Kada ste zadnji puta uzeli knjigu u ruke?

Upravljanje odlukama, promjenama, vremenom, konfliktima, timom, stresom

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: 2 dan(a)
EduCentar cijena: Od 2.300 kn + PDV

Naziv: Mapa znanja

Kategorija: Poslovna edukacija

Opis

Svrha seminara

Menadžeri se svakodnevno susreću s donošenjem velikog broja odluka što može biti veliki izazov i stres. "Ništa nije teže i vrjednije od sposobnosti odlučivanja "izjava je koja dobro govori o tome koliko je donošenje odluka važno i zahtjevno u svim aspektima života, a naročito na ulogama visoke odgovornosti. Iz tog razloga je Winston Churchill izjavio "cijena veličine zove se odgovornost", a ona je prvenstveno povezana s donošenjem odluka. No kako donosimo odluke i kojim se logikom vodimo? Odlučivanje i mudrosti odlučivanja postoje u svim aspektima života poput sporta i poslovnog svijeta gdje neki smatraju "da je bolje odlučivati i pogriješiti nego ne odlučivati" i  "da uspješni ljudi učine veliki broj grešaka u kratko vremena"..

Koliko ste organizacijskih promjena pokrenuli tijekom posljednje 2-3 godine kako biste se oduprli krizi i nastavili uspješno poslovati? Koliko od njih je uspjelo i u potpunosti postiglo ono što ste od njih očekivali? Slobodno budite iskreni jer koju god promjenu pokušali uvesti u svoju organizaciju brojke rade protiv vas. Prema svim stranim i domaćim istraživanjima, preko 70% organizacijskih promjena ili propadne ili ne postigne ciljeve postavljene prije početka promjene. Na ovom predavanju otkrijte najčešće greške koje radimo u provođenju promjena u organizacijama i kako manager ima ključnu ulogu u povećanju šanse za uspješno provođenja promjena! Jedan od velikih razloga je što manager nema sposobnost predvidjeti otpore promjenama prije nego se jave, a čak i kada se jave, premalo managera zna uspješno upravljati istima - osuđujući time promjene na neuspjeh! Na ovom predavanju otkrijte kako da svoju organizaciju i promjene u njoj uvrstite u onih 30% uspješnih promjena, te kako da postanete pravi majstor u upravljanju promjenama i otporima koji se u njima javljaju!

Upravljanje vremenom obično započinje postavljanjem ciljeva. Ciljevi se postavljaju za potrebe projekta, akcijskog plana ili postavljanja određenih specifičnih zadataka. U tu svrhu, a na temelju hitnosti i važnosti, planiraju se potrebne aktivnosti, određuju prioriteti i rokovi izvršenja. Ovaj proces rezultira izradom plana s popisom zadataka ili kalendarom aktivnosti.  Najčešća prepreka dobroj organizaciji vremena su rutinski i ponavljajući zadaci koji ne ostavljaju dovoljno vremena za rad na zadacima koji pridonose postizanju važnih ciljeva. Kako bi što učinkovitije upravljali dragocjenim vremenom, cijeli proces treba biti podržan setom vještina koje uključuju osobnu motivaciju, vještine delegiranja I organizacijske alate.

Bez povezivanja i udruživanja s drugim ljudima, odnosno međuljudskog aspekta čovjek kao biće jednostavno ne bi mogao opstati. Stoga su sve sfere našeg svakodnevnog života ispunjene interakcijama i odnosima s drugim ljudima. Sasvim prirodno se događa da u nekim od tih interakcija povremeno ulazimo i u konflikte s drugima. Mnoštvo pravila, prijedloga i uputa pokazuje koliko su ponekad zapleteni putevi prema dobrom vođenju razgovora. Upravo će zbog toga na ovom predavanju biti na jedan način olakšavajuće upoznati i osvijestiti svoj komunikacijski, ali i osobni obrazac koji je lako uočljiv i pregledan i za koji se sa sigurnošću može znati da vodi u slijepu ulicu – konflikt.

Što su ustvari konflikti i koliko su uzroci njihovog nastanka povezani s drugim ljudima, a koliko s nama samima, našim osobnim stavovima i vrijednostima prema drugima i prema životu? Kako osvijestiti zbog čega i po kojem obrascu ulazimo u konflikte i kako se ponašamo u samom konfliktu? Kako se komunikacija pretvara u dramu? Kako ulazeći u konflikte ustvari započinjemo igrati igru u kojoj nema pravog pobjednika? Kako upravljati konfliktima da bismo uspostavili održive odnose? To su samo neka od pitanja kojima ćemo se baviti na ovom predavanju.

Namjera predavanja je polaznike upoznati sa interpersonalnom dinamikom među članovima tima kao i načinima upravljanja i razvijanja timske kooperativnosti i timske efikasnosti. Polaznici će upoznati različite timske uloge kao i načine kako iskoristiti prednosti svake od njih u svrhu povećanja efikasnosti u ispunjavanju timskih zadataka. Budući da je dobra komunikacija među članovima tima, nužan preduvjet za uspješan timski rad, polaznici će se upoznati s nekim zakonitostima komunikacije unutar grupe, kako neformalne, tako i formalne na brifinzima i sastancima. Osim toga, dobit će konkretne i praktične upute o organizaciji i vođenju konstruktivnih sastanaka te savjete o načinima izlaženja na kraj sa zahtjevnim sudionicima i situacijama koje se mogu pojaviti tijekom sastanka.

Menadžerima i poduzetnicima prenijeti znanja i logiku „kako trajati u visokom poslovnom ritmu, a ujedno kvalitetno živjeti!“. Osvijestiti i unaprijediti metode čuvanja uravnoteženog mentalnog sustava, da bi optimalno  funkcionirali u svim važnim životnim ulogama,na poslu i obitelji, kao pozitivne i zadovoljne osobe „koje traju“ i koje vode računa  o dobrobiti svijeta oko sebe.

Namjena

Seminar je namijenjen svim poslovnim ljudima koji se žele razvijati i usavršavati.

Način realizacije

Predavanje s Power Point prezentacijom.

Raspored seminara

 • I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
 • od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
 • II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

I. Donošenje odluka i odlučivanje prema tipovima osobnosti, Matej Sakoman

 • Kako donositi odluke i postoje li razlike između ljudi u samom procesu odlučivanja?
 • Donošenje odluka može biti intuitivno ili racionalno, brzo ili staloženo?
 • Koji sam ja tip osobe i kako donosim odluke?
 • Koje informacije su mi bitne kada donosim odluke i koji ciljevi?
 • Kako različite osobnosti donose odluke i iz kog kuta pristupaju događajima?
 • Opasnosti svakog tipa ličnosti kod donošenja odluka i kako ih prevenirati
 • Koja je optimalna strategija za donošenje odluka za svaki tip i idealno kruženje?
 • Kada koji tip treba preuzeti inicijativnu i kako donositi odluke u timu?
 • Kako donositi odluke?
 • Vježba iz bihavioralne ekonomije 
 • Tipovi osobnosti i njihove prednosti i mane
 • Osluškivanje vs. razum
 • Timsko odlučivanje

II. Upravljanje promjenama i otporom, Tomislav Bekec

 • Promijeni se ili umri? -  što biste vi izabrali?
 • Tipična ponašanja ljudi u procesima promjena
 • Zašto propadaju organizacijske promjene?
 • Osam koraka uspješne promjene
 • Kako podići osjećaj hitnosti za promjenom?
 • Pasivnost i otpisivanja - zašto se ne mijenjamo i što kreira otpore kod ljudi?
 • Kako raditi s pojedinom razinom otpora promjeni?
 • Uloga voditelja u upravljanju promjenama

III. Upravljanje vremenom kroz upravljanje unutarnjom energijom, Petra Grabušić

 • Samoprocjena vlastite organizacije vremena 
 • Strateški ili reaktivni pristup - osvijestiti zbog čega se uglavnom koristi reaktivni pristup rješavanju problema te  kako početi koristiti proaktivni pristup
 • Procjena prioriteta u obavljanju ili delegiranju zadataka
  • Paretovo pravilo 80/20 
  • Matrica:  Hitno / Važno
  • Zašto je ponekad važno reći NE
 • Organizacija RADNOG vremena:
  • Što je korisno, a čega se treba riješiti na radnom mjestu
  • Set alata koji  se koriste za organizaciju radnog vremena
  • Dnevno planiranje aktivnosti
  • Upravljanje e-mail porukama
  • Koju ulogu ima kalendar u upravljanju vremenom
 • Kako savladati odgađanje
  • Zašto odgađamo stvari?
  • 9 načina da prevladamo odgađanje
  • Eat that FROG! razumjeti kako nam rješavanje teških zadataka može pomoći u boljoj organizaciji vremena
 • Kradljivci vremena
  • Osvijestite vlastite kradljivce vremena
  • Analizirajte koji su vaši kradljivci

2. dan

IV. Upravljanje konfliktima, Gordana Tačković

 • Osobni stavovi i vrijednosti: 4 osnovne životne pozicije
  • Osnovne pozicije u odrasloj dobi
  • Razvoj osobnosti i OK kvadrant

  • Primjeri specifičnih obrazaca ponašanja
 • Komunikacijski obrazac konflikta - trokut drame:
  • Zbog čega ulazimo u trokut drame?
  • Što su igre?
  • Mogućnosti suočavanja s igrama u (poslovnoj) svakodnevici

V. Upravljanje timom i sastancima, Ljiljana Drenški Cvrtila

 • Interpersonalna dinamika među članovima tima
 • Timske uloge
 • Povećanje efikasnosti u ispunjavanju timskih zadataka
 • Zakonitosti komunikacije unutar grupe
 • Organizacija I vođenje konstruktivnih sastanaka
 • Izlaženje na kraj sa zahtjevnim sudionicima I situacijama

VI. Upravljanje stresom, Slavko Sakoman

 • Kakva je dinamika,  ravnoteža, funkcionalnost našeg  mentalnog  „eko sustava“ ?
 • Što sve (izvana i iznutra) zagađuje naš mentalni prostor i kako to doživljavamo?
 • Koje štete proizlaze iz krivih strategija kojim se održavamo u psihopatološkom ekvilibriju?
 • Kako isplativo  „čistiti“, puniti energijom i motivacijom i održavati  zdravim naš  mentalni sustav?

Predavač

Matej Sakoman magistar je psihologije i afirmirani stručnjak u području ljudskih resursa. Održao je više od 150 edukacija, provodi istraživanja s polja ljudskih resursa, a svoje znanje dijeli i kroz individualni coaching. Njegovi seminari su kvalitetan i pouzdan izvor učenja za brojne polaznike koji žele učiti o prodaji, osobnom razvoju, motiviranju ljudi za kvalitetniji rad i boljoj i učinkovitijoj komunikaciji. S posebnim entuzijazmom pomaže malim tvrtkama nadvladati inicijalne poduzetničke izazove kako bi što prije razvile svoje poslovanje i održale stalan i siguran rast. Trenutno je angažiran i kao HR manager u Poliklinici Bagatin koja je vodeća poliklinika u regiji u svome segmentu.

Tomislav Bekec kao Managing Partner međunarodne konzultantske kuće Argo pomaže klijentima u regiji, Europi i Sjevernoj Americi da lakše prođu kroz procese promjene i poboljšaju svoje poslovne rezultate za barem 30%. Promjenu unutar kompanije podržava kroz rad na dva ključna, a često zanemarena područja: leadership i kulturu. Strast prema prodaji, kao dijelu organizacije najizloženijem promjenama, izražava kroz suradnju na mnogim projektima unapređenja prodajnih organizacija, ali i kao autor prvog hrvatskog bloga o prodaji “Mala škola prodaje”, te mnogih tekstova o istoj. U prodaji je već 24 godine, prvo kao prodavač u maloprodaji zatim kroz formiranje malo i veleprodaje u vlastitoj kompaniji, te u zadnjih 12 godina kao konzultant u prodaji usluga s višom dodanom vrijednošću. Klijenti su mu najpoznatije kompanije u Hrvatskoj i regiji, najviše iz financija, IT/telekom i farmaceutike.

Petra Grabušić diplomirala je 2001. g. na Fakultetu za hotelski i turistički menadžment u Opatiji te stekla zvanje diplomirani ekonomist. Dodatno se obrazovala u području HR menadžmenta na poslovnoj akademiji u Zagrebu. Stekla je pedagoško-psihološku i andragošku izobrazbu. Kontinuirano je uključena u različite oblike učenja i usavršavanja postojećih vještina ali i stjecanja novih. Educira se i usavršava u području HR management-a i leadership-a i na međunarodnoj razini što joj omogućuje korištenje suvremenih alata na području upravljanja i razvoja ljudskih potencijala, a što uključuje organiziranje i vođenje procesa selekcije, upravljanja radnim učinkom, razvoja i implementacije sustava interne komunikacije te drugih procesa. Certificirala se kao SDI (Strength Deployment Inventory) facilitator za upotrebu i interpretaciju alata za vođenje timova te prevenciju i upravljanje konfliktima u timu. Aktivni je gost predavač iz područja upravljanja ljudskim potencijalima na nekoliko poslovnih škola. Proteklih 8 godina radi kao voditeljica ljudskih resursa u društvu Valoviti papir – Dunapack d.o.o. koji je dio Prinzhorn Holding-a sa sjedištem u Beču u Austriji.

Gordana Tačković posljednje dvije godine konzultant je i trener austrijske konzultantske kuće Argo Performance & Development gdje pomaže organizacijama u razvoju leadershipa, provođenju promjena te unapređenju prodaje. Prije toga više od desetljeća provela je radeći u velikim organizacijama i svjetskim korporacijama (Lagermax AED Croatia, TÜV Croatia, Nestlé Adriatic, Merkur osiguranje) na managerskim i voditeljskim pozicijama. Na poziciji voditelja edukacija i HR-a osiguravajuće kuće provela je 5 godina usko surađujući s voditeljima prodajnih timova na terenu, educirajući i unapređujući njihov i rad njihovih prodajnih timova. Magistrirala je na temu vođenja promjena u organizacijama na katedri za Organizaciju i management Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. 2012.-13. godine u Beču završila je trening Transakcijske analize čije koncepte uspješno koristi u radu s klijentima kako bi im približila i osvijestila obrasce vlastitog ponašanja u cilju što boljeg funkcioniranja i osobnog razvoja.

Ljiljana Drenški Cvrtila diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a specijalizirala se na području gestalt psihoterapije i organizacijske psihologije. Apsolvent je na poslijediplomskom stručnom studiju Organizacije i menadžmenta Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Trenutno je polaznica Integral School of Organization Development. Posljednjih 10 godina radila je kao specijalist za ljudske resurse u nekoliko kompanija, od čega posljednjih pet kao regionalni specijalist za ljudske potencijale za Hrvatsku, BiH, Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju. Certificirani je executive, business i life coach. Tijekom karijere specijalizirala se za osobni i organizacijski razvoj. Suvlasnica je poduzeća Eurinoma d.o.o. za poslovno i psihološko savjetovanje čiji je poduzetnički fokus na povećanju učinkovitosti ljudi i organizacija.

Slavko Sakoman, liječnik, specijalist neuropsihijatar, primarijus, doktor znanosti, redoviti profesor psihijatrije i znanstveni savjetnik u trajnom zvanju na Sveučilištu u Zagrebu, oženjen, otac dvoje djece, živi u Zagrebu. Do umirovljenja vodio Zavod za bolesti ovisnosti u KBC "Sestre milosrdnice". Suradni je član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, predsjednik je Stručnog savjeta Ureda Vlade RH za suzbijanje zlouporabe droga. Od 1990. do 2001. bio predsjednik  državne Komisije za suzbijanje zlouporabe droga i autor je Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga. Stvarajući temelje suvremenog sustava za kontrolu u svezi droga u državi, razvio je sustav za liječenje ovisnika o drogama i originalni model školske prevencije zlouporabe sredstava ovisnosti. Posljednjih nekoliko godina bio je angažiran na razvoju sustava za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja. Kao redoviti profesor predavao u dodiplomskoj nastavi studentima psihologije, stomatologije i defektologije, a predavač je na poslijediplomskoj nastavi na Medicin­skom fakultetu. Objavio je preko 150 znanstvenih i stručnih radova, kao suautor objavio je devet knjiga a samostalno četiri od kojih je najvažnija znanstvena studija Instituta "Ivo Pilar" kao izdavača, "Društvo bez droga?".

Mjesto

 • Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

 • 2300,00 HRK

U cijenu nije uračunat PDV. Cijena jednog dana: 1.390,00 + PDV

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Educentar koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.