Studija izvodljivosti

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: Na upit
EduCentar cijena: Od 1.500 kn

Naziv: Institut za menadžment

Kategorija: Poslovna edukacija Kategorija: Tečajevi

Opis

Cilj seminara je upoznavanje polaznika s metodologijom izrade studije te stjecanje znanja i vještina potrebnih za samostalnu izradu analize troškova i koristi i donošenje ocjene projekta temeljeno na relevantnim metodama. Kako bi izrada studije što više oslikavala praksu, mentor s polaznicima uvježbava izradu studije s konkretnim podatcima, od ulaznih parametara do konačne ocjene izvodljivosti s obzirom na dobivene rezultate. Studija se izvodi u MS Excelu. Budući da financijski dio studije sadržava i određene računovodstvene koncepte koji su polaznicima iz nefinancijskih područja teže razumljiva, naročita pažnja se posvećuje njihovom razjašnjavanju na intuitivni, jednostavni i razumljivi rječnik uz jednostavne primjere.

Vodeći računa da postoji veliki interes društava za korištenje potpora iz EU fondova, na seminaru se objašnjavaju i ilustriraju značajke studije izvodljivosti potrebne za prijavu projekta s naglaskom na pravilan prikaz potpora u studiji izvodljivosti, što je u praksi izrade samo jedno od brojnih problematičnih područja na koje se nailazi u praksi prilikom izrade studije.

Seminar je namijenjen:

 • financijašima i nefinancijašima uključenima na bilo koji način u izradu studije izvodljivosti,
 • zaposlenicima trgovačkih društva uključenima u prijavu projekta bez obzira na područje rada,
 • stručnjacima u ministarstvima, agencijama, javnim poduzećima, državnim i lokalnim ustanovama povezanih s izradom i ocjenom projekata,
 • poslovnim savjetnicima i konzultantima koji žele tek steći ili usavršiti vještine,
 • bankarima koji analiziraju studije izvodljivosti tijekom procesa donošenja odluka o financiranju,
 • individualnim investitorima, i
 • svim ostalim zainteresiranima bez obzira na područje rada.

Sadržaj seminara:

1. Temeljni koncepti i principi u procesu izrade studije izvodljivosti (inkrementalni pristup i oportunitetni troškovi)
2. Identifikacija i struktura relevantnih novčanih tokova u projektu
3. Diskontna stopa i struktura diskontne stope u projektima (struktura troška kapitala i značaj očekivane inflacije)
4. Elementi studije izvodljivosti i posebnosti studije izvodljivosti za projekte financirane iz EU fondova
5. Postupak i koraci izrade analize troškova i koristi
6. Projiciranje financijskih izvještaja projekta
7. Dinamičke metode ocjene projektnog prijedloga (značenje metode, prednosti i nedostatci, alternativne metode)
8. Izrada kompletnog promjera analize troškova i koristi u MS Excelu

Glavni ishodi seminara:

 • istaknuti ključne značajke i elemente studije izvodljivosti,
 • istaknuti ključne razlike tradicionalne studije izvodljivosti i studije tražene prilikom prijave projekta za sufinanciranje iz EU fondova,
 • ilustrirati potrebne ulazne financijske i nefinancijske parametre za izradu studiju izvodljivosti i njihove značajke,
 • provesti uključivanje ulaznih parametara u studiju izvodljivosti,
 • kreirati model analize troškova i koristi u MS Excelu,
 • provesti analizu troškova i koristi primjenom formula u MS Excelu,
 • provesti analizu osjetljivosti i analizu scenarija.

Metode rada:

 • prezentacija,
 • vježbe, korištenje formula i povezivanje listova u MS Excelu,
 • grupni i individualni rad,
 • studij slučaja.

Predavačdr. sc. Aljoša Šestanović, CFA

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi