Porezni specijalist

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: 150 sat(i)
EduCentar cijena: Na upit

Naziv: Institut za menadžment

Kategorija: Poslovna edukacija

Opis

Upisom u obrazovni program Porezni specijalist steći ćete praktična znanja za učinkovito upravljanje poduzećem i rješavanje problema vezanih uz oporezivanje, PDV, porez na dobit te porez na dohodak.

Polaznici će znati odgovoriti na zahtjeve državnih tijela u upravnom postupku i poreznom nadzoru te procijeniti usklađenost s poreznim propisima i dati preporuku glede porezno najisplativijeg pristupa u poduzeću.

Predavači su stručnjaci iz prakse s dugogodišnjim iskustvom u području poreza, financija, računovodstva te prava.

Nakon završetka programa polaznici će naučiti:

 • Odgovoriti na zahtjeve državnih tijela u upravnom postupku i poreznom nadzoru,
 • Procijeniti usklađenost s poreznim propisima i dati preporuku glede porezno najisplativijeg pristupa u poduzeću,
 • Analizirati financijske izvještaje s poreznog aspekta primjenjujući hrvatske i međunarodne standarde financijskog izvješćivanja
 • Upotrijebiti relevantne financijske pokazatelje i porezne tehnike u poslovnom odlučivanju
 • Utvrditi poreznu obvezu poduzeća sukladno zakonskoj regulativi
 • Sastaviti sve vrste poreznih prijava (godišnju prijavu poreza na dobit, poreza na dohodak te prijavu poreza na dodanu vrijednost) s ciljem postizanja ušteda

 Program je namijenjen:

 • poduzetnicima i menadžerima
 • djelatnicima u knjigovodstvu i financijama
 • pravnicima

Trajanje programa:

 • 150 šk.sati (2 puta tjedno po 5 šk.sati)

Oblici izvođenja nastave:

 • interaktivna predavanja, praktična nastava i individualne konzultacije

Uvjerenje i diploma:

 • Uvjerenje o stručnom usavršavanju

Literatura: 

 • Obvezna literatura uključena je u cijenu programa 

Ispit

Provjera znanja se sastoji od 2 dijela:

 • pisanje završnog rada i prezentacija - polaznik u dogovoru s mentorom odabire temu za pisanje završnog rada.
 • pismeni ispit - pismeni ispit polaže se nakon odslušanog programa.

Nastavni program

Porezni sustav i porezna politika u RH
 • Svrha i uloga poreznog specijaliste u poduzeću
 • Porezni sustav RH
 • Porezni obveznik
Pravo trgovačkih društava
 • Trgovačko društvo
 • Dioničko društvo (d.d.)
 • Društvo s ograničenom odgovornošću(d.o.o.)
 • Obrt
Računovodstvo, financijski izvještaji i revizija
 • Bilanca
 • Račun dobiti i gubitka (RDG)
 • Izvještaj o novčanom toku
 • Analiza financijskih izvještaja
 • Predaja izvještaja i ostale dokumentacije
Menadžersko računovodstvo
 • Menadžersko računovodstvo u korporativnom upravljanju
 • Interni obračun
 • Računovodstvo troškova
 • Upravljanje troškovima
 • Marže kontribucije
 • Centri odgovornosti
 • Računovodstvene politike
Porez na dodanu vrijednost (PDV)
 • Sustav oporezivanja PDV-om
 • Isporuke dobara unutar EU
 • Stjecanje dobara unutar EU
 • Trostrani poslovi
 • Uvoz dobara
 • Obavljanje usluga
 • Stope PDV-a
 • Porezna osnovica
 • Porezna oslobođenja
 • Odbitak pretporeza
 • Podjela pretporeza
 • Ispravak odbitka pretporeza
 • Posebni postupci oporezivanja
 • Računi poreznih obveznika
 • Porezni obveznici
 • Postupak oporezivanja i podnošenje poreznih prijava
 • Povrat PDV-a
 • Isporuke dobara izvan EU
 • Isporuka i stjecanje prijevoznih sredstava
Porez na dobit
 • Temeljna porezna načela
 • Porezne olakšice i oslobođenja
 • Kako kroz računovodstvene postupke platiti manje poreza?
 • Koji je tretman troškova automobila?
 • Što napraviti sa nenaplativim potraživanjima?
 • Koja su rezerviranja utemeljena i porezno priznata s aspekta poreza na dobit?
 • Troškovi reprezentacije
 • Porez po odbitku
 • Kako neoporezivo darovati novac i druge stvari?
 • Koja su ostala umanjenja poreza na dobit?
 • Kada gubimo pravo na porezni gubitak, te kako ga koristiti?
Porez na dohodak
 • zakonski okvir poreza na dohodak
 • izmjene i dopune Zakona i Pravilnika
 • porezni obveznici(rezidenti i nerezidenti)
 • utvrđivanje porezne osnovice
 • izvori dohotka
 • dohodak od imovine i imovinskih prava
 • dohodak od kapitala
 • drugi dohodak
 • zajednički dohodak
 • porezni gubitak
 • oblici poreza na dohodak
 • osobni odbici
 • stope poreza na dohodak
 • neoporezivi primici
 • primici i izdaci nesamostalnog rada
 • samostalna djelatnost
 • godišnja prijava poreza na dohodak
Transferne cijene
 • zakonski okvir iz područja transfernih cijena
 • definicija transfernih cijena
 • povezane osobe
 • tko je osoba koja ima povoljniji porezni položaj
 • utjecaj na poreznu osnovicu kod izrade godišnje prijave poreza na dobit
 • metode određivanja transfernih cijena
 • problematika transfernih cijena
 • načelo neovisnosti
 • analiza usporedivosti
 • financijski tokovi između povezanih osoba
 • faktori oblikovanja transfernih cijena
 • dokumentacija
 • praktični primjeri rješavanja problema transfernih cijena u poreznim nadzorima
Ostali porezi
 • Neizravni porezi i carine
 • Porez na promet nekretnina
 • Financiranje jedinica lokalne, regionalne samouprave
 • Upravni postupak
 • Porezna tijela i porezni nadzor
 • Upravni postupak
 • Upravni spor

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi