Kako prepoznati i razumjeti računovodstvene manipulacije

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: 8 sat(i)
EduCentar cijena: 1.590 kn

Naziv: Mirakul edukacijski centar

Kategorija: Poslovna edukacija

Opis

KRAŠ Auditorium, Ravnice 48, Zagreb

Većina kompanija (čitaj managera, direktora) ponaša se u skladu s etičkim normama i računovodstvenim standardima prilikom sastavljanja financijskih izvještaja. Ipak, postoje i oni koji koriste brojna siva područja u pravilima ili ih, još bolje, sasvim ignoriraju s ciljem stvaranja slike poslovanja kompanije koja uopće ne odgovara stvarnom stanju. U pravilu se ovdje, naravno, radi o akcijama koje poboljšavaju rezultate poslovanja kompanije.

Želja za prenaglašavanjem pozitivnih stvari i skrivanjem negativnih nikada neće nestati te će bez obzira na zakonsku regulativu, standarde i etička načela, računovodstvene manipulacije biti uvijek prisutne u poslovnome svijetu. Motivi manipulacija, kao i sam način na koji se one provode, su brojni.

Sadržaj seminara:

 1. Računovodstvene manipulacije i kreativno računovodstvo – pojam, sličnosti i razlike
 2. Trokut prijevare
 3. Pravna regulativa – Sarbanes-Oxley Act
 4. Tehnike manipulacije
  I. Manipulacije sa zaradama (earnings manipulation)
  a) Manipulacije prihodima
  1. Prerano priznavanje prihod
  2. Priznavanje lažnog prihoda
  3. Prebacivanje prihoda u buduće razdoblje
  b) Manipulacije troškovima
  1. Prebacivanje tekućih troškova u buduće razdoblje
  2. Rezervacije…
  II. Manipulacije s novčanim tokom
  III. Manipulacije s ključnim pokazateljima poslovan
  a) Prilagođavanje pokazatelja poslovanja
  b) Upravljanje pokazateljma poslovanja
 1. „Red flags“ ili znaci upozorenja potencijalne prijevare
 2. Računovodstveni skandali
 3. Implikacije računovodstvenih manipulacija

Cilj seminara:
Cilj ovoga seminara je da se polaznici upoznaju s dosadašnjim računovodstvenim skandalima i da dobiju odgovor na pitanje zašto kompanije pribjegavaju manipulacijama u svojim financijskim izvještajima i na koji su se način provodile. Na seminaru će biti prezentirane brojne tehnike manipulacije financijskim izvještajima kojima management želi poboljšati financijsku (i općenitu) sliku o svojoj kompaniji i, naravno, načini na koje investitori ili bilo koja druga zainteresirana strana mogu prepoznati takve akcije koristeći pri tom samo javno dostupne podatke o kompaniji poput godišnjih i kvartalnih financijskih izvještaja kompanija i sl.

Tehnike manipulacije bit će pokrivene i s primjerima iz prakse (domaće i inozemne kompanije), gdje će se vidjeti i efekti takvih akcija na odgovorne osobe i same kompanije.

Predavačice:
mr. sc. Diana Antičić, dipl. oec.

Tanja Tutić

Ciljna skupina polaznika:
Poduzetnici i manageri, djelatnici u računovodstvu i financijskim odjelima, bankari, portfolio manageri, brokeri, investicijski i financijski analitičari, investicijski savjetnici, individualni i portfolio investitori, risk manageri i analitičari, poslovni konzultanti, projekt manageri te financijski stručnjaci u državnim ustanovama.

Za polaznike seminara osigurani su ručak i materijali sa seminara. Po završetku seminara polaznicima će biti uručeno Uvjerenje o uspješno završenom seminaru.

Kotizacija:
Redovna cijena seminara iznosi 1.590,00 kn + PDV.
PROMOTIVNA CIJENA za  rane uplate iznosi 1.390,00 kn + PDV.

Za prijave 3 i više osoba iz iste tvrtke odobrava se popust 10% na ukupnu cijenu seminara.

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera