Export Manager

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: 9 mjesec(i)
EduCentar cijena: 14.000 kn

Naziv: Callidus Ustanova za obrazovanje odraslih

Kategorija: Poslovna edukacija

Opis

Potražnja za internacionalnim znanjima iz područja izvoza neprestano raste. Ekonomska isprepletenost u Europi, ali i u cijelome svijetu, stavlja poduzeća i njihove zaposlenike pred visoke izazove u poslovanju koja su podređena sve kraćim ciklusima promjena. Ta činjenica ima utjecaj na zadaće svih zaposlenika u području izvoza, marketinga i internacionalne prodaje.

Poduzeća na internacionalnom tržištu očekuju vrhunska aktualna stručna znanja i vještine. Iz tog su razloga zajedno gospodarske komore Njemačke i Austrije (DIHK i WKO) izradile, za izvozno orijentirana poduzeća i njihove zaposlenike koji rade izvozne poslove, novi europski edukacijski koncept znanja u području izvoznog upravljanja pod nazivom „Export Management“. Ovaj način stjecanja europske kvalifikacije provodi se u zemljama Europske Unije te je jedan od inicijativnih projekata iz područja zajedničke europske suradnje više država (gospodarskih komora) u razvoju nove kvalitete na području obrazovanja odraslih.

Kroz stručno usavršavanje polaznici će produbiti svoja znanja i kompetencije na području izvoznih poslova i razviti se u internacionalno orijentiranog i priznatog menadžera. Nakon ove edukacije polaznici će suvereno upravljati alatima na području vanjske trgovine i izvoza, koji čine glavne faktore uspjeha u izvoznom poslovanju.

Program omogućuje razvoj kroz tri područja:

Razvoj stručnih kompetencija

Ovaj vid znanja svakako nam je neophodan. On nam osigurava važne pretpostavke da se bavimo poslom menadžera izvoza, međunarodne prodaje i marketinga. Stručne kompetencije daju nam specijalizirana znanja o upravljanju poduzećem u nastupu na stranim tržištima. Kroz razvoj stručnih menadžerskih kompetencije u prodaji, savladat ćete znanja o planiranju, upravljanju, strategiji, procesima, kontrolingu, upravljanju rizicima i inovacijama.

Razvoj osobnih i organizacijskih kompetencija

Osobni i organizacijski razvoj je do sada najmanje iskorišteno područje edukacije. Ono predstavlja čovjekovu interakciju sa samim sobom.  Kroz ovo područje naučit ćete: Kako povećati svoju svjesnost?, Kako pojačati samopouzdanje i odgovornost u svrhu boljih poslovnih rezultata?, Kako održati radnu energiju tijekom cijelog radnog dana?, Kako učinkovitije upravljati vremenom? Kako savladati stres i kako upravljati promjenama?.

Razvoj socijalnih (društvenih) kompetencija

Danas ih nazivaju „meke vještine“ ili „soft skills“. To je široko područje koje se različito definira, a predstavljaju čovjekovu interakciju s okolinom. Socijalne kompetencije podrazumijevaju svima nama vrlo poznate kompetencije, ali za koje velika većina osoba nije svjesna koliko su bitne. One podrazumijevaju kompetencije poput: komunikacije i retorike, suradnje i rada u timu, stvaranja odnosa s drugima, reagiranja u konfliktim situacijama, vođenja i motiviranja, osobne i prodajne prezentacije, i slično.

Pismeni i završni ispit

Pismeni ispit - Sastoji se od najvažnijih dijelova svakog područja razvoja, a koncipiran je od pitanja s odgovorima na zaokruživanje. Pismeni ispit moguće je pisati parcijalno, prema kolokvijalnom sustavu.

Završni rad i njegova prezentacija - Polaznici nakon završetka cjelokupne edukacije, u trijadama (od kuće), rješavaju case study. Case study je usko povezan uz tematiku upravljanja izvozom poduzeća, a glavni cilj je potaknuti polaznike na samostalno istraživanje i menadžersko razmišljanje. Svaki polaznik je obvezan prezentirati dio rješenja case study-a i obraniti ga ispred stručne komisije.

Uvjerenje o usavršavanju i upis zvanja u radnu knjižicu

Prema hrvatskim standardima,  program je odobren od Ministarstva obrazovanja Republike Hrvatske, te zbog toga polaznik ostvaruje pravo na Uvjerenje o usavršavanju i upis usavršenog zvanja u radnu knjižicu kao "Specijalist/ica za upravljanje izvozom".

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi