Menadžment kvalitete u zdravstvu

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: 1 godina(e)
EduCentar cijena: Na upit

Naziv: Sveučilište Libertas

Kategorija: Fakulteti

Opis

Sveučilišni poslijediplomski studij Menadžment kvalitete u zdravstvu integrira sve elemente osiguranja kvalitete i sigurnosti u zdravstvenom sustavu i njegovim sastavnim dijelovima. Kvaliteta zdravstvenih intervencija i sigurnost bolesnika postali su važni čimbenik u zdravstvu zbog iznimnog napretka u razvoju novih tehnologija, te njihove racionalne i sigurne primjene u praksi.

Program poslijediplomskog studija upoznaje polaznike s najvažnijim zdravstvenim problemima u svijetu, organizacijom zdravstvenih sustava, te posebno učinkovitom organizacijom i upravljanjem sustavom kvalitete u svim područjima zdravstva. Polaznici se osposobljavaju za razvoj i uvođenje mjera za poboljšanje kvalitete te procese akreditacije zdravstvenih ustanova. Dodatno sadržaji elektivnih predmeta proširuje znanje polaznika u upravljanju promjenama, ljudskim resursima, strateškom i financijskom upravljanju, te upravljanju kvalitetom u specifičnim novim područjima medicine i zdravstva poput personalizirane medicine, farmakoekonomike ili farmakogenomike.

Studij je namijenjen svim diplomiranim zdravstvenim i nezdravstvenim stručnjacima koji se pripremaju za upravljanje kvalitetom i sigurnošću, za istraživanje i vodeće pozicije u zdravstvenim ustanovama, agencijama ili institucijama koje su odgovorne za stvaranje politika u zdravstvu. Uvjet za upis je završen diplomski studij (300 ECTS) iz biomedicine (medicina, farmacija, dentalna medicina, sestrinstvo, primaljstvo), prirodnih znanosti, ekonomije, i društvenih znanosti. Program studija se provodi kroz predavanja, seminare i vježbe. Svaki od polaznika ima svog mentora koji ga usmjerava u svladavanju pojedinih područja studija te pripremi seminara. Polaznici studija su aktivni sudionici u nastavnom procesu kroz pripremu seminara i sudjelovanje u tematskim raspravama.

Studijski program je usklađen sa načelima i smjernicama visokog obrazovanja u zemljama Europske unije i omogućava vertikalnu i horizontalnu pokretljivost studenata na studijima u Hrvatskoj i EU. Program provode renomirani nastavnici i stručnjaci za to područje Libertas međunarodnog sveučilišta, Sveučilišta u Rijeci i eksperata iz EU.

Nakon završenog poslijediplomskog studija polaznici su:

  • upoznali glavne zdravstvene probleme i organizaciju zdravstvenog sustava na globalnoj i lokalnoj razini
  • usvojili teorijsko i praktično znanje i vještine važne za uspostavljanje sustava upravljanja kvalitetom u zdravstvu
  • osposobljeni za provođenje ključnih procesa upravljanja kvalitetom
  • usvojili kompetencije za provođenje unutarnje i vanjske procjene kvalitete te provođenje akreditacije u zdravstvenom sustavu
  • kompetentni za procjenu zdravstvenih tehnologija i provođenje istraživanja u području kvalitete u zdravstvenom sektoru
  • kompetentni za menadžment promjena, upoznali su i usvojili metode važne za planiranje, provedbu i evaluaciju znanstvenih istraživanja
  • osposobljeni za promociju kulture kvalitete i sigurnosti pacijenata
  • osposobljeni za uspostavljanje, upravljanje i razvoj sustava kvalitete u zdravstvenim ustanovama, agencijama i zdravstvenoj administraciji koje su odgovorne za zdravstveni sustav.

Studij traje dva semestra i ocijenjen je s 60 ECTS bodova. Završetkom studija polaznici stječu naziv: Sveučilišni/a magistar/magistrica menadžmenta kvalitete u zdravstvu (univ. mag. admin.sanit.).

Popis obvezatnih i izbornih predmeta i/ili modula s brojem sati aktivne nastave potrebnih za njihovu izvedbu i brojem ECTS bodova preuzmite ovdje.

 

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi