Farmaceutski tehničar

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: Na upit
EduCentar cijena: Na upit

Naziv: Andragog, pučko otvoreno učilište

Kategorija: Tečajevi

Opis

Sobzirom na obećavajuću perspektivu po pitanju zaposlenja i visine plaća zanimanje farmaceutski tehničar postalo je jedno od najprivlačnijih zanimanja u sektoru zdravstva i socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj i Europskoj Uniji. Zbog povećane prosječne starosti populacije i zbog sve veće potrebe za upotrebom lijekova raste i potreba za farmacetskim tehničarima.
Farmaceutski tehničar kao zanimanje često ostaje nedovoljno objašnjeno budućim polaznicima. Farmaceutske tehničare treba razlikovati od zanimanja farmaceut za koje je potrebna viša razina obrazovanja. Poslovi koje obavljaju farmaceutski tehničari su distributivni i rutinski.

Program obrazovanja za farmaceutskog tehničara traje četiri razreda u okviru srednjoškolskog obrazovanja odnosno oko godine dana unutar obrazovanja odraslih koje podrazumijeva prekvalifikaciju s nekog postojećeg srednjoškolskog programa. Nakon stjecanja srednjoškolske kvalifikacije moguće je daljnje obrazovanje na studiju farmacije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu.

Važno je naglasiti da je program verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te se završetkom programa stječe zvanje koje se upisuje u e – radnu knjižicu.

Opis programa

Farmaceutski tehničar je kao profil stručnog djelatnika obrazovan za rad u svim segmentima farmaceutske djelatnosti.

Obrazovanje farmaceutskih tehničara u području zdravstva, pored zajedničkih ciljeva u sustavu srednjeg školstva utvrđenih Zakonom, ima za cilj i usvojiti znanje te osposobiti i razviti kod polaznika, preko zajedničkog i posebnog stručnog dijela programa, znanje i vještine za rad u području zdravstvenih ustanova koje zahtijevaju spomenuti profil.

Stručni sadržaji omogućuju polaznicima stjecanje stručnih znanja i vještina za profesionalno obavljanje djelatnosti.

Dio stručnih sadržaja čine vježbe čija je zadaća postupno uvođenje polaznika u rad, posebno u ljekarnama i biljnim ljekarnama, kao i ostalim ustanovama gdje farmaceutski tehničari obavljaju svoju djelatnost. Tijekom obrazovanja polaznike je potrebno upozoriti na veliku odgovornost u budućem profesionalnom radu te ih upoznati sa svim novim dostignućima i težnjama u struci od kojih glavno mjesto ima primjena elektronskih računala, a također i fitoterapija.

Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

Zadaće programa su sljedeće:

 • Usvajanje znanja i vještina koje u djelokrugu predviđenom Zakonom omogućuju farmaceutskom tehničaru što potpunije uklapanje u timski rad te samostalnost;
 • Poznavanje sirovina mineralnog, biljnog i životinjskog podrijetla i sintetskih tvari potrebnih za pripremu i proizvodnju lijekova;
 • Poznavanje ljekovitih sredstava;
 • Poznavanje prirodnih ljekovitih sredstava;
 • Poznavanje gotovih lijekova za humanu i veterinarsku upotrebu;
 • Poznavanje higijenskih sredstava i kozmetičkih preparata;
 • Poznavanje sanitetskog materijala;
 • Stjecanje vještina u tehnologiji izrade magistralnih i galenskih lijekova;
 • Stjecanje vještina u različitim analitičkim postupcima;
 • Vođenje administrativnih poslova.

Opći sadržaji imaju za zadaću:

 • Stjecanje općeg temeljnog obrazovanja, posebno za razumijevanje i svladavanje stručnih sadržaja iz prirodnih znanosti
 • Stjecanje potrebnih znanja za nastavak obrazovanja
 • Razumijevanje i podizanje kulture življenja i brige za zdravlje i tjelesni razvoj polaznika

Specifična svrha obrazovanja

Farmaceutski tehničar radi s farmaceutskim sirovinama u pripremi i proizvodnji gotovih farmaceutskih proizvoda. Posao tehničara razlikuje se, ovisno o tomu radi li u ljekarni, laboratoriju ili farmaceutskoj proizvodnji.

Farmaceutski tehničari zapošljavaju se u ljekarnama, laboratorijima, u proizvodnji lijekova za humanu i veterinarsku upotrebu i u kozmetičkoj proizvodnji.

Rad u farmaceutskoj proizvodnji odvija se u uvjetima mikrobiološke klime (zadane temperature, vlažnosti zraka i strujanje zraka) ili sterilnim uvjetima rada, pa je također propisano nošenje sterilne obuće i odjeće.

Uvjeti upisa i dokumenti potrebni za upis

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje FARMACEUTSKI/A TEHNIČAR/KA može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života te liječničko uvjerenje o sposobnosti obavljanja poslova.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje farmaceutski/a tehničar/ka polaznik mora imati završenu srednju školu te liječničko uvjerenje o sposobnosti obavljanja poslova.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

O farmaciji

Začeci farmacije sežu u daleku prošlost. Prvi spomen „osobe koja spravlja lijek“ koja nije poistovjećivana s liječnikom zabilježen je još u Bibliji. Sredinom 13. stoljeća zakonom je propisano da se farmaceutska struka treba odvojiti od medicinske struke. Prema Salernskom ediktu farmaceut je okarakteriziran kao osoba koja izrađuje lijek prema poznatom i određenom receptu, dok njegov rad nadgleda liječnik. Svoj procvat farmacija je doživjela tijekom srednjeg vijeka i renesanse kada se bilježi pojava alkemičara i škola za pripremanje otrova.  U Hrvatskoj se farmaceutska vještina učila u sklopu Sveučilišta u Zagrebu još od njegovog osnutka, no jači razvoj doživljava tek početkom 19. stoljeća.

Farmacija je primijenjena znanost koja se bavi pronalaženjem, oblikovanjem i izradom lijekova, ljekovitih preparata ali i praćenjem te bilježenjem njihovih učinaka i nuspojava. Možemo je raščlaniti na mnogo područja i grana.

Područja i grane koje obuhvaća farmacija su sljedeće: opća farmacija koja proučava osnovne zakonitosti i načela rada farmacije, fizikalna farmacija koja koristi zakone fizike i fizikalne farmacije u svrhu dobivanja što kvalitetnijih ljekovitih oblika, farmakognozija koja proučava izolaciju, sintezu i mogućnosti dobivanja lijekova iz bioloških resursa, farmakologija koja proučava utjecaj lijekova na čovjekov organizam, farmaceutika koja proučava utjecaj organizma i oblika lijeka na samo njegovo djelovanje, farmaceutska kemija koja se bavi istraživanjem novih lijekova, njihovom sintezom i kemijskim svojstvima te veterinarska farmacija koja se bavi lijekovima za životinje.

Sukladno širini znanosti potrebni su i stručnjaci za njeno istraživanje i primjenu u poboljšanju života i kvalitete života kako ljudi tako i životinja.

Koje osobine treba imati farmaceutski tehničar?

Kod farmaceutskih tehničara traži se točnost u radu, dobra oštrina vida i spretnost u rukovanju sitnijim predmetima što predstavlja najvažnije vizualno-motoričke sposobnosti.

Farmaceutski tehničari rukuju osjetljivom aparaturom i malim količinama otrovnih supstancija te je zbog toga potrebna strpljivost i mogućnost dugotrajnog usmjeravanja pažnje. Zbog rada s pripravcima koji mogu negativno utjecati na zdravlje ljudi, nužno je održavati vlastitu higijenu i urednost.

Rad u farmaceutskoj proizvodnji i rad u laboratoriju poslovi su s posebnim uvjetima rada i stoga zahtijevaju zapošljavanje osoba intelektualnih sposobnosti u granicama prosjeka. Također, konstantan razvoj tehnologije zahtjeva stalno učenje i usavršavanje tijekom rada, kako u laboratorijima tako i u proizvodnji farmaceutskih proizvoda.

Gdje radi farmaceutski tehničar?

Posao farmaceutskog tehničara obuhvaća rad s farmaceutskim sirovinama u pripremi i proizvodnji gotovih farmaceutskih proizvoda. Farmaceutski tehničar radi u ljekarni, laboratoriju, u proizvodnji lijekova za veterinarsku i humanu uporabu, kao i u kozmetičkoj proizvodnji.

Koje poslove može obavljati farmaceutski tehničar?

Poslovi farmaceutskog tehničara razlikuju se ovisno o mjestu zaposlenja. Obrazovanje za farmaceutskog tehničara polaznika priprema za rad na mogućim mjestima putem provođenja vježbi na različitim radnim mjestima. Međutim zaposlenjem na određeno radno mjesto farmaceutski tehničar je odgovoran za daljnje obrazovanje i praćenje razvoja tehnologija i postupaka u zanimanju. Također promjenom radnog mjesta i poslova očekuje se poznavanje postupaka i materijala potrebnih u radu.

Poslovi farmaceutskog tehničara u ljekarni

Ljekarna predstavlja najčešće mjesto rada farmaceutskog tehničara s obzirom da postoji najveći broj mogućih radnih mjesta u istima. Poslovi u ljekarni uključuju pripravljanje lijekova za koje postoje standardni recepti kao što je pripremanje mješavina čajeva, pripravljanje krema ili masti. Iako sudjeluje u vaganju tvari (sirovina) koje se koriste kao pripravci lijekova odnosno rukuje i odgovara za laboratorijsko posuđe korišteno u radu, ne sudjeluje u samoj izradi pripravaka prema receptu i uputama liječnika.

U opis posla farmaceutskog tehničara u ljekarni uključeno je vođenje laboratorijskog dnevnika i vođenje popisa svih pripravaka koji su napravljeni u laboratoriju ljekarne te evidencije rokova lijekova. Farmaceutski tehničari u ljekarni bave se još i inventarom, blagajnom, nabavkom lijekova i medicinskog materijala te unošenjem podataka u računalo. Predstavljaju stup ljekarne jer mnogi svakodnevni poslovi ovise upravo o njima.

Osim navedenoga, posao farmaceutskog tehničara uključuje i konzultiranje s pacijentima jer su između ostaloga obučeni i za prepoznavanje kroničnih bolesti, pružanje zdravstvenih pregleda za kronične bolesti, savjetovanje o odgovarajućoj uporabi lijekova i načinima poboljšanja ishoda terapije.

Poslovi farmaceutskog tehničara u bolnici

Posao farmaceutskog tehničara u bolnici nosi dodatne veće odgovornosti. Prije pripreme lijeka koji su medicinske sestre pripremile za pacijenta, posao farmaceutskog tehničara je provjeriti karton pacijenta kako bi provjerio i potvrdio naziv i dozu lijeka. Također su odgovorni za nabavu i organizaciju lijekova za svakog pacijenta pojedinačno. Uloga farmaceutskog tehničara je pakirati i označiti svaku dozu lijeka odvojeno, bilo tu ručno ili strojno.

Radom u bolničkim ljekarnama, farmaceutski tehničari više su uključeni u pripremanje lijekova i njegovu distribuciju i uporabu u bolnici. U odnosima s liječnicima stječu se nove profesionalna i moralne odgovornosti kao što su savjetovanje pacijenata, zaštitu od neželjenih učinaka korištenja lijekova, praćenje djelovanja lijekova i kontroliranje doziranja te ocjenjivanje učinkovitosti novih lijekova uključenih u terapiju.

Poslovi farmaceutskog tehničara u laboratoriju

U laboratoriju farmaceutski tehničar radi prema uputama i pod nadzorom voditelja ili znanstvenika istraživača. Radni zadaci uključuju pripremu opreme i kontroliranje njene funkcionalnosti, sastavljanje složenijih laboratorijskih aparatura, te pripremu, kontrolu i identifikaciju potrebnih tvari (supstancija). Kada je sve pripremljeno za rad, provodi različite fizikalno-kemijske i biološke analize i mjerenja uporabom laboratorijske aparature.

Oprema u laboratoriju može biti vrlo precizna i procesi automatizirani, što znači da polaznici trebaju znati rukovati opremom i koristiti se računalom u svakodnevnom radu. Po završetku propisanih analiza, skladišti laboratorijske uzorke, a tijekom radnog dana vodi laboratorijski dnevnik o svim radnim zadacima, fazama posla i njihovu trajanju.

Poslovi farmaceutskog tehničara u farmaceutskoj proizvodnji

Rad u farmaceutskoj proizvodnji odnosi se na rad u uvjetima zadane temperature, vlažnosti i strujanju zraka ili u sterilnim uvjetima rada. Zbog toga je propisano nošenje sterilne odjeće i obuće.

Laboratoriji mogu biti u potpunosti opremljeni automatiziranim i suvremenim uređajima, no mogu prevladavati i tikvice, staklene cijevi i plamenici. Važno je znati raditi s kompjuteriziranom opremom. Upute za opremu često su pisane na engleskom ili njemačkom jeziku i stoga je nužno da farmaceutski tehničari razumiju jezik kako bi mogli razumjeti upute.

U proizvodnji farmaceutskih proizvoda posao farmaceutskog tehničara obuhvaća pripremu proizvodnje i nadzor tehnološke faze u proizvodnji farmaceutskih i kozmetičkih preparata. Opis posla obuhvaća provjeru ispravnosti vitalnih dijelova postrojenja, identifikaciju i kontrolu svih važnih sirovina proizvodnog procesa. Farmaceutski tehničar nadzire radnike u proizvodnji i daje im zadatke te nakon odrađenog posla izvještava nadređene o njihovom radu te o stanju postrojenja. Prije nego započne proizvodni proces potrebno je precizno izvagati sirovine koje ulaze u obradušto nadzire ili obavlja farmaceutski tehničar. Tijekom trajanja tehnološkog procesa, nužno je vršiti kontrolu i održavati i podešavati zadane parametre na tražene vrijednosti.

Farmaceutski tehničar određuje mjesto i vrijeme uzimanja uzoraka koji su potrebni za kontrolu proizvoda. Na temelju rezultata kontrole određuju se daljni koraci u proizvodnji. Svako odstupanje od zadane procedure može promijeniti kvalitetu gotovog proizvoda te se prilikom proizvodnog procesa mora voditi dokumentacija o slijeđenju propisa. Proizvedenu količinu i kvalitetu proizvedene robe potrebno je evidentirati.  S obzirom da su radni uvjeti za svaki proizvod strogo definirati, farmaceutski tehničar mora nadzirati postojanje propisanih klimatskih uvjeta koji podrazumijevaju vlagu, temperaturu, prisutnost plinova i protok zraka. Opis posla zahtijeva osiguravanje i kontroliranje higijenskih uvjeta te nadziranje izvršitelja u pridržavanju zadanih mjera te načina na koji se čiste strojevi i dezinficira oprema i prostor. Farmaceutski tehničar mora nadzirati pravilno korištenje osobnih zaštitnih sredstava i njihovu ispravnost te tako osigurati zaštitu na radu.

Dio farmaceutske industrije je kontrola kvalitete. Farmaceutski tehničar preuzima radne zadatke te nadzire rad laboranata na zadacima koje im je dodijelio.  Opis posla obuhvaća organiziranje uzimanja uzoraka i izvođenja kontrole kvalitete u različim fazama proizvodnje. Farmaceutski tehničar sam izvodi razne fizikalno-kemijske i biološke analize kojima određuje svojstva materijala. Također kontrolira ulazne materijale te vodi laboratorijski dnevnik i izvještava nadređene o rezultatima koje je dobio analizama.

Koji su uvjeti rada koji obavlja farmaceutski tehničar?

Posao farmaceutskog tehničara podrazumijeva rad u zatvorenom i čistom prostoru osvijetljenom umjetnim svjetlom. Zbog različitih svojstava supstancija s kojima farmaceutski tehničar radi, moguća je prisutnost vonjeva i dodir sa supstancijama štetnih po zdravlje. U skladu s propisima zaštite na radu potrebno je primijeniti potrebne mjere zaštite te koristiti zaštitnu opremu pod koju ubrajamo rukavice, naočale i maske.

Kontraindikacije za rad obuhvaćaju oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje boja, gluhoća ili teža nagluhost u govornom području, oštećenje glasa i govora koje utječe na komunikaciju,  nedostatak njuha, kronični poremećaji koji remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje,  dišni poremećaji s trajnim oštećenjem funkcije pluća, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava,  teža oštećenja funkcije krvotvornog sustava i krvi, teža oštećenja funkcije jetre i bubrega, teža oštećenja funkcije kože na šakama i podlakticama  i utvrđena alergija na profesionalne alergene.

Hvatsko društvo farmaceutskih tehničara

U Hrvatskoj od 1956. godine djeluje Hrvatsko društvo farmaceutskih tehničara. Iste godine se inicijativom članova promijenio naziv zvanja farmaceutski pomoćnik u farmaceutski tehničar. Hrvatsko društvo farmaceutskih tehničara je samostalna, dobrovoljna, neprofitna i strukovna udruga koja okuplja farmaceutske tehničare na teritoriju Republike Hrvatske.

Djelatnosti koje obavlja društvo su sljedeće:

 • Planiranje rada koje obuhvaća četverogodišnji mandat, utvrđivanje politike razvoja i djelovanja HDFT-a te godišnjih planova rada.
 • Stvaranje pozitivnog okruženja i opravdanih razloga za učlanjivanje farmaceutskih tehničara i drugih stručnih djelatnika u HDFT.
 • Poticanje stručnog usavršavanja članova HDFT-a i u tom cilju organiziranje i sudjelovanje u pripremi stručnih tečajeva, seminara, sastanaka, savjetovanja, kongresa, istraživanja, stručnih putovanja.
 • Izdavanje stručnih publikacija.
 • Jačanje suradnje s tijelima državne uprave i vlasti, gospodarskim subjektima (trgovačkim društvima i sl.), ustanovama i stručnim organizacijama zdravstvenih djelatnika.
 • Ostvarivanje suradnje s jedinicama lokalne uprave, organizacijama i ustanovama civilnog društva u djelatnosti HDFT-a te ostvarivanja razvoja civilnog društva.
 • Informiranje javnosti o poduzetim aktivnostima, s ciljem uklanjanja nepravil nosti zbog nesrazmjera kvalitete obrazovanja i primjene stečenih kompetencija unutar ljekarničke djelatnosti.
 • Jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Republici Hrvatskoj i izvan nje.
 • Sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima, seminarima, radionicama i edukacijama koje su u vezi s ciljevima HDFT-a.
 • Predlaganje programa usavršavanja i obrazovanja farmaceutskih tehničara nadležnim tijelima.
 • Poticanje članova HDFT-a u pridržavanju i provođenju kodeksa i načela farmaceutske etike.
 • Obavljanje drugih aktivnosti koje pridonose ostvarenju ciljeva radi kojih je HDFT osnovan.

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi