Upravljanje skladišnim poslovanjem

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: 10 mjesec(i)
EduCentar cijena: 13.300 kn 14.000 kn

Naziv: Callidus Ustanova za obrazovanje odraslih

Kategorija: Tečajevi Kategorija: Poslovna edukacija

Opis

Zašto investirati u znanja i vještine o upravljanju skladištem?

Želite voditi skladište u skladu s europskim trendovima? Naučite optimizirati prostor, osoblje i opremu kroz dinamični trening i stecite međunarodno priznatu diplomu: Warehouse manager i titulu "Specijalist/ica za skladišno poslovanje" s upisom u e - radnu knižicu.

Kako je organizirano Vaše skladište? Imate li odvojen ulaz za komisionarenje od izlaza robe iz skladišta? Kolike su vam zalihe i kako upravljate njima?

Velika količina zaliha osigurava visok stupanj opskrbljenosti, ali i razmjerno visoke troškove. Mala količina zaliha izaziva poremećaje i prekide radnih procesa, gubitke poslovnog ugleda i druge neizravne poslovne štete. Ukoliko u nekom vremenskom razdoblju tvrtka ne raspolaže potrebnim sirovinama ili energijom zaustavlja se proizvodni ili uslužni proces, javljaju se iznimno veliki gubici, ruši se poslovni ugled, a može doći i do velikih troškova i nenadoknadivih šteta. Temelj za racionalno vođenje skladišta je dobro planiranje poduzeća i kontrola, a temelj dobrog planiranja i vođenja poduzeća je racionalno skladištenje. Ciljevi skladištenja su maksimizirati: učinkovitost korištenja prostora, učinkovitost korištenja opreme, učinkovitost korištenja osoblja, dostupnost svih materijala, zaštitu svih materijala.

Kroz ovaj program dobit ćete nova znanja proizašla iz svjetske prakse i osposobiti se za inovativan pristup rješavanju poslovnih izazova unutar odjela skladištenja. Upoznat ćete strategije skladištenja, procese povratne logistike, razvoj informatičke podrške u području upravljanja skladištem te naučiti kako  upravljati zalihama i projektima u skladištu. Razvit ćete socijalne vještine poput rada s ljudima i u timu, vođenja, upravljanja vremenom i stresom.

Nakon završetka programa Specijalist za upravljanje skladištem znat ćete:

 • Voditi i planirati procese prodaje i potražnje u skladištu.
 • Upravljati lancem opskrbe.
 • Maksimizirati učinkovitost korištenja prostora, opreme i osoblja skladišta.
 • Voditi poslove skladišnog poslovanja koja se tiču dostupnosti svih materijala i zaštite svih materijala.
 • Preuzimati odgovornost za svoj zadatak korištenjem vlastitog plana kako bi ostvario zadane ciljeve.
 • Primijenjivati stečeno znanje u izradi prezentacije izvještaja i komuniciranja sa svim razinama u poduzeću.
 • Primijenjivati stečeno znanje za rad u timu i za vođenje ljudi.
 • Prepoznavati na koji način funkcionira organizacija, te prepoznavati razinu organizacijskih i osobnih kompetencija.
 • Upotrebljavati komunikacijske vještine potrebne prilikom motiviranja zaposlenika, rješavanja konfliktnih situacija i poticanja na timski rad.

Nastavne cjeline i teme:

 1. Skladišno poslovanje i upravljanje skladištem
  1. Logistika i upravljanje lancem opskrbe
  2. Optimalno gospodarenje skladištem
  3. Inventura skladišnih zaliha
  4. Skladište kao dio lanca opskrbe
 2. Upravljanje troškovima u skladišnom poslovanju
  1. Kontroling skladišta putem ekonomskih pokazatelja
  2. Upravljanje troškovima
 3. Socijalne kompetencije u skladišnom poslovanju
  1. Upravljanje vremenom
 4. Zaštita na radu

Početak edukacije i prijave:

 • prijave u grupe: do 22.04.2017.

Opis uvjerenja

 • UVJERENJE O USAVRŠAVANJU I UPIS ZVANJA U E-RADNU KNJIŽICU, prema hrvatskim standardima,  program je odobren od Ministarstva obrazovanja Republike Hrvatske, te zbog toga polaznik ostvaruje pravo na Uvjerenje o usavršavanju i upis usavršenog zvanja u e-radnu knjižicu kao "Specijalist/ica za skladišno poslovanje"

Ispit

Pismeni ispit - Sastoji se od najvažnijih dijelova svakog područja razvoja, a koncipiran je od pitanja s odgovorima na zaokruživanje. Pismeni ispit moguće je pisati parcijalno, prema kolokvijalnom sustavu.

Završni rad i njegova prezentacija - Polaznici nakon završetka cjelokupne edukacije, u trijadama (od kuće), rješavaju case study. Case study je usko povezan uz tematiku upravljanja projektima, a glavni cilj je potaknuti polaznike na samostalno istraživanje i menadžersko razmišljanje. Svaki polaznik je obvezan prezentirati dio rješenja case study-a i obraniti ga ispred stručne komisije. 

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi