Kako izraditi CBA analizu (analizu koristi i troškova)

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: 2 dan(a)
EduCentar cijena: 2.190 kn + PDV

Naziv: Mirakul edukacijski centar

Kategorija: Poslovna edukacija

Opis

KRAŠ Auditorium, Ravnice 48, Zagreb

Ulaskom Hrvatske u članstvo EU otvorile su se brojne mogućnosti sufinanciranja projekata sredstvima Kohezijskog i strukturnih fondova. Kako bi se što uspješnije iskoristile dostupne financijske potpore, potrebno je pripremiti složenu projektnu dokumentaciju. Ključni dokument u pripremi takvih projekata predstavlja studija izvodivosti te analiza koristi i troškova, u kojoj se detaljno i po propisanoj metodologiji analiziraju sve koristi i troškovi projekta te se demonstrira njegova opravdanost  za financiranje iz EU fondova.

Slijedom toga, osnovni je cilj seminara upoznati polaznike s metodološkim okvirima, sadržajnim sastavnicama te procesom izrade CBA (cost-benefit) analize, kao ključnog dokumenta na osnovi kojega evaluator (Europska komisija ili nacionalna akreditirana institucija) vrednuje prihvatljivost projekata i donosi odluku o njihovom sufinanciranju sredstvima Kohezijskog i strukturnih fondova EU.

Seminar je koncipiran kao prezentacija osnovnih koraka izrade analize koristi i troškova (CBA analiza) te će se na taj način nastojati informirati polaznike o metodama i alatima za planiranje investicijskih projekata, analizi novčanih tokova projekta, ocjeni profitabilnosti projekata te donošenju investicijskih odluka o prihvatljivosti samog projekta od strane potencijalnih investitora.

Organizacijski seminar predstavlja kombinaciju predavanja i praktičnog rada, pri čemu će polaznici, na temelju praktičnog primjera izgradnje poduzetničkog inkubatora, imati priliku analizirati projekt i naučiti postupak izrade te se upoznati s kriterijima za donošenje kvalitetne investicijske odluke.

Sadržaj seminara (1. dan):

 • Razvoj projekta:
 1. Projektna ideja
 2. Faze investicijskog projektiranja
 3. Proces pripreme EU projekta
 4. Savjeti prilikom izrade
 5. Praksa u RH
 • Studija izvodljivosti:
 1. Analiza okruženja
 2. Analiza potražnje
 3. Tehničko-tehnološka analiza
 4. Analiza i odabir opcija
 5. Ljudski resursi
 6. Lokacija
 7. Implementacija
 • Izrada CBA analize:
 1. Financijska analiza
 2. Ekonomska analiza
 3. Metodologija izrade financijske i ekonomske analize
 4. Pokazatelji financijske i ekonomske analize
 5. Odluka o EU financiranja
 6. Analiza osjetljivosti
 7. Analiza rizika

Sadržaj radionice (2. dan):

Primjer izrade projekta IZGRADNJE PODUZETNIČKOG INKUBATORA
Prikaz osnovnih koraka prilikom izrade CBA analize za projekt otvaranja poduzetničkog inkubatora, gdje će polaznici na izmišljenom primjeru proći sljedeće zadatke:

 • Identifikacija i definiranje osnovnih pretpostavki
 • Identifikacija i definiranje financijskih pretpostavki
 • Identifikacija i definiranje ekonomskih pretpostavki
 • Provođenje financijske analize:
  - Analiza profitabilnosti investicije (FNPV (C), FRR (C) )
  - Izračun stope sufinanciranja (funding gap)
  - Financijska održivost
  - Analiza profitabilnost nacionalnog kapitala (FNPV (K), FRR (K) )
 • Provođenje ekonomske analize:
  - Analiza ekonomske profitabilnosti (ENPV, ERR, B/C)
 • Analiza osjetljivosti
 • Analiza rizika (uz pomoć Monte Carlo analize)

Cilj seminara:
Osnovni cilj seminara jest upoznati polaznike s metodološkim okvirima, sadržajnim sastavnicama te s procesom izrade analize koristi i troškova, kao ključnog dokumenta na osnovu kojega Europska komisija vrednuje prihvatljivost projekata i donosi odluke o njihovom sufinanciranju sredstvima Kohezijskog i strukturnih fondova EU.

Predavač:
Hrvoje Domjanić

Ciljna skupina polaznika:
Tijela državne i javne uprave; lokalna i regionalna samouprava, ustanove i poduzeća u javnom vlasništvu, ustanove i trgovačka društva u privatnom vlasništvu, regionalne razvojne agencije, banke, konzultantske kuće, projektanti, revizori te svi ostali zainteresirani.

Napomena:
Drugi dan seminara polaznici će samostalno na vlastitim računalima izrađivati CBA analizu, stoga je potrebno da polaznici posjeduju osnovno znanje rada u programu EXCEL.

Zbog zadržavanja kvalitete radionice maksimalni broj polaznika ograničen je na 15 polaznika.

Za polaznike seminara osigurani su ručak i materijali sa seminara. Po završetku seminara polaznicima će biti uručeno Uvjerenje o uspješno završenom seminaru.

Kotizacija:
Redovita cijena seminara za 2 dana iznosi 2.490,00 kn + PDV.
Redovita cijena seminara za 1 dan (seminar ili radionica) iznosi 1.590,00 kn + PDV.

Za prijave 3 i više osoba iz iste tvrtke odobrava se popust 10% na ukupnu cijenu seminara.

 

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera