Financije za nefinancijaše

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: 2 dan(a)
EduCentar cijena: Na upit

Naziv: Mirakul edukacijski centar

Kategorija: Poslovna edukacija

Opis

KRAŠ Auditorium, Ravnice 48, Zagreb

 
Aktualni turbulentni uvjeti poslovanja primoravaju poslovne subjekte da se kontinuirano, dovoljno brzo i sveobuhvatno prilagođavaju tržišnim uvjetima i optimiziraju poslovanje. Saznanja o tome „gdje se nalazimo“ (analize) u odnosu na „gdje smo bili“ (rezultati prethodnih razdoblja) i „gdje smo se uputili“ (planovi) omogućit će razvoj kreativnosti i time prepoznavanje novih prigoda i ključnih područja za unaprjeđenja. To se u najvećoj mjeri postiže kroz razvoj kompetencija ljudi i njihovu transformaciju: od sagledavanja dijelova prema sagledavanju cjeline; od percepcije da su bespomoćni objekti do percepcije da su aktivni su-kreatori stvarnosti; od reagiranja na sadašnjost prema kreiranju budućnosti; od razumijevanja linearnih uzročno-posljedičnih veza prema sagledavanju međusobnih odnosa; od pojedinačnog prema zajedničkom mišljenju.

Pri tome se poseban se fokus, neovisno o radnom mjestu, usmjerava na usavršavanje i širu primjenu znanja iz ekonomike poslovanja. Pravilno bilježenje podataka u dobro strukturirane evidencije i aplikacije, njihovo očitavanje i vrednovanje poslovanja financijskim pokazateljima, uspoređivanje s najboljima i konkurentima, razumijevanje i uravnoteženo upravljanje odnosima sa svim dionicima, upravljanje novčanim tokom, upravljanje financijskim rizicima, upravljanje troškovima procesa i resursa te ulaganjima, sve su to elementi financijsko-računovodstvenog poslovanja.

Sadržaj seminara:

 • Pravne i stručne osnove financijsko – računovodstvenog poslovanja
 • Financijsko i upravljačko računovodstvo
 • Struktura i sadržaj bruto bilance i temeljnih financijskih izvještaja
 • Analitički postupci i razumijevanje ključnih podataka i pokazatelja
 • Troškovno računovodstvo:
  - temeljne i alternativne podjele
  - nenovčani troškovi
  - troškovi i aktivnosti
 • Kako upravljati troškovima u turbulentnom poslovnom okruženju? Što se postiže postupcima selekcije?
 • Upravljanje imovinom
  - dugotrajna imovina i amortizacija
  - zalihe
  - kratkoročna potraživanja
 • Upravljanje izvorima
  - struktura kapitala
  - dugoročne i kratkoročne obveze
 • Planiranje (CAPEX) i vrednovanje investicijskih odluka
  Financijsko planiranje (budžetiranje)

Praktični dio sastoji se od vježbi koje se provode u obliku rada u timovima te prezentaciji i usporedbi uradaka:
- selekcija troškova za potrebe nekoliko scenarija djelovanja u raznim gospodarskim uvjetima (kriza, stagnacija, rast)
- izračun financijskih pokazatelja korištenjem podataka iz temeljnih financijskih izvještaja
- izračun novčanog jaza
- izrada modela za upravljanje rizicima iz odnosa s kupcima.

Cilj seminara:
Polaznike upoznati s teorijskim i pravnim okvirom financijsko-računovodstvenog poslovanja, dobrim praksama i standardima, izvještajima i evidencijama, te upravljačkim i operativnim alatima i tehnikama iz područja financija i računovodstva koje se koriste pri optimizaciji poslovnih procesa i unaprjeđenju efikasnosti.

Predavač:
Nikola Nikšić

Ciljna skupina polaznika:
Seminar je namijenjen poduzetnicima, visokom i srednjem managementu, kontrolerima, računovođama i financijašima.

Za polaznike seminara osigurani su ručak i materijali sa seminara. Po završetku seminara polaznicima će biti uručeno Uvjerenje o  uspješno završenom seminaru.

Kotizacija:
Redovna cijena seminara iznosi 1.590,00 kn + PDV.
PROMOTIVNA CIJENA za ranije uplate iznosi 1.390,00 kn + PDV.

Za prijave 3 i više osoba iz iste tvrtke odobrava se popust 10% na ukupnu cijenu seminara.

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera