Specijalistički diplomski stručni studij marketinga i komunikacija

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: 2 godina(e)
EduCentar cijena: 22.500 kn

Naziv: Poslovno veleučilište Zagreb

Kategorija: Fakulteti

Opis

O studiju uvjetima upisa i školarini

Trajanje stručnog studija:
 • 4 semestara
ECTS bodovi:
 • 120
Stručni naziv:
 • stručni/a specijalist/ica marketinga i komunikacija (struc.spec.oec.)
Upisna kvota:
 • 80 studenata; 30 redovnih, 50 izvanrednih

Studij se izvodi kao redoviti i izvanredni.

Opis studijskog programa

Specijalistički diplomski stručni studij marketinga i komunikacija strukturiran je semestralno i ustrojava se u četiri semestra, odnosno dvije godine studija. Studij je sadržajno strukturiran kroz obvezne i izborne sadržaje, odnosno obvezne i izborne predmete. Studijski program sastoji se od 14 obvezatnih i 10 izbornih kolegija praktikuma i izrade diplomskog rada. Obvezni predmeti predstavljaju nužna znanja koja uvode studenta u znanstveno odnosno stručno područje marketinga i komunikacija, usmjeravaju ga k upravljanju i stvaraju osnovu za stvaranje globalne vizije marketinške i komunikacijske strategije. Obvezni kolegiji čine 52 % opterećenja studenta mjereno kroz ECTS bodove.

Prvi semestar studija sastoji se isključivo od obveznih kolegija koji daju temeljna znanja iz studijskog područja, a nadograđuju se i kroz obvezne kolegije drugog semestra studija koji daju okvir specijalističkim kompetencijama. Također, student u drugom semestru izabire dva izborna predmeta. U trećem i četvrtom semestru studija student bira po dva izborna predmeta, s tim da je održavanje logičke strukture programa (usmjerenje od temeljnog ka specijalističkom) osigurano kroz preduvjete za upis pojedinih kolegija. Studentu se kroz obvezne kolegije u trećem semestru studija naglasak stavlja na stjecanje specijalističkih kompetencija, a u četvrtom semestru studija osposobljava ga se za samostalan istraživački i znanstveni rad, upućuje ga se na praktikum koji osigurava relevantnost stečenih kompetencija i provjerava ishode učenje programa u praksi već tijekom njegova izvođenja. Zaključno student u četvrtom semestru studija, uz mentorstvo nastavnika VPŠZ-a piše diplomski rad čijom obranom završava studij.

1. godina studija:

SEMESTAR: I

 • Upravljanje digitalnim kampanjama
 • Marketing malih i srednjih poduzeća
 • Međunarodno poslovanje
 • Ekonomika EU
 • Javni nastupi (medijski trening)

SEMESTAR: 2

 • Strategije marketinga
 • Integrirano marketinško komuniciranje
 • Istraživačke metode u marketingu i komunikacijama
 • Upravljanje prodajom
 • Izborni kolegij 1
 • Izborni kolegij 2
2. godina studija:

SEMESTAR: III

 • Upravljanje markama - brending
 • Odnosi s klijentima i upravljanje kvalitetom
 • Interaktivni marketinški alati
 • Strategije upravljanja odnosima s javnošću
 • Izborni kolegij 3
 • Izborni kolegij 4

SEMESTAR: IV

 • Metode istraživanja i znanstvenog rada
 • Izborni kolegij 5
 • Izborni kolegij 6
 • Praktikum
 • Diplomski rad
Popis izbornih kolegija:
 • Upravljanje odnosima s medijima
 • Poslovna logistika
 • Politički marketing i komunikacije
 • Digitalni mediji
 • Upravljanje dizajnom i inovacijama
 • Poslovno komuniciranje i protokol
 • Poslovna sigurnost
 • Društveno odgovorno poslovanje
 • Marketing u turizmu
 • Etika u digitalnoj komunikaciji
 • Ponašanje tržišta i potrošača
Uvjeti upisa studenta u višu godinu studija su:

Završen preddiplomski studij s ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova ili viša stručna sprema izjednačena sa stručnim nazivom prvostupnik/ca i potpisan ugovor o studiranju.

Upisati se mogu i kandidati koji studiraju na nekom drugom visokom učilištu, a žele nastaviti školovanje na Visokoj poslovnoj školi Zagreb s pravom javnosti. Svi kandidati obvezni su prijaviti se preko internetske stranice www.vpsz.hr, a svoje prijave za upis na prvu godinu stručnog studija s priloženim dokumentima (u originalu,ovjerenoj kopiji ili zakonom određenom e-obliku) kandidati predaju osobno u studentskoj službi Visoke poslovne škole Zagreb s pravom javnosti, Ulica grada Vukovara 68, 10000 Zagreb radnim danom od 9 do 19 sati do datuma do kojeg se mogu prijaviti na studij. Detaljnije informacije o potrebnoj dokumentaciji na www.vpsz.hr.

Završetak studija

Studij završava polaganjem svih ispita, izvršenjem ostalih obveza, te izradom i obranom diplomskog rada. Diplomskim radom student pokazuje da je sposoban primijeniti stečena znanja i vještine na razini ishoda učenja odnosno stručnog zvanja koje stječe. Opterećenje diplomskog rada iznosi 14 ECTS bodova, odnosno studentu je potrebno 400 sati samostalnog i mentorskog rada za njegovu izradu.

Visina troškova studija i mogućnosti plaćanja:

Za jednu akademsku godinu:
 • 22.500,00 kn
Troškovi upisnine:
 • 1.995,00 kn
Plaćanje školarine:

Plaćanje školarine moguće je na 4 rate, potrošačkim kreditom do 60 rata i kreditnim karticama na rate beskamatno (American Express do 10 rata, Diners do 12 rata) te karticama Visa, MasterCard i Maestro.

Popusti:

Popust na jednokratnu uplatu cijele školarine iznosi 7%. Dodatni popusti se još odobravaju i članovima uže obitelji koji upisuju VPŠZ, i to od 15 – 35 %, te zaposlenicima koje ista tvrtka upućuje na školovanje, u visini od 7 – 20 %. Popusti se mogu ostvariti po jednoj, onoj povoljnijoj osnovi, a uređeni su internim odlukama.

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi