacije i na temelju njega može se prijeći iz statusa „za osobne potrebe“ tj. uz plaćanje, u status „uz potporu MZOŠ“ tj. bez plaćanja i obrnuto. Na stručnim studijima TVZ-a nastava se izvodi uz pomoć suvremenih sredstava (powerpoint prezentacije, materijali za nastavu na web stranicama TVZ-a, kontaktiranje nastavnika i elektroničkom poštom…), a osim predavanja tu su i:
 • Laboratorijske vježbe u suvremenim laboratorijima (8 kompjutorskih laboratorija i 4 specijalizirana stručna laboratorija na TVZ-u, odvijanje vježbi u laboratorijima eminentnih tvrtki iz gospodarstva i laboratorijima instituta)
 • Konstrukcijske vježbe, izrada programa i seminara…
 • Posjeti tvrtkama i njihovim laboratorijima, pogonima itd.
 • Terenska nastava
 • Stručna praksa

Na TVZ-u studenti su partner u obrazovnom procesu. Imaju pravo i dužnost sudjelovati u radu Studentskog zbora TVZ -a (www.sztvz.hr) te biraju svoje predstavnike. Studentski predstavnici sudjeluju u radu Stručnih vijeća Odjela i Stručnog vijeća TVZ-a, te daju svoje prijedloge i komentare na odluke i Pravilnike koji se tiču izvođenja nastave. Uz podršku TVZ-a studenti su sami uredili prostor koji koriste na lokaciji Konavoska 2.

Povijest

Tehničko veleučilište u Zagrebu (TVZ) osnovano je Uredbom vlade Republike Hrvatske 1998. godine, kojom je preuzelo stručne tehničke studije Sveučilišta u Zagrebu, a koji imaju tradiciju i veću od 40 godina. Od svog osnivanja do ak. god. 2004/05. Veleučilište izvodi 3-godišnje stručne studije elektrotehnike, graditeljstva, informatike, prometa, aeronautike i strojarstva. Veleučilište upisuje godišnje u prosjeku 1500 studenata u 1. godinu studija, a ukupni broj studenata na dan 31. prosinca 2004. je cca 5000. Do 31. prosinca 2004. diplomiralo je 2550 studenata.

Veleučilište je 2004. godine upisano u Upisnik znanstvenih organizacija. Stručne studije elektrotehnike, graditeljstva i informatike TVZ provodi samostalno, s 88 zaposlenika (5 redovitih profesora, 1 izv. prof., 3 docenta, 15 profesora visoke škole, 11 viših predavača, 11 predavača, 5 asistenata, 9 stručnih suradnika, 4 laboranta i 24 ostala zaposlenika) i s preko 125 vanjskih suradnika, iz redova priznatih stručnjaka iz prakse i nastavnika više fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Stručne studije aeronautike, prometa i strojarstva Veleučilište provodi putem ugovora o suradnji na izvođenju stručnih studija s Fakultetom prometnih znanosti i Fakultetom strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Od ak. god. 2005/06. Veleučilište prestaje s upisom studenata u prvu godinu stručnih studija aeronautike i prometa.

Studiji

Elektrotehnika
 • Preddiplomski stručni studij (3 godine), specijalistički stručni studij (2 godine)
Graditeljstvo
 • Preddiplomski stručni studij (3 godine), specijalistički stručni studij (2 godine)
Informatika
 • Preddiplomski stručni studij (3 godine), specijalistički stručni studij (2 godine)
Mehatronika
 • Preddiplomski stručni studij (3 godine)
Ortotika i protetika
 • Preddiplomski stručni studij (3 godine)
Računarstvo
 • Preddiplomski stručni studij (3 godine), specijalistički stručni studij (2 godine)

Diploma Supplement se izdaje automatski i besplatno svim studentima nakon diplomiranja i na hrvatskom i engleskom jeziku.

Ishodi preddiplomskih stručnih studija

Opće (generičke) kompetencije
 • Služiti se stranim jezikom u literaturi i svakodnevnoj stručnoj komunikaciji
 • Primijeniti znanje matematike i fizike na inženjerske probleme.
 • Koristiti tehnike, vještine i suvremene alate neophodne za inženjersku praksu
 • Povezati inženjerske aktivnosti konstruiranja, proizvodnje i marketinga s potrebama korisnika proizvoda i usluge
 • Identificirati, modelirati i rješavati inženjerske probleme
Osobne kompetencije
 • Znanje o suvremenim pitanjima struke i društva
 • Odgovornost, dosljednost, točnost, ažurnost
 • Etički i moralni pristup radu
 • Kritička evaluacija argumenata, pretpostavki i podataka u cilju stvaranja mišljenja i pridonošenja rješenju problema
 • Spremnost za rad na terenu i u nestandardnim uvjetima
 • Iskustva rada u projektnim timovima i industriji
 • Predstavljanje informacija, ideja, problema i rješenja stručnoj i općoj publici
 • Komunikacijske vještine u okviru struke te s klijentima, na hrvatskom i engleskom jeziku
 • Profesionalna i ljudska osobnost
 • Prilagodljivost novim tehnologijama i tehnikama kao dio procesa cjeloživotnog učenja
 • Otvorenost za nova znanja, iskustva i kulturne okolnosti
 • Fleksibilnost i prilagodljivost u iznalaženju tehničkih rješenja uz neupitno poštivanje temeljnih etičkih načela, pravnih normi i pravila struke

Ishodi specijalističkog diplomskog stručnog studija

Opće (generičke) kompetencije
 • Služiti se stranim jezikom u literaturi i svakodnevnoj stručnoj komunikaciji
 • Primijeniti znanje matematike i fizike na inženjerske probleme
 • Koristiti tehnike, vještine i suvremene alate neophodne za inženjersku praksu
 • Povezati inženjerske aktivnosti konstruiranja, proizvodnje i marketinga s potrebama korisnika proizvoda i usluge
 • Identificirati, modelirati i rješavati inženjerske probleme
 • Osmišljavati i provoditi pokuse, analizirati i interpretirati dobivene podatke
Osobne kompetencije
 • Znanje o suvremenim pitanjima struke i društva
 • Odgovornost, dosljednost, točnost, ažurnost
 • Etički i moralni pristup radu
 • Kritička evaluacija argumenata, pretpostavki i podataka u cilju stvaranja mišljenja i pridonošenja rješenju problema
 • Spremnost za rad na terenu i u nestandardnim uvjetima
 • Iskustva rada u projektnim timovima i industriji
 • Predstavljanje informacija, ideja, problema i rješenja stručnoj i općoj publici
 • Komunikacijske vještine u okviru struke te s klijentima, na hrvatskom i engleskom jeziku
 • Profesionalna i ljudska osobnost
 • Prilagodljivost novim tehnologijama i tehnikama kao dio procesa cjeloživotnog učenja
 • Otvorenost za nova znanja, iskustva i kulturne okolnosti
 • Fleksibilnost i prilagodljivost u iznalaženju tehničkih rješenja uz neupitno poštivanje temeljnih etičkih načela, pravnih normi i pravila struke

Virtualizacija obrazovanja

Tehničko veleučilište u Zagrebu ima implementiranu suvemenu Cloud tehnologiju, što ujedno predstavlja prvu i jedinu ovakvu primjenu virtulizacijske/Cloud tehnologije u hrvatskom visokom školstvu.

Uvođenjem VDI (Virtual Dektop Infrastructure) sustava svaki student Tehničkog veleučilišta u Zagrebu imat će omogućen pristup edukativnim alatima bilo gdje i bilo kada te će u laboratorijima moći koristiti vlastita prijenosna računala. Studentima su osigurana i specijalizirana računala za pojedine seminare, a dodatnu dostupnost osigurava i podrška sustava za tablete te druge prijenosne uređaje. Na ovaj način, studentima je omogućena nastava od bilo kuda 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, čime su se studenti u Hrvatskoj približili mogućnostima svojih kolega s najprestižnijih svjetskih sveučilišta.