Preddiplomski stručni studij: Menadžment i produkcija u kulturi

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: 3 godina(e)
EduCentar cijena:
3.317,40 EUR

Naziv: Poslovno veleučilište Zagreb

Kategorija: Fakulteti Kategorija: Poslovna edukacija Kategorija: Tečajevi

Opis

Opis studija

Preddiplomski stručni studij Menadžmenta i produkcije u kulturi je interdisciplinarni studij koji povezuje područje društvenih te humanističkih znanosti i umjetničko područje trajanje: 3 godine, odnosno 6 semestara / 180 ECTS bodova

Završetkom studija stječe se stručni naziv: stručni prvostupnik / prvostupnica odnosno baccalaureus / baccalaurea menadžmenta i produkcije u kulturi kratica: bacc. oec. prod. cult.

Studij se izvodi kao REDOVITI i IZVANREDNI.

Studijski program Menadžmenta i produkcije u kulturi temelji se na stručnim, znanstvenim i iskustvenim postignućima hrvatske i europske tradicije visokoga školstva što modelom studija promovira integraciju teorijskih znanja s praksom u struci, odnosno promovira suvremene i inovativne načine učenja koji, naposljetku, kroz stručnu praksu i kroz formu radionica uvode studenta u stručno osposobljavanje. Uz afirmirane profesore koji predaju teorijske predmete, predavat će i afirmirani stručnjaci iz prakse u određenim područjima kulture i umjetnosti kao naši vanjski suradnici.

Što vam nudimo?

Cilj je stručnoga studija Menadžmenta i produkcije u kulturi profilirati obrazovane i kompetentne profesionalne menadžere i producente za rad u području kulture i umjetnosti u Hrvatskoj. Referentnu osnovu za izradu ovog studijskog programa, činili su programi renomiranih europskih visokoškolskih ustanova koje su akreditirale ugledne međunarodne kuće.

Školovanje se provodi shodno načelima Bolonjske deklaracije, što studentima omogućava prijelaz na druge komplementarne studije u Hrvatskoj i inozemstvu. Visoka poslovna škola Zagreb je u programu Erasmus+, čime je otvorena mogućnost mobilnosti studenata i nastavnika, te je ostvarila partnerstvo s više visokih učilišta u inozemstvu.

Lokacija

Visoka poslovna škola Zagreb je smještena u Ulici grada Vukovara 68, u poslovnom središtu grada, u srcu ‘Sveučilišne aleje’, okružena učilišnim i poslovnim institucijama, što predstavlja prirodni okoliš za budućeg poslovnog čovjeka.

Knjižnica

Studentima je na raspolaganju knjižnica s 35 000 naslova, od kojih je dvije trećine znanstvenih i stručnih knjiga, a fond se kontinuirano popunjava novom literaturom za potrebe naših studija.

Program studija 

1. godina

 • Povijest hrvatske kulture
 • Ekonomika kulture
 • Osnove menadžmenta
 • Osnove produkcije
 • Osnove marketinga
 • Poslovna komunikacija u kulturi - engleski jezik
 • Popularna kultura Medijska kultura
 • Poduzetništvo u kulturi
 • Osnove jezične pismenosti
 • Metodologija pisanja seminara i završnog rada
 • Informacijske tehnologije u poslovanju Program studija 

2. godina

 • Uvod u kulturologiju
 • Kulturna politika
 • Zakonodavstvo u kulturi
 • Suvremena književna kultura
 • Menadžment kulturne baštine
 • Produkcija i menadžment scenskih umjetnosti
 • Kreativne industrije
 • Produkcija i menadžment glazbeno-scenskih umjetnosti
 • Menadžment glazbene umjetnosti
 • Menadžment muzejsko-galerijske djelatnosti
 • Marketing u kulturi
 • Obvezna stručna praksa

3. godina

 • Kulturni turizam
 • Odnosi s javnošću
 • Kreativno razmišljanje
 • Menadžment i produkcija u kulturi (radionica)
 • Virtualna kultura (radionica)
 • Vizualni identitet projekta (radionica)
 • Audiovizualna produkcija (radionica)
 • Stručni završni rad

Tijekom studija na Visokoj poslovnoj školi Zagreb, naši studenti Menadžmenta i produkcije u kulturi mogu popuniti svoje znanje odabranim izbornim predmetima koji svakom studentu omogućuju specijalizaciju u određenom polju. U smislu podizanja kvalitete nastavnog procesa ponuđeno je 9 izbornih kolegija od čega se neki izvode na engleskom jeziku, a čine ih: Medijski menadžment, Organizacija događanja (radionica), Promocija, Izravni marketing, Suvremena poslovna komunikacija, Proizvod i dizajn, Komunikologija, Poslovna i komunikacijska etika, Retorika,

Studentska praksa - ugovaranjem suradnje s brojnim institucijama u kulturi i umjetnosti na području grada Zagreba VPŠZ će omogućiti studentima obavljanje prakse prema raznim područjima njihovog interesa.

Stručne kompetencije koje se stječu:

 • sveobuhvatno teorijsko, znanstveno i stručno poznavanje brojnih područja kulture i umjetnosti
 • primjena znanja o međuodnosima menadžerskih, produkcijskih, ekonomskih, umjetničko-estetskih i kulturoloških čimbenika razumijevanje općih fenomena i problema ekonomije, posebno u odnosu na specifičnosti područja kulture i umjetnosti kao neprofitnih djelatnosti specifičnih vrijednosti u društvu
 • primjena specifičnih aspekata menadžmenta specijaliziranoga za kulturu kao zasebne discipline što ne prenosi modele i načela menadžmenta industrijskih i poslovnih organizacija
 • primjena poznavanja produkcije u kulturi i umjetnosti odnosno organiziranje procesa nastanka pojedinog umjetničkog djela, unutar institucije kulture ili nezavisno pronalaženje načina kako produbiti razumijevanje problema u menadžmentu i produkciji u kulturi, uvažavajući spoznaje iz drugih znanstvenih disciplina i uvjetovana ograničenja
 • primjena stečenih znanja i vještina pri upravljanju i produkciji u svim modelima kulturnog i umjetničkog djelovanja (institucija, projekt) i kreativnih industrija
 • primjena stečenih znanja i vještina inherentnih suvremenom menadžmentu i produkciji – marketinški i komunikacijski alati, odnosi s javnošću
 • razumijevanje i tumačenje socijalnih i kulturoloških aspekata kao i sveukupnog konteksta projekata na kojima radi
 • primjena ukupnog znanja i znanstvenog pristupa pri ostvarivanju zadanih ciljeva
 • visok stupanj profesionalnog znanja u području menadžmenta i produkcije u kulturi
 • primjena stečenih znanja i vještina potrebnih za prepoznavanje, formuliranje i analiziranje problema, te pronalaziti jedno ili više prihvatljivih rješenja
 • praćenje najnovijih znanstvenih i praktičnih dosega te usavršavanje i doprinos struci.

Program provode renomirani profesori i stručnjaci s iskustvom iz prakse, kao i stalno zaposleni predavači VPŠZ. Postignut je optimalni bolonjski standard u odnosu broja nastavnika i broja studenata, što omogućuje rad u malim grupama i individualni pristup. Dr. sc. Ana Lederer, viša znanstvena suradnica i aktualna zamjenica ministra kulture RH, autorica je ovog studijskog programa te jedan od predavača i nositelj kolegija. Ima također bogato iskustvo iz područja produkcije u kulturi i umjetnosti, autorica je brojnih znanstvenih radova. Mr. sc. Sanja Rocco, nositeljica ovog studijskog programa, te jedan od predavača i nositelj više kolegija, pročelnica je Katedre za marketing Visoke poslovne škole Zagreb s iskustvom u projektima iz područja menadžmenta u kulturi.

Zašto menadžment i produkcija u kulturi?

Preddiplomski stručni studij Menadžmenta i produkcije u kulturi profiliran je s obzirom na rastuće potrebe suvremenoga tržišta rada u području kulture i umjetnosti, koje podrazumijeva obrazovane menadžere za profesionalno sudjelovanje u procesima upravljanja u institucijama kulture odnosno vođenja i produkcije različitih projekata u kulturi. Stoga je osmišljen program koji studentu omogućava stjecanje temeljnih znanja i kompetencija za specifičnosti upravljanja u različitim područjima kulture (galerijska, muzejska, nakladnička, arhivska, knjižnična djelatnost) i umjetnosti (kazališne, glazbene, filmske produkcije) te različitim modelima kulturne i umjetničke djelatnosti.

Koncepcija studija podrazumijeva pružanje temeljnih i općih znanja o područjima kulture i umjetnosti, kao i kompleksnoga svijeta suvremenoga poslovanja (ekonomija, menadžment, marketing, komunikacije, informatika), vodeći tako kroz tri godine studenta od teorije prema rješavanju problema u praksi. Polazeći od definicije kulture kao prakse i djela intelektualne i umjetničke aktivnosti, što podrazumijeva mnoštvo intelektualnih i umjetničkih djelatnosti kojima se bave pojedinci i institucije/organizacije, u Hrvatskoj se u područje kulture, prema različitim klasifikacijama, svrstavaju arhivska, knjižnična, muzejska, galerijska, restauratorska, kazališna, glazbeno-scenska, potom zaštita i očuvanje kulturne baštine, rad samostalnih umjetnika i srodne djelatnosti, kao i kulturno-umjetničko stvaralaštvo pojedinaca i skupina, te djelatnost kreativnih industrija (nakladništvo, likovna umjetnost, glazba i diskografija, scenska umjetnost, kinematografija, mediji).

Djelatnost menadžera i producenata u kulturi obuhvaća stvaranje uvjeta za proizvodnju djela, za njihovo oblikovanje u djela dostupna javnosti i za recepciju, a u praksi su moguća i brojna uža menadžerska zanimanja: menadžer-poduzetnik, menadžer-producent, menadžer prodaje, marketing menadžer, menadžer revitalizacije kulturnih dobara, menadžer projekata (socio-kulturnih programa, događanja i sl.), menadžer festivala itd. U prostoru kulture također postoje i brojne znanstvene, istraživačke, administrativne i animacijske (medijacijske) profesije: administratori u kulturi, istraživači kulturnog razvoja, animatori kulture - posrednici.

O studiju, uvjetima upisa i školarini

Stručni studij Menadžment i produkcija u kulturi izvodi se kao redoviti i izvanredni. Trajanje stručnog studija: 6 semestara Upisna kvota: ukupno 30 redovnih i 30 izvanrednih studenata. ECTS bodovi: 180 Stručni naziv: stručni/a prvostupnik/ica (baccalaureus/baccalaurea) menadžmenta i produkcije u kulturi - kratica: bacc. oec. prod. cult.

Upis u prvu godinu stručnog studija moguć je na dva načina:

1. na temelju položene državne mature

2. na temelju razredbenog postupka

Svi kandidati obvezni su prijaviti se preko internetske stranice www.vpsz.hr, a svoje prijave za upis na prvu godinu stručnog studija s priloženom domovnicom, rodnim listom, svjedodžbama svih razreda srednje škole i dokazom o položenom završnom radu (u originalu, ovjerenoj kopiji ili zakonom određenom e-obliku) kandidati predaju osobno u studentskoj službi Visoke poslovne škole Zagreb s pravom javnosti, Ulica grada Vukovara 68, 10000 Zagreb radnim danom od 9 do 19 sati do datuma do kojeg se mogu prijaviti na studij.

Visina troškova studija za jednu akademsku godinu preddiplomskog stručnog studija Menadžmenta i produkcije u kulturi iznosi: 23.000,00 kn.

Troškovi upisnine plaćaju se prilikom upisa godine i iznose: 1.995,00 kn.

Studiranje uz rad

U današnjem poslovnom svijetu, posao djelatnika raznih poduzeća zahtijeva dodatno usavršavanje i obrazovanje kako bi se probili na tržištu, te tako pokazali svoju spremnost na učenje i napredovanje. Visoka poslovna škola Zagreb vam omogućuje da postignete potrebne kvalifikacije za svoj poslovni napredak i da usavršite svoja znanja i dodatne vještine. Studiranje uz rad ideja je vodilja našeg izvanrednog studija, kojim zaposlenim ljudima i onima sa dodatnim obavezama omogućavamo da pohađaju i prate nastavu. Izvanredni studij je prilagođen zaposlenima kako bi što kvalitetnije mogli ispuniti svoje studentske obveze i odvija se svakim radnim danom u popodnevnim satima, između 17 i 21,30 .

Plaćanje školarine:

Plaćanje školarine moguće je na 4 rate, potrošačkim kreditom do 60 rata i kreditnim karticama na rate beskamatno (American Express do 10 rata, Diners do 12 rata) te karticama Visa, MasterCard i Maestro.

Popusti:

Popust na jednokratnu uplatu cijele školarine iznosi 7%. Dodatni popusti se još odobravaju i članovima uže obitelji koji upisuju VPŠZ, i to od 15 – 35 %, te zaposlenicima koje ista tvrtka upućuje na školovanje, u visini od 7 – 20 %. Popusti se mogu ostvariti po jednoj, onoj povoljnijoj osnovi, a uređeni su internim odlukama.

Informacije o dodatnim popustima možete pronaći na https://pvzg.hr/skolarine-i-popusti/

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Educentar koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.