Voditelj projekata za EU fondove

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: 52 sat(i)
EduCentar cijena: 5.900 kn + PDV

Naziv: Mirakul edukacijski centar

Kategorija: Tečajevi Kategorija: Poslovna edukacija

Opis

Projektna dokumentacija za sufinanciranje projekata iz EU fondova sve je kompleksnija, jer su i sufinancirani projekti financijski sve veći. Nedavni natječaji raspisani su za projekte ‘teške’ nekoliko milijuna eura. Zbog toga svi koji pripremaju projekte za sufinanciranje moraju savladati osnovne pojmove EU programa (prihvatljivost, prioriteti i ciljevi, indikatori…). I kada angažirate konzultante za pomoć u pripremi od vas se očekuje određeno znanje i aktivno sudjelovanje u pripremi projekata.

Voditelji Mirakul akademije i njihovi gosti predavači posjeduju višegodišnja iskustva u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih iz EU fondova. Praktičnim primjerima iz vlastitih projekata predavači će polaznicima prenijeti svoja iskustva, i ukazati na probleme i greške koje se pojavljuju u pripremi projektne dokumentacije i provođenju projekata.

Što ćete naučiti u ovom programu:

 • zašto je poznavanje strategija EU važno za naše projekte
 • gdje i kako pratiti natječaje za bespovratna sredstva
 • kada se i kako može prijaviti projekt
 • kako pripremiti projekt prije raspisivanja natječaja
 • što učiniti da projekt postane konkurentniji na natječaju
 • kako provoditi projekt u skladu sa svim pravilima i procedurama

Program se sastoji od 3 modula ukupnog trajanja 52 nastavna sata.

U tijeku je upis nove generacije polaznika.


Mjesto održavanja predavanja i radionica: 
KRAŠ Auditorium, KRAŠ d.d., Ravnice 48, Zagreb

Pregled programa po modulima:

MODUL 1:
EU kohezijska politika, strukturni fondovi i Kohezijski fond te programi zajednice

 • uvod u politike i proračun EU
 • kohezijska politika: povijesni razvoj, svrha, odrednice, ciljevi i zadatci kohezijske politike, značaj kohezijske politike za Republiku Hrvatsku
 • Europa 2020 – inicijative i ciljevi strategije Europa 2020; važnost ovih inicijativa za naše projekte
 • Strukturni fondovi (Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond), Europski poljoprivredni fond, Kohezijski fond – koji su ciljevi i koji programi u fondovima, tko su prihvatljivi prijavitelji, kako Hrvatska planira koristiti ove fondove
 • programi zajednice i drugi specifični programi (Horizon 2020, Cosme, Progress…) – programi za razdoblje 2014.-2020. već su počeli s objavljivanjem natječaja koji su sve više okrenuti poduzetništvu i inovativim idejama
 • prezentacija provedenog projekta – iskustva i greške koje smo radili pri pripremi i provedbi projekta iz programa razvoja poduzetničke infrastrukture

Ovaj modul namijenjen je svim polaznicima koji se žele upoznati s osnovama EU politike i fondova iz kojih Europska unija sufinancira projekte. Polaznici će steći uvid u fondove koji su otvoreni za korištenje institucijama i tvrtkama iz RH. Modul završava prezentacijom praktičnih primjera koji polaznicima slikovito pokazuju mogućnosti i principe korištenja EU fondova. Na modul će voditelji dovesti posebne goste-predavače koji će prenijeti svoja bogata iskustva iz prakse, te upozoriti na sve detalje i zamke koji se pojavljuju na natječajima. Gosti-predavači su vrhunski hrvatski stručnjaci zaposleni kao konzultanti za EU fondove te stručnjaci iz hrvatskih institucija vezanih uz prijavu i izradu projekata za EU fondove.
Cijena modula: 2.490,00 kn + PDV

MODUL 2:
Upravljanje projektnim ciklusom – priprema EU projekata za prijavu na natječaje

 • pregled do sada objavljenih natječaja iz strukturnih fondova – poslovna infrastruktura, povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika, istraživanje i razvoj
 • upravljanje projektnim ciklusom (analiza dionika, problema, ciljeva i strategije) – rad na praktičnim projektima prema prijedlozima polaznika
 • priprema projektne dokumentacije
 • uvod u studiju izvodljivosti i analizu troškova i koristi
 • priprema proračuna projekta i čišćenje proračuna prije potpisivanja ugovora

Ovaj modul namijenjen je osobama koje će sudjelovati u pripremi projekata za EU fondove. Poželjno je da polaznici koji se prijavljuju za ovaj modul imaju osnovna znanja o EU fondovima (modul I ili sličnu edukaciju). Modul se sastoji od teorijskog i detaljnog praktičnog dijela. U praktičnom dijelu voditelji će sa polaznicima raditi na razvijanju projekata po prijedlozima polaznika. Uz detaljna obrazloženja vezana uz pripremu projektne dokumentacije i proračuna projekta polaznici će se upoznati i sa osnovama studije izvodljivosti – dokumentom koji je potreban za sve veće projekte koji se prijavljuju za sufinanciranje. Na modul će voditelji dovesti posebne goste-predavače koji će prenijeti svoja praktična iskustva iz svih koraka tijekom osmišljavanja projekata, izrade logičke materice i sažetka projekta te izrade proračuna projekta.
Cijena modula: 2.490,00 kn + PDV

MODUL 3:
Evaluacija i provedba EU projekta

 • principi i način ocjene projekata
 • tablice za ocjenjivanje projekata
 • planiranje nabave (Zakon o javnoj nabavi, pojednostavljeni postupci javne nabave), natječajni postupci i procedure
 • metodologija provođenja projekata (izvještavanje, vidljivost, izmjene ugovora…)
 • financijska provedba projekta i financijsko upravljanje projektom

Ovaj modul namijenjen je osobama koje će sudjelovati u provođenju projekata za EU fondove. Poželjno je da polaznici koji se prijavljuju za ovaj modul imaju osnovna znanja o EU fondovima (modul I ili sličnu edukaciju). Modul se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela. U praktičnom dijelu polaznici će izraditi jedan set dokumentacije za nabavu prema propisanim procedurama i provesti postupak nabave. Na modul će voditelji dovesti posebne goste-predavače koji će prenijeti svoja praktična iskustva iz procesa evaluacije i provedbe projekata. 
Cijena modula: 2.490,00 kn + PDV

IZBORNI MODULI:

Svi polaznici specijalističkog programa ‘Voditelj projekata za EU fondove’ ostvaruju popust od 10% za seminare ‘Izrada investicijske studije/studije izvedivosti’ i ‘Kako izraditi CBA analizu (analizu koristi i troškova)’. Više informacija o seminarima možete pogledati u nastavku. Novi datumi održavanja seminara bit će definirani naknadno.

Izrada investicijske studije/studije izvedivosti
Seminarom će se nastojati informirati polaznike o metodama i alatima za planiranje investicijskih projekata, analizu novčanih tokova projekta, ocjenu profitabilnosti projekata te donošenje investicijskih odluka o prihvatljivosti samog projekta od strane potencijalnih investitora. Cilj seminara je da polaznici obnove znanje o utjecaju prihoda, operativnih troškova i kapitalnih ulaganja na novčane tokove projekta, te o načinima analize financijske efikasnosti projekata. Posebna pažnja bit će posvećena metodama vrjednovanja i ocjeni uspješnosti projekta te ključnim elementima pripreme zahtjeva za pronalaženjem izvora financijskih sredstava. Više informacija o seminaru potražite ovdje.

Kako izraditi CBA analizu (analizu koristi i troškova)
Seminar je koncipiran kao prezentacija osnovnih koraka izrade analize koristi i troškova (CBA analiza) te će se na taj način nastojati informirati polaznike o metodama i alatima za planiranje investicijskih projekata, analizi novčanih tokova projekta, ocjeni profitabilnosti projekata te donošenju investicijskih odluka o prihvatljivosti samog projekta od strane potencijalnih investitora. Osnovni cilj seminara jest upoznati polaznike s metodološkim okvirima, sadržajnim sastavnicama te s procesom izrade analize koristi i troškova, kao ključnog dokumenta na osnovu kojega Europska komisija vrednuje prihvatljivost projekata i donosi odluke o njihovom sufinanciranju sredstvima Kohezijskog i strukturnih fondova EU.
Više informacija o seminaru potražite ovdje.

Voditelj programa: Jean-Pierre Maričić

Medijski pokrovitelji programa su tportal i BIZdirekt.

Tijekom sva tri modula na predavanjima će, osim predavača, prisustvovati i posebni gosti-predavači, visoko stručne osobe koje su pisale i provodile uspješne EU projekte te osobe koje su aktivno sudjelovale u institucijama/ministarstvima koje su zadužene za provedbu EU programa.

Ciljna skupina polaznika:
Djelatnici i voditelji poduzetničkih centara, inkubatora i tehnoloških parkova, poduzetničkih i poslovnih zona, lučkih uprava, tijela regionalne i lokalne uprave i samouprave, poslovni konzultanti i project manageri, direktori i članovi uprava tvrtaka koje ispunjavaju uvjete za EU fondove, mali i srednji poduzetnici (kao potencijalni suradnici na projektima), trgovačka društva čije je poslovanje vezano uz opće društvene koristi, znanstvene i obrazovne institucije, neprofitne i nevladine udruge i zadruge te svi ostali zainteresirani.

Za polaznike programa osigurani su ručak i materijali sa seminara. Po završetku programa polaznicima će biti uručeno Uvjerenje o uspješno završenom programu.

Kotizacija:
Cijena kompletnog programa iznosi 6.500,00 kn + PDV. 
Promotivna cijena
za uplate do 4. listopada iznosi 5.900,00 + PDV.

Prijavite se do 31.08.2017. i ostvarite DODATAN POPUST OD 15% na sve Mirakul Akademije!

Module je moguće polaziti i pojedinačno, po cijeni 2.490,00 kn + PDV.

Moguće je i plaćanje na 3 rate po 2.300,00 kn + PDV (1. rata plaća se avansno, ostale rate svaki mjesec uz pisanu narudžbenicu, ovjeren Ugovor i instrumente osiguranja).

Za prijave 3 i više osoba iz iste tvrtke odobrava se popust 10% na ukupnu cijenu programa.

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera