Kada ste zadnji puta uzeli knjigu u ruke?

Menadžerske vještine

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: 2 dan(a)
EduCentar cijena: Od 2.300 kn + PDV

Naziv: Mapa znanja

Kategorija: Poslovna edukacija

Opis

Svrha seminara

Osnovna svrha modula "Psihodinamika grupe - stilovi ponašanja u timskoj dinamici" je potaknuti djelatnike da promisle o svom tipu osobnosti, na koji način funkcioniraju, kako komuniciraju te na koji način doprinose i odmažu kolektivu u kojem rade. Kroz svjesnost i razumijevanje svog stila ponašanja te isto tako snaga i slabosti  polaznici će znati prepoznati trenutke u kojima svojim ponašanjem mogu dati doprinos ili, s druge strane, sabotirati tim. Naučit će svaki tip osobnosti gledati u pozitivnom svjetlu te će shvatiti zbog čega se s nekim kolegama više ili manje razumiju. To razumijevanje i prihvaćanje različitosti potiče sinergiju tima te smanjuje napetosti i konflikte. Temelj osobnog i profesionalnog uspjeha leži u razumijevanju sebe i drugih, te u svjesnosti utjecaja koje naše ponašanje ima na druge. Ovaj trening doprinosi upravo tome.

Prilikom jednog  razgovora između zaposlenika i njegovog rukovoditelja, zaposlenik svome rukovoditelju povjerava svoju želju da se razvija u pravcu rukovođenja kako bi jednom mogao voditi tim ljudi i time iskoristiti svoje talente. Rukovoditelj odgovara da nažalost ne prepoznaje u zaposleniku baš nikakav rukovoditeljski potencijal. Ubrzo zatim zaposlenik napušta tvrtku i postaje uspješan rukovoditelj i poduzetnik s uspješnom karijerom. Kako je to moguće? Odgovor je jednostavno u tome da mi prepoznajemo potencijal i talente prema onome što mi smatramo da je važno i bitno i često mjerimo talente drugih prema svojim kriterijima. Treba razlikovati da nema svatko liderski potencijal, no postoje ljudi s liderskim potencijalom drugačije vrste i tu govorimo o "stilu rukovođenja" koji može biti poprilično različit od lidera do lidera. Rukovoditelje prema mnogim testovima možemo svrstati u grube kategorije po kojima se prepoznaje njihov dominantni stil, a mi ćemo koristiti DISC tipologiju. Crveni su dominantni i probitačni, Plavi su strukturirani i kontrolirajući, zeleni su usmjereni na ljude i odnose dok su žuti entuzijastični i inspirativni. Jednako tako postoje i nedostaci svakog stila koje ćemo predstaviti kako bismo bolje mogli razumjeti sebe i ljude oko sebe.

Svrha seminara je menadžerima i poduzetnicima ukazati na važnost poznavanja posebnosti (dobrih i loših strana) vlastite psihologije (ustroja osobnosti) i mentalnih kapaciteta (koji su odraz i biološke građe svakog  mozga), ali i psihologije i kapaciteta „druge strane“. Ta dinamika odnosa i interakcija je mnogo kvalitetnija i poslovno učinkovitija, ako imamo vještinu „brzog čitanja“ i prilagođavanja psihologiji (ponašanju)  osoba koje su nam bitne u poslovnim relacijama.

Delegiranje se uspješno može koristiti za razvoj suradnika te postizanje specifičnih organizacijskih ciljeva. Identificiranjem pojedinaca koji su spremni preuzeti delegirane zadatke i uspostavom kolaborativnog procesa, vrši se i podjela odgovornosti. Nakon samostalnog ili timskog donošenja odluke, potrebno je definirati „Tko će učiniti što, kada i po kojim kriterijima?“ Delegiranje je dijeljenje odgovornosti za rezultat. Menadžeri definiraju ciljeve koje treba ispuniti kao i sredstva koja su u tu svrhu na raspolaganju. Jednako sudjeluju i u realizaciji planova i ciljeva. Ovaj modul omogućit će Vam efikasno provođenje procesa delegiranja sa svrhom razvoja vrijednih članova tima, istovremeno održavajući kontrolu i odgovornost.

Povratna informacija predstavlja jedan od najsnažnijih, ali ujedno i najzapostavljenijih alata managera u postizanju rezultata. Ovo predavanje će otkriti što se krije iza nekorištenja povratne informacije i kako različite razine razvoja leadershipa utječu na percepciju povratne informacije, njenu vrstu i motivaciju za korištenjem iste. Upoznati ćete na što sve možemo dati povratnu informaciju te dobiti savjete kako dati učinkovitu kako pozitivnu, tako i korektivnu povratnu informaciju svojim zaposlenicima, ali i svojim šefovima!

Mentorstvo i coaching su organizacijski alati za razvoj ljudi. Oba alata se mogu, a često se i koriste, neformalno i spontano, ali mogu biti i formalno strukturirani programi kojima organizacija nastoji usavršavati i razvijati svoje ljude. Mentorstvo je složen, interaktivan proces koji se odvija između pojedinaca različite razine znanja i stručnosti u kojem stručnjak, mentor, daje podršku svom učeniku u stjecanju, vještina i znanja koristeći pri tom svoje vlastito iskustvo na istom ili sličnom području. Mentorstvo se može koristiti u slučajevima kad je zaposleniku potrebna cjelovita ili dopunska obuka, kad ga treba pripremiti za izvršavanje novih ili proširenje postojećih zadataka ili u svrhu razvoja karijere. Da bi mentorski proces bio uspješan ključan je odnos povjerenja između mentora u učenika kao i dobro poznavanje osobnosti učenika i načina na koji učenik uči i usvaja znanje Coaching je razvojni proces koji izgrađuje sposobnosti zaposlenika u svrhu postizanja profesionalnih i organizacijskih ciljeva. Može se koristiti  za lidere, menadžere kako bi postali bolji vođe ili za bilo kojeg drugog zaposlenika kako bi postigao bolje rezultate. Coach vodi svog klijenta u prema željenom cilju koristeći pri tom njegove vlastite kompetencije i znanja jer se pretpostavlja da klijent posjeduje sve resurse potrebne za ostvarenje cilja, a coach ga uči kako da ih koristi. Pri tom pomaže klijentu razumjeti što želi postići i što bi trebao poduzeti da to i postigne. Svojom stručnošću i vođenjem pomaže klijentu u osobnom usavršavanju, promjeni ponašanja, donošenju odluka, planiranju kako postići ciljeve  te mu daje podršku tijekom procesa. Isto tako pomaže klijentu u građenju samopouzdanja i pozitivnog stava u suočavanju s teškim situacijama te je podrška pri stresu i velikim izazovima.

Namjena

Trening je namijenjen visokom i srednjem menadžmentu te vlasnicima malih i srednjih tvrtki.

Način realizacije

Predavanje s PowerPoint prezentacijom.

Raspored seminara

 • I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
 • od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
 • II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

I. Testiranje: koji si tip ličnosti? Psihodinamika grupe - stilovi ponašanja u timskoj dinamici, Ivona Zgrabljić

 • Polaznici rješavaju upitnik osobnosti te na temelju zabavnog i interaktivnog izlaganja u novom svjetlu sagledavaju svoju osobnost i osobnost kolega
 • Polaznici samostalno generiraju opis tipa ličnosti kojem pripadaju. Tako osvještavaju vlastita razmišljanja o sebi i sebi sličnim ljudima
 • Upoznavanje s drugim tipovima ličnosti
 • Kratka teorijska osnova korištenog upitnika - osnovne razlike 4 tipa osobnosti:
  • Dominantni, izravni i odlučni, ljudi snažne volje koji vole izazove, akciju i brzo postizanje rezultata
  • Optimistični i otvoreni ljudi, vole raditi u timu, dijeliti ideje i zabavljati druge
  • Suosjećajni i vole surađivati, raditi ''iza scene'', djelovati po prihvaćenom predlošku i dobri su slušaoci
  • Ljudi koji vole planiranje unaprijed, kvalitetno obavljanje posla, točnost preciznost i procedure
 • Vježbanje prepoznavanja pojedinih tipova
 • Interaktivno zaključivanje o:
  • Prednostima i potencijalnim nedostacima pojedinih tipova
  • Što motivira koji tip osobnosti?
  • Kako koji tip osobnosti reagira na stres?
  • Kako se slažu osnovni tipovi (kombinacije)?
  • Kako poboljšati suradnju s pojedinim tipom osobnosti?

II. Rukovođenje i tipovi ličnosti, Matej Sakoman

 • Proces donošenja odluka - racionalan ili ne?
 • Heuristike i stereotipi
 • Razlike u načinu donošenja odluka
 • Okolina i vrijeme za različite  stilove rukovođenja
 • Intuitivno ili racionalno donošenje odluka - što je bolje?
 • Kako upravljati samim sobom?

III. Psihologija i neuroznanost  u službi vođenja ljudi, Slavko Sakoman

 • Kako radi naš mozak?         
 • Zašto je važno poznavanje posebnosti konstrukta i atribucija vlastite osobnosti ?
 • Kako čuvati ravnotežu i poboljšati mentalne kapacitete i efikasnost?
 • Kako se sa što manje trošenja moći prilagođavati velikoj različitosti ljudskih priroda (psiha) osoba s kojima smo u poslovnoj interakciji?
 • S kojim tipovima ljudi je teško „izići na kraj“ i što činiti?
 • Kako voditi ljude da bez otpora „ idu za nama“? 

2. dan

IV. Motivacija i delegiranje, Petra Grabušić

 • Delegiranje zadataka i odgovornosti sa svrhom razvoja efikasnih članova tima
 • Planiranje i priprema za sastanak na kojem je potrebno delegirati zadatke
 • Komuniciranje jasnih standarda izvedbe za praćenje i održavanje odgovornosti
 • EmpowermentCycle – osnaživanje tima

V. Feedback - konstruktivna povratna informacija, Tomislav Bekec

 • Prava dilema oko povratne informacije - Gallupovo istraživanje angažiranosti
 • Razine razvoja leadershipa - kako se razvija način na koji utječemo na ljude
 • Utjecaj razine razvoja leadershipa na percepciju i vrstu povratne informacije koju dajemo
 • Važnost povratne informacije za razvoj organizacije i ljudi
 • Kako dati učinkovitu pozitivnu, ali i korektivnu povratnu informaciju?

VI. Mentorstvo i coaching, Ljiljana Drenški Cvrtila

 • Mentorstvo kao odnos
 • Komunikacija i povjerenje u mentorskom odnosu
 • Kvalitete dobrog mentora
 • Kako uče odrasli?
 • Svrha i ciljevi coachinga
 • Građenje odnosa u coachingu
 • Kako izgleda tipični coaching proces?
 • Upoznavanje i primjena GROW coaching modela

Predavač

Ivona Zgrabljić završila je Ekonomski fakultet u Zagrebu. Karijeru je počela pokretanjem projekta programa edukacije i zapošljavanja mladih u okviru kojeg se specijalizira u području identificiranja talenata i razvoja karijere. Nakon pet godina iskustva u radu s mladima te mnoštva održanih edukacija, osniva tvrtku Edukator kreator, specijaliziranu za vođenje odjela ljudskih resursa za mala i srednja poduzeća. Posao voditelja ljudskih resursa omogućuje joj direktan uvid u problematike s kojima se susreću vlasnici, voditelji timova i zaposlenici, te obilje konkretnog iskustva u radu s ljudima. Osim kao voditelj ljudskih resursa za mala poduzeća, vodi treninge na temu vođenja, timskog rada, komunikacije, upravljanja konfliktima, upravljanja promjenama za korporacije poput VIPnet-a, Zagrebačke banke, PLIVE itd. Također, predsjednica je udruge Put do uspjeha u okviru koje vodi treninge i projekte za mlade, te osobe s invaliditetom.

Matej Sakoman magistar je psihologije i afirmirani stručnjak u području ljudskih resursa. Održao je više od 150 edukacija, provodi istraživanja s polja ljudskih resursa, a svoje znanje dijeli i kroz individualni coaching. Njegovi seminari su kvalitetan i pouzdan izvor učenja za brojne polaznike koji žele učiti o prodaji, osobnom razvoju, motiviranju ljudi za kvalitetniji rad i boljoj i učinkovitijoj komunikaciji. S posebnim entuzijazmom pomaže malim tvrtkama nadvladati inicijalne poduzetničke izazove kako bi što prije razvile svoje poslovanje i održale stalan i siguran rast. Trenutno je angažiran i kao HR manager u Poliklinici Bagatin koja je vodeća poliklinika u regiji u svome segmentu.

Slavko Sakoman, liječnik, specijalist neuropsihijatar, primarijus, doktor znanosti, redoviti profesor psihijatrije i znanstveni savjetnik u trajnom zvanju na Sveučilištu u Zagrebu, oženjen, otac dvoje djece, živi u Zagrebu. Do umirovljenja vodio Zavod za bolesti ovisnosti u KBC "Sestre milosrdnice". Suradni je član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, predsjednik je Stručnog savjeta Ureda Vlade RH za suzbijanje zlouporabe droga. Od 1990. do 2001. bio predsjednik  državne Komisije za suzbijanje zlouporabe droga i autor je Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga. Stvarajući temelje suvremenog sustava za kontrolu u svezi droga u državi, razvio je sustav za liječenje ovisnika o drogama i originalni model školske prevencije zlouporabe sredstava ovisnosti. Posljednjih nekoliko godina bio je angažiran na razvoju sustava za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja. Kao redoviti profesor predavao u dodiplomskoj nastavi studentima psihologije, stomatologije i defektologije, a predavač je na poslijediplomskoj nastavi na Medicin­skom fakultetu. Objavio je preko 150 znanstvenih i stručnih radova, kao suautor objavio je devet knjiga a samostalno četiri od kojih je najvažnija znanstvena studija Instituta "Ivo Pilar" kao izdavača, "Društvo bez droga?".

Petra Grabušić diplomirala je 2001. g. na Fakultetu za hotelski i turistički menadžment u Opatiji te stekla zvanje diplomirani ekonomist. Dodatno se obrazovala u području HR menadžmenta na poslovnoj akademiji u Zagrebu. Stekla je pedagoško-psihološku i andragošku izobrazbu. Kontinuirano je uključena u različite oblike učenja i usavršavanja postojećih vještina ali i stjecanja novih. Educira se i usavršava u području HR management-a i leadership-a i na međunarodnoj razini što joj omogućuje korištenje suvremenih alata na području upravljanja i razvoja ljudskih potencijala, a što uključuje organiziranje i vođenje procesa selekcije, upravljanja radnim učinkom, razvoja i implementacije sustava interne komunikacije te drugih procesa. Certificirala se kao SDI (Strength Deployment Inventory) facilitator za upotrebu i interpretaciju alata za vođenje timova te prevenciju i upravljanje konfliktima u timu. Aktivni je gost predavač iz područja upravljanja ljudskim potencijalima na nekoliko poslovnih škola. Proteklih 8 godina radi kao voditeljica ljudskih resursa u društvu Valoviti papir – Dunapack d.o.o. koji je dio Prinzhorn Holding-a sa sjedištem u Beču u Austriji.

Tomislav Bekec kao Managing Partner međunarodne konzultantske kuće Argo pomaže klijentima u regiji, Europi i Sjevernoj Americi da lakše prođu kroz procese promjene i poboljšaju svoje poslovne rezultate za barem 30%. Promjenu unutar kompanije podržava kroz rad na dva ključna, a često zanemarena područja: leadership i kulturu. Strast prema prodaji, kao dijelu organizacije najizloženijem promjenama, izražava kroz suradnju na mnogim projektima unapređenja prodajnih organizacija, ali i kao autor prvog hrvatskog bloga o prodaji “Mala škola prodaje”, te mnogih tekstova o istoj. U prodaji je već 24 godine, prvo kao prodavač u maloprodaji zatim kroz formiranje malo i veleprodaje u vlastitoj kompaniji, te u zadnjih 12 godina kao konzultant u prodaji usluga s višom dodanom vrijednošću. Klijenti su mu najpoznatije kompanije u Hrvatskoj i regiji, najviše iz financija, IT/telekom i farmaceutike.

Ljiljana Drenški Cvrtila diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a specijalizirala se na području gestalt psihoterapije i organizacijske psihologije. Apsolvent je na poslijediplomskom stručnom studiju Organizacije i menadžmenta Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Trenutno je polaznica Integral School of Organization Development. Posljednjih 10 godina radila je kao specijalist za ljudske resurse u nekoliko kompanija, od čega posljednjih pet kao regionalni specijalist za ljudske potencijale za Hrvatsku, BiH, Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju. Certificirani je executive, business i life coach. Tijekom karijere specijalizirala se za osobni i organizacijski razvoj. Suvlasnica je poduzeća Eurinoma d.o.o. za poslovno i psihološko savjetovanje čiji je poduzetnički fokus na povećanju učinkovitosti ljudi i organizacija.

Mjesto

 • Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

 • 2300,00 HRK

U cijenu nije uračunat PDV.

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Educentar koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.