Analiza financijskih izvještaja

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: 2 dan(a)
EduCentar cijena: Od 2.190 kn + PDV

Naziv: Mirakul edukacijski centar

Kategorija: Poslovna edukacija

Opis

TRINOM, Strojarska cesta 24, Zagreb

Specijalistički seminar na temu razumijevanja i praktične primjene analize financijskih izvještaja i izrade modela vrednovanja poduzeća i projekta.

Sadržaj seminara (1. dan):

1. Svrha i cilj financijske analize poslovanja poduzeća
2. Fundamentalna analiza – analiza financijskih izvještaja

I. Financijski izvještaji
II. Analitičke tehnike
a) Apsolutne i postotne promjene
b) Horizontalna analiza
c) Vertikalna analiza
d) Analiza korištenjem pokazatelja
Pokazatelji profitabilnosti
Pokazatelji likvidnosti
Pokazatelji zaduženosti
Pokazatelji aktivnosti
III. DuPont sistem analize poslovanja poduzeća
IV. Altmanova Z – score metoda ocjenjivanja uspješnosti poslovanja poduzeća
3. Računovodstvene manipulacije u financijskim izvještajima
4. Analiza šireg okruženja poduzeća kao i analiza industrijske grane
5. Vrednovanje poduzeća

I. Pojam ‘korporativnih financija’
II. Čiji novac poduzeća troše?
III. Različite metode vrednovanja (prema imovini, prema profitu, prema novčanim tijekovima…)
IV. Financijsko planiranje i DCF metoda
V. Korištenje diskontiranih novčanih tijekova prilikom procjene vrijednosti i isplativosti projekata
a) Vremenska vrijednost novca
b) NPV (neto sadašnja vrijednost)
c) IRR (interna stopa povrata)

Sadržaj radionice (2. dan):

Razrada financijskih izvještaja:

  • Analiziranje poduzeća primjenom osnovnih analitičkih tehnika
    Vertikalna i horizontalna analiza
    Analiza uz pomoć financijskih pokazatelja
  • Izračun amortizacije
  • Otklanjanje utjecaja različitih računovodstvenih politika
  • Utvrđivanje vrijednosti poduzeća
  • DDM metoda
  • DCF

Naglasak seminara je na čitanju, razumijevanju i samostalnoj izradi izvještaja poduzeća. Cilj je pobliže upoznati polaznike s analizom financijskih izvještaja poduzeća, ranim znakovima upozorenja na potencijalne probleme, prikupljanjem javno dostupnih podataka… Bit će prezentirani modeli i analize koje zahtijevaju i primjenjuju banke i druge financijske institucije prilikom odobravanja kredita i kreditiranja pojedinih projekata. Cilj je seminara osposobiti polaznike za razumijevanje i samostalnu izradu modela analize poduzeća temeljem javno dostupnih podataka.

Cilj seminara:
Seminar je koncipiran na način da polaznika upozna i pouči detaljnoj analizi financijskih izvještaja, kao i osnovnim koracima u provođenju iste, a sve s ciljem primjene stečenih znanja ka povećanju kvalitete upravljanja vlastitom poslovnom okolinom.

Kroz računovodstvenu, financijsku i analizu scenarija seminar upoznaje polaznika s različitim analitičkim sredstvima i tehnikama pomoću kojih se podatci iz financijskih izvještaja pretvaraju u upotrebljive informacije relevantne za kvalitetno upravljanje i vrednovanje stanja poduzeća, kao i dijagnosticiranje poslovnih problema i njihovo rješavanje. U dijelu financijske analize polaznik će biti upoznat s osnovnim skupinama pokazatelja (pokazateljima likvidnosti, profitabilnosti, zaduženosti, aktivnosti i investiranja), njihovoj međusobnoj povezanosti, kao i njihovom odnosu i važnosti unutar DuPontovog sustava pokazatelja, Altmanovog Z-score, te ekonomske i tržišne dodatne vrijednosti (EVA i MVA).

Kroz brojne primjere iz domaće i strane prakse polaznik će se upoznati s računovodstvenim manipulacijama, odnosno pojmom ‘kreativnog računovodstva’, gdje će kroz primjere iz domaće i strane prakse steći uvid u motive, tehnike i implikacije računovodstvenih manipulacija na poduzeće i okolinu. Također, bit će prikazani koraci provođenja analize šireg okruženja poduzeća i analiza industrijske grane, gdje će se polaznici upoznati s pojmom životnog ciklusa poduzeća/industrije, Porterovim modelom 5 sila i SWOT analizom. Važan dio seminara bit će posvećen različitim metodama vrednovanja poduzeća, s najvećim naglaskom na jednu od najraširenijih i najkorištenijih metoda, metodu diskontiranja novčanih tokova (DCF), a gdje će polaznici temeljem stvarnog primjera biti upoznati s osnovnim koracima u provođenju iste.

Drugi dan seminara polaznici će stečena znanja o ‘čitanju’ i razumijevanju analize financijskih izvještaja testirati kroz brojne zadatke iz poslovne prakse rađene na temelju primjera financijskih izvještaja tipičnog hrvatskog poduzeća.

Ciljna skupina polaznika:
Poduzetnici, djelatnici u računovodstvu i financijskim odjelima, bankari, portfolio manageri, brokeri, investicijski i financijski analitičari, investicijski savjetnici, individualni i portfolio investitori, risk manageri i analitičari.

Za polaznike seminara osigurani su ručak i materijali sa seminara. Po završetku seminara polaznicima će biti uručeno Uvjerenje o uspješno završenom seminaru.

Kotizacija:
Redovita cijena seminara za 2 dana iznosi 2.490,00 kn + PDV.
Promotivna kotizacija za ranije uplate iznosi 2.190,00 kn + PDV.

Redovita cijena seminara za 1 dan (seminar ili radionica) iznosi 1.590,00 kn + PDV.
Promotivna kotizacija za ranije uplate iznosi 1.390,00 kn + PDV.

Za prijave 3 i više osoba iz iste tvrtke odobrava se popust 10% na ukupnu cijenu seminara.

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi