Prodajna Akademija

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: 48 sat(i)
EduCentar cijena: 6.500 kn + PDV

Naziv: Mirakul edukacijski centar

Kategorija: Tečajevi Kategorija: Poslovna edukacija

Opis

Organizacija i upravljanje prodajom, uz prodajne vještine i tehnike, čini osnovne i najvažnije kompetencije većine poduzetnika i managera, a posebice zaposlenika u sektoru prodaje. U vrijeme krize učinkovitost prodajnih timova, uz individualnu prodajnu sposobnost managera, predstavlja ključni čimbenik u rastu i razvoju tvrtke.

Prodajna Akademija napredni je program stručnog usavršavanja koji upravo odgovora na aktualne izazove poslovanja te razvija nužne prodajne i managerske kompetencije. Namijenjen je managerima, poduzetnicima te svim osobama zaposlenim u prodajnim odjelima i zainteresiranim za napredovanje u području prodaje.

Što je zajedničko svim uspješnim prodavateljima?
1. Intenzivno rade na osobnom rastu i razvoju.
2. Svakodnevno uče kako što efikasnije upravljati svojim vremenom i stresom.
3. Znaju kako koristiti emocionalnu inteligenciju u prodaji.
4. Uvijek imaju dobro pripremljen ‘sales pitch’, radoznali su i puno ispituju.
5. Besprijekorno su pripremljeni za pregovaranje i uvijek korak ispred kupca.
6. Imaju razvijen visok stupanj empatije kako bi u potpunosti razumjeli kupčeve potrebe.
7. Izvsno poslovno komuniciraju te poznaju pravila poslovnog bontona.
8. Pronalaze optimalan model za upravljanje vrijednostima u prodaji.

Pogram se sastoji od 6 redovnih modula ukupnog trajanja 48 nastavna sata i 4 izborna modula u trajanju dodatnih 32 nastavna sata.

Trajanje programa: 16. ožujka 2018. - 13. lipnja 2018.


U tijeku je upis nove generacije polaznika.

Mjesto održavanja predavanja i radionica: Hotel Aristos, Cebini 33, Zagreb

Pregled programa po modulima:

Modul 1: Planiranje prodaje i kategorizacija kupaca 

 • Planiranje tržišta i prodaje
 • Gdje i kako napraviti rezultat?
 • Planiranje ciljeva i aktivnosti
 • Baza kupaca – pojam i značenje
 • Case Study – Pixy 1 i Pixy 2
 • ‘Pipeline’ – pregled i procjena budućih rezultata
 • Planiranje aktivnosti prema skupinama kupaca
 • Kriteriji selekcije za kategorizaciju kupaca
 • Key Account Management
 • Individualni akcijski plan

Predavač: Nenad Pejovski

Modul 2: Napredne prodajne vještine

 • Kako koristiti 12 prodajnih okidača u prodajnom procesu
 • Zašto koristiti cross-selling i up-selling?
 • Praktičan primjer prodajnog procesa – role play Najčešće pogreške u prodaji

Case study koji rješavaju polaznici:

 • Prodajne metode i alati
 • Kreiranje jedinstvenog prodajnog prijedloga
 • Otvaranje prodajnog razgovora
 • Prodajni lijevak – korištenje pitanja po etapama prodajnog razgovora (otvorena, zatvorena, neutralna)
 • Opis proizvoda korištenjem argumentacije (značajka – prednost – korist)
 • Prodajne prezentacije rješenja kupčevih problema
 • Rješavanje prigovora na cijenu
 • Zaključivanje prodaje i postprodajne aktivnosti

Predavač: Kamilo Antolović

Modul 3: Poslovna komunikacija i bonton

 • Upravljanje osobnim imageom i imageom odjela, tima, tvrtke
 • Poslovna retorika
 • Neverbalna komunikacija
 • Vještine telefoniranja
 • Pisano komuniciranje/Dopisivanje
 • Elementarni poslovni bonton u EU

Predavačica: mr.sc.oec. Marija Novak-Ištok

Modul 4: Poslovno pregovaranje u prodaji

 • Unaprijediti pregovaračke vještine djelatnika u prodaji
 • Naučiti strategije, taktike i tehnike uspješnog pregovaranja u prodaji
 • Dobiti savjete za integralno pregovaranje i vođenje teških pregovora
 • Steći vještine za djelotvorne ”win-win” prodajne ishode

Predavač: doc.dr.sc. Davor Perkov

Modul 5: Upravljanje stresom i konfliktnim situacijama 

 • Emocionalna inteligencija i asertivno ponašanje uspješnih
 • Što je prigovor i zašto klijenti prigovaraju?
 • Uzroci i pozitivne i negativne posljedice konflikata
 • Uspješno riješen prigovor snaženje partnerskog odnosa – Primjeri!
 • Vježbe aktivnog slušanja – cilj. eliminacija pretpostavki
 • Mi dajemo boju prigovoru – moćna (protu)pitanja za izbacivanje prigovora – Vježbe!
 • Postupak reagiranja na primjedbe u 3 faze – Vježbe!
 • Kako prihvatiti kritiku, kako je izreći, a kako se ispričati u slučaju neopravdane reakcije?
 • Direktne i indirektne tehnike rješavanja konflikata – vježbe u paru
 • Vježbe u paru – pismeni odgovori na konkretne mailove internih i eksternih klijenata
 • Vježbe u paru – usmeni odgovori na konkretne telefonske pozive internih i eksternih klijenata

Predavačica: dr.sc. Jasminka Samardžija

 • Kako funkcionira naš um (pod stresom)?
 • Upravljanje stresnim situacijama na poslu (time & goal management)
 • Upoznavanje vlastitih mehanizama reakcije na stres
 • Disanjem protiv stresa: Kako promjene u disanju utječu na mene?
 • Trening abdominalnog disanja– polaznici će naučiti kako pravilno izvoditi vježbu abdominalnog disanja

Predavačica: Dr.sc. Ana Havelka Meštrović

MODUL 6: Prodajna analiza i alati za mjerenje rezultata prodaje 

 • Analiza prodaje po proizvodima, grupama proizvodima, rentabilnosti/koeficijent obrtaja, praćenje naplate (case study)
 • Analiza kupaca – kako prepoznati gdje nam nestaje dobit (case study)
 • Planiranje prodajnih i marketinških aktivnosti (case study)
 • Određivanje načina tržišne komunikacije s obzirom na planiranu prodaju
 • Kako marketinške aktivnosti utječu na dobit
 • Kako uspješno kombinirati različite prodajne kanale (specifičnosti različitih prodajnih kanala, odabir pravog prodajnog kanala za određeni proizvod)
 • Analiza konkurencije, praćenje grane i rasta cjelokupnog tržišta te utjecaj tih podataka na vlastito poduzeće, planiranje pomoću analize konkurencije

Predavačica: mr.sc. Jasmina Očko

MODUL 6: Kontroling prodaje i ključnih kupaca (9. veljače 2018.)

 • Cijena koštanja – temelj planiranja kvalitetne prodajne aktivnosti za svaku prodaju
 • 6 kontrolerskih prijedloga za prodaju – osnovni kontrolerski postupci
 • ABC analize prodaje – analize prodaje i zaliha
 • Kontrolerski aspekt prodaje – analiza prodaje po proizvodima, grupama proizvodima, rentabilnosti/koeficijent obrtaja, praćenje naplate (case study)
 • Monitoring kupaca (case study) Upravljanje kupcima na temelju odnosa – RUC vs potraživanja
 • Strukturiranje centara odgovornosti
 • Računovodstveni vs kontrolerski oblik prikazivanja P&L – što svaki manager u prodaji mora znati o svojim prodajnim rezultatima

Predavačica: mr.sc. Jasmina Očko

IZBORNI MODUL 7:  Uspješan i uvjerljiv javni nastup 

 • Osnove komunikacije za vrijeme javnog nastupa
 • Razine utjecaja u nastupu
 • Analiza publike i prilagodba javnog nastupa publici
 • Kako privući i zadržati pažnju publike
 • Razvijanje samopouzdanja i sigurnosti u nastupu
 • Priprema i strukturiranje nastupa
 • Kako sadržaj učiniti jasnijim, zanimljivijim i pamtljivijim
 • Neverbalna komunikacija za vrijeme javnog nastupa
 • Analiza stilova nekih od vodećih govornika
 • Izbjegavanje najčešćih pogrešaka u nastupu
 • Prezentacije polaznika – snimanja i analize

Predavačica: Mirela Španjol Marković

 

IZBORNI MODUL 8: Učinkovitost u internoj komunikaciji i feedbacku

 • vrste interne komunikacije
 • situacijsko komuniciranje
 • prilagodba komunikacije tipu sugornika ( DISC analiza)
 • vođenje razgovora pitanjima i elementi coaching razgovora
 • vještina aktivnog slušanja kao alat
 • neverbalna komunikacija kao alat
 • metakomunikacija kao alat
 • konflikti i njihovo rješavanje
 • vrste feedbacka i njihova prilagodba situaciji
 • pravila davanja razvojnog feedbacka
 • praktične vježbe, facilitacija
 • snimanje simulacija kamerom uz feedback

Predavač: Mirela Španjol Marković

IZBORNI MODUL 9: Leadership & vođenje ljudi u prodaji 

 • Uloga i zadaci voditelja
  Elementi koji utječu na uspjeh voditelja
  Ključne kompetencije voditelja
  LBI (Liedership Behaviour Inventory) – samoanaliza
 • Motivacija ljudi u prodaji
  Što je motivacija?
  Što nas motivira – samoanaliza
  Vrijednosti koje zaposleni očekuju od posla
 • Vodstveni stilovi
  Načini vođenja
  Douglas Mc Gregor X-Y teorija
  Kako sada vodimo ljude – samoanaliza
 • Situacijsko vođenje
  Razvojne faze zaposlenika i vodstveni stilovi
  Analiza testa vođenja ljudi
  Role play – Vođenje različitih pojedinaca
 • Individualni akcijski plan
  Napraviti procjenu motivacije pojedinih suradnika i tima u cjelini
  Napravite prikaz (analizu) trenutnog stanja kompetencija po svakom pojedinom suradniku
  Napravite raspored suradnika prema razvojnim fazama (R1-R4)

Predavač: Nenad Pejovski

IZBORNI MODUL 9: Komunikacija s „teškim“ klijentima

 • “Teški” ljudi” – interni i eksterni klijenti
 • “Zašto sugovornici mogu biti i/li postati “teški”?
 • “Teški” kolege na istoj razini – interno, horizontalno komuniciranje
 • “Teški” podređeni – interno, vertikalno silazno komuniciranje
 • “Teški” nadređeni – interno, vertikalno uzlazno komuniciranje
 • “Teški” klijenti – eksterno, vertikalno uzlazno komuniciranje
 • Važna pitanja koja si trebamo postaviti u komuniciranju s “teškim” internim i eksternim klijentima
 • Konstruktivna komunikacija – kako da, a kako ne komunicirati s “teškim” internim i eksternim klijentima
 •   Emocionalna inteligencija i komunikacija s “teškim” internim i eksternim klijentima
 • Načelni savjeti/vještine ophođenja s uzrujanim internim i eksternim klijentima

Predavačica: mr.sc.oec. Marija Novak-Ištok

IZBORNI MODUL 10: Formiranje i razvoj prodajnog tima 

 • Sustav izbora ljudi (u prodaji)
 • Ciljevi i metode rada u procesu traženja i selekcije zaposelnika
 • Važni čimbenici u procesu zapošljavanja
 • Analiza pojedinih poslova/funkcija i profiliranje
 • Regrutiranje kandidata – selekcija i traženje
 • Metode i tehnike traženja kandidata
 • Vrednovanje vještina i sposobnosti
 • Intervju – susret s kandidatom
 • Integracija zaposlenika u sustav organizacije (onboarding)
 • Uvođenje u rad – planovi
 • Dugoročni razvoj i osposobljavanje prodavača
 • Razvojne potrebe zaposlenika i razvojn plan
 • Rješavanje teških situacija i konflikata
 • Načini i metode rješavanja ‘teških’ situacija
 • Prekid rada – razlozi i postupak
 • Razgovori sa zaposlenicima kod prekida rada

Predavač: Željko Šundov

Voditelj programa: Nenad Pejovski

Ciljna skupina polaznika:
Direktori i voditelji prodaje, komercijalisti i ostalo prodajno osoblje, voditelji izvoza, Key Account Manageri, svi koji rade u B2B i B2C okruženju, sve osobe koje su u direktnom kontaktu s krajnjim kupcima, vlasnici malih i srednjih tvrtaka, svi koji žele prodavati više i jednostavnije, uočiti pogreške koje rade u prodajnom procesu te bi željeli postati uspješniji prodavači.

Za polaznike programa osigurani su ručak i materijali sa seminara. Po završetku edukacije polaznicima će biti uručeno Uvjerenje o uspješno završenom programu.

Kotizacija:

Redovita cijena programa iznosi 6.500,00 kn + PDV.
Promotivna cijena za ranije uplate iznosi 5.900,00 + PDV.

Prijavite se do 31.01.2017. i ostvarite DODATAN POPUST OD 15% na sve Mirakul Akademije!

Cijena izbornih modula (7., 8., 9., 10. i 11. modul) iznosi 1.390,00 kn + PDV po modulu. Svi redovni polaznici Prodajne Akademije ostvaruju pravo na popust 30% za izborne module.

Module je moguće polaziti i pojedinačno.
Moguće je i plaćanje na 3 rate po 2.900,00 kn + PDV (1. rata plaća se avansno, ostale rate svaki mjesec uz pisanu narudžbenicu, ovjeren Ugovor i instrumente osiguranja).

Za prijave 3 i više osoba iz iste tvrtke odobrava se popust 10% na ukupnu cijenu programa.

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera