Fizioterapeutski tehničar

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: Na upit
EduCentar cijena: Na upit

Naziv: Andragog, pučko otvoreno učilište

Kategorija: Tečajevi

Opis

Suvremeni način života obilježen značajnim razvojem tehnologije i automatizacije radnih procesa te sa sve manje tjelesnog opterećenja na radnom mjestu pridonijeli su intenzivnijem rastu broja kroničnih bolesti. Upravo iz ovih razloga, kao i zbog rastućeg trenda starijih osoba u Republici Hrvatskoj, javlja se potreba za sve većim brojem fizioterapeuta i fizioterapuetskih tehničara. Ulaskom u Europsku Uniju otvorile su se nove mogućnosti zapošljavanja i potreba za navedenim zanimanjima. S obzirom na visoke šanse za zaposlenjem, zvanje  fizioterapeutski tehničar postalo je jedno od najtraženijih zanimanja u sektoru zdravstva i socijalne skrbi kako  Hrvatskoj tako i u čitavoj Europi.

Fizioterapeutski tehničar obično radi pod stručnim vodstvom višeg fizioterapeuta.

Program obrazovanja za fizioterapeutskog tehničara traje četiri razreda u okviru srednjoškolskog obrazovanja, odnosno oko godine dana unutar obrazovanja odraslih koje podrazumijeva prekvalifikaciju s nekog postojećeg srednjoškolskog programa.

Važno je naglasiti da je program verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te se završetkom programa stječe zvanje koje se upisuje u e – radnu knjižicu.

Opis programa

Obrazovanje fizioterapeutskog tehničara u području zdravstva, osim zajedničkih svrha i zadaća u sustavu srednjoškolskog obrazovanja utvrđenih zakonom, kod polaznika ima svrhu stjecanje znanja, razvijanje vještina i osposobljavanja za poslove i zadaće u području fizikalne medicine i rehabilitacije preko općeobrazovnog i strukovnog obrazovnog programa.

Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

Svrha je programa osposobiti polaznika tijekom četverogodišnjeg obrazovanja za izvođenje sljedećih poslova i zadaća:

Fizioterapeutski tehničar u sklopu hidroterapije izvodi:

 • vježbe u bazenu i Hubbardu (hidrogimnastika)
 • relaksaciju i ekstenziju u bazenu
 • hidroterapijske postupke, kao što su opće i djelomične termomineralne kupke, izmjenične kupke, postupno zagrijavajuće kupke
 • primjenjuje podvodnu masažu cijelog tijela ili pojedinih dijelova tijela.

Fizioterapeutski tehničar izvodi termoterapijske postupke:

 • različite vrste obloga
 • parafinoterapijske postupke: oblozi i kupke
 • peloidoterapijske postupke:

primjenjuje različite vrste peloida preko kupki cijelog tijela ili dijela tijela ili kao obloge, primjenjuje psamoterapiju.

Fizioterapeutski tehničar izvodi krioterapijske postupke:

 • kriooblozi, kriokupke, kriomasaža.

Fizioterapeutski tehničar izvodi medicinske masažne tehnike, kao što su:

 • klasična manualna masaža, manualna limfna drenaža, akupresurna masaža, vezivnotkivna masaža, masaža refleksnih zona, masaža pomoću elektroaparata.

Fizioterapeutski tehničar u sklopu elektroterapije primjenjuje:

 • konverzivne metode termoterapije za lokalno dubinsko zagrijavanje: kratkovalna dijatermija, mikrovalna dijatermija
 • radijacijske metode termoterapije: infracrveno zračenje
 • primjenjuje galvanizaciju: poprečnu i uzdužnu galvanizaciju, hidrogalvanske kupke: jednostanične, dvostanične, trostanične, četverostanične, galvanske kupke cijelog tijela
 • primjenjuje elektroterapijske postupke protiv bolova i poboljšanje prokrvljenosti: dijadinamske struje, interferentne struje, ultrapodražajne struje, TENS
 • laser,
 • ultraljubičasto zračenje

Fizioterapeutski tehničar u sklopu kinezioterapije izvodi:

 • aktivno potpomognute vježbe, aktivne slobodne vježbe, aktivne vježbe uz opterećenje kojima se utječe na pokretljivost zglobova, snagu mišića, izdržljivost, koordinaciju, brzinu
 • vježbe disanja, položajnu drenažu
 • vježbe relaksacije cijelog tijela ili pojedinih dijelova tijela
 • ekstenziju zglobova i kralješnice.

Fizioterapeutski tehničar u sklopu kineziometrijskog ispitivanja izvodi:

 • manualni mišićni test, mjere opsega pokretljivosti zglobova, mjereduljina udova, mjere obujma udova
 • evaluaciju sposobnosti za obavljanje dnevnih aktivnosti uz aplikaciju malih ortopedskih pomagala.

Fizioterapeutski tehničar primjenjuje primjerene fizioterapijske postupke u kući bolesnika ili onesposobljene osobe.

Fizioterapeutski je tehničar član rehabilitacijskog tima.

Uvjeti upisa i dokumenti potrebni za upis

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje FIZIOTERAPEUTSKI/A TEHNIČAR/KA može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje fizioterapeutski/a tehničar/ka polaznik mora imati završenu srednju školu i liječničko uvjerenje o sposobnosti obavljanja poslova.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojega je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

O fizioterapiji

Počeci fizioterapije u Republici Hrvatskoj vezani su uz razvoj ortopedije te medicinske i socijalne rehabilitacije. Fizioterapija kao znanstvena profesija postala je prepoznata početkom 20-og stoljeća zahvaljujući prof. dr. Božidaru Špišiću koji je od samoga početka uočio važnost rehabilitacije i fizikalne terapije nakon kirurškog liječenja pacijenata. Upravo se iz tog razloga postepeno počela formirati uloga fizioterapeuta u medicini.

Prije dvadesetak godina fizioterapijom se smatralo liječenje fizikalnim agensima kao što su toplina, hladnoća, električna struja i ultrazvuk, dakle zadaća fizioterapeuta bila je umanjiti ili otkloniti simptome. Danas fizioterapija nastoji ući u srž problema i na taj način detektirati uzroke oboljenja i bolnih stanja te na njih utjecati kako bi dobila zdravog i funkcionalnog pojedinca. Više nije dovoljno znati primijeniti određenu terapijsku metodu, važno je razumjeti proces i fizičke karakteristike svakog pacijenta individualno te prema tim varijablama prilagoditi plan liječenja i oporavka.

Fizioterapija je neovisna zdravstvena profesija koja pruža usluge razvijanja, zadržavanja i povrata maksimalne pokretljivosti i funkcionalne sposobnosti i obuhvaća pružanje potpore u okolnostima kada su pokret i funkcija ugroženi procesom starenja, ozljedom i bolešću. Fizioterapija predstavlja složen proces rada fizioterapeuta u kojemu se određeni postupci provode tijekom ranih faza te se prožimaju prilikom izvedbe.

Fizikalnu terapiju vodi fizioterapeut kroz interakciju s pacijentima (ili klijentima) i obitelji (ili skrbnicima), a ona se sastoji od procjene, utvrđivanja funkcionalnog statusa (dijagnoze), planiranja, intervencije i evaluacije.

Koje osobine treba imati fizioterapeutski tehničar?

Jedna od najvažnijih osobina koju treba imati fizioterapeutski tehničar je strpljivost budući da se rezultati fizikalne terapije vide nakon dugotrajnog i upornog rada s pacijentom. Zbog toga je važno da je fizioterapeutski tehničar sposoban pružiti podršku i poticati aktivno sudjelovanje u provođenju terapije.

Za potrebe odgovornog provođenja fizioterapijskog procesa, fizioterapeutski tehničar mora imati znanja i vještine koje mu omogućuju postavljanje funkcionalne dijagnoze i određivanje fizioterapijske intervencije na osnovi ciljane procjene. To znači da mora biti u mogućnosti zapažati pacijentove reakcije kako bi mogao prilagoditi ciljeve terapije te način i ritam provođenja terapije.

Fizioterapeutski tehničar mora  imati razvijene komunikacijske vještine kako bi mogao uspješno komunicirati s pacijentom, njegovom obitelji i članovima stručnog tima. Komunikacijom s pacijentom stvara odnos povjerenja i na taj način usađuje pacijentu misli o važnosti i učinkovitosti terapije.

Za obavljanje posla fizioterapeutskog tehničara važna je izdržljivost i dobra kondicija.

Gdje radi fizioterapeutski tehničar?

Fizioterapeutski tehničar može raditi kao član medicinskog tima u općoj, dnevnoj ili kliničkoj bolnici kao i u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju. Također može raditi u domu zdravlja, domu umirovljenika, centru za rehabilitaciju osoba s posebnim potrebama, ustanovi za njegu i rehabilitacije u kući.

Na unapređenju zdravlja i postupcima prevencije može raditi u fitness centru, sportskom klubu, u školi i vrtiću te u dnevnim centrima za skrb o starijim osobama.

Napretkom medicine i rehabilitacijske znanosti, fizioterapeutskom tehničaru omogućeno je ostvariti svoju profesionalnu ulogu kroz tri područja. Prvo područje odnosi se na  napredovanje u području kliničkog rada kroz ulogu kliničkog specijalista, drugo područje podrazumijeva razvoj kao fizioterapeutskog tehničara proširenog djelokruga rada i treće područje odnosi se na razvoj uloge fizioterapeutskog tehničara kao konzultatnta.

Koje poslove može obavljati fizioterapeutski tehničar?

Fizioterapeutski tehničar sudjeluje u unapređenju zdravlja, prevenciji i liječenju bolesti i poremećaja kroz rehabilitaciju osoba. Pomaže bolesnim i ozlijeđenim osobama kako bi povećale pokretljivost, ublažile bol te spriječile i ublažile trajne posljedice bolesti i ozljeda.

Najčešće pomažu osobama koji pate od tegoba mišićno-koštanog sustava uzrokovanih lošim držanjem tijela. Fizioterapeutski tehničar rješava probleme nastale nakon ozljeda u sportu, rekreaciji, prometu ili pri radu.

Na području neurologije može raditi s ozljedama i bolestima mozga i leđne moždine, te perifernog živčanog sustava s različitim simptomima. Kod djece s kašnjenjem ili odstupanjem u razvoju, fizioterapeutski tehničar potiče i olakšava motorički razvoj. Pomoć mogu tražiti i osobe s plućnim bolestima te s  bolestima srca i krvnih žila.

Odabranim postupcima fizioterapeutski tehničar priprema trudnice za porod te za poslijeporođajni tretman. Pomaže i osobama s osteoporozom.

Koje poslove može obavljati fizioterapeutski tehničar?

Fizioterapeutski tehničar sudjeluje u unapređenju zdravlja, prevenciji i liječenju bolesti i poremećaja kroz rehabilitaciju osoba. Pomaže bolesnim i ozlijeđenim osobama kako bi povećale pokretljivost, ublažile bol te spriječile i ublažile trajne posljedice bolesti i ozljeda.

Najčešće pomažu osobama koji pate od tegoba mišićno-koštanog sustava uzrokovanih lošim držanjem tijela. Fizioterapeutski tehničar rješava probleme nastale nakon ozljeda u sportu, rekreaciji, prometu ili pri radu.

Na području neurologije može raditi s ozljedama i bolestima mozga i leđne moždine, te perifernog živčanog sustava s različitim simptomima. Kod djece s kašnjenjem ili odstupanjem u razvoju, fizioterapeutski tehničar potiče i olakšava motorički razvoj. Pomoć mogu tražiti i osobe s plućnim bolestima te s  bolestima srca i krvnih žila.

Odabranim postupcima fizioterapeutski tehničar priprema trudnice za porod te za poslijeporođajni tretman. Pomaže i osobama s osteoporozom.

Proces fizioterapije

Kada govorimo o procesu fizioterapije, govorimo o fizioterapijskoj procjeni, fizioterapijskoj intervenciji i evaluaciji terapijskih učinaka.

Fizioterapijska procjena započine razgovorom o problemu zbog kojega je osoba posjetila fizioterapeutskog tehničara. Osoba opisuje simptome, odnosno njihov utjecaj na svakodnevni život. Fizioterapeutski tehničar promatranjem pacijentova tijela posebnu pažnju pridaje funkciji mišića, zglobova, živčanog, kardiovaskularnog i respiratornog sustava. Nakon toga rade se postupci mjerenja kojima se ocjenjuje funkcionalni status pacijenta. Nakon interpretacije rezultata procjene, fizioterapeutski tehničar izrađuje plan i program fizioterapije i određuje rok u kojemu je moguće ostvariti postavljene ciljeve.

Kada govorimo o fizioterapijskoj intervenciji, govori o primjeni tretmana preko pokreta i provođenja ciljanih fizioterapijskih tehnika koje određujemo na temelju dobivene procjene. Fizioterapeutski tehničar može poboljšati pokretljivost zgolobova, regulirati mišićni tonus te utjecati na bolje funkcioniranje kardiovaskularnog i respiratornog sustava. Navedeno se postiže korištenjem biomehaničkim zakonitostima pokreta i neurofiziološkim mehanizmima kao i raznim drugim tehnikama i konceptima.

Fizioterapeutski tehničar na kraju tretmana obavlja postupke mjerenja i evidentiranja važnih  podataka za svakog pojedinačnog pacijenta kako bi mogao procjeniti učinke svoga rada. Evaluacija pomaže i fizioterapeutskom tehničaru i pacijentu u daljnjem postavljanju ciljeva terapije kao i odabiru optimalnih postupaka za provođenje terapije.

U suradnji s ostalim članovima medicinskog tima, fizioterapeutski tehničar provodi fizioterapiju te na taj način djeluje na povećanje razine funkcionalnog oporavka bolesnika. Također se uz fizioterapiju smanjuje učestalost komplikacija bolesti i skraćuje boravak pacijenta u bolnici. Nakon bolničkog liječenja, fizioterapije se najčešće nastavlja u ambulantama, specijalnim bolnicama i lječilištima, ili se provodi u domu pacijenta.

Koji su uvjeti rada koji obavlja fizioterapeutski tehničar?

Radni uvjeti ovise o vrsti posla, mjestu zaposlenja i stanju same ustanove u kojoj je zaposlen fizioterapeutski tehničar.

Fizioterapeutski tehničar može posjećivati pacijente u jedinicama intenzivne skrbi i na odjelima ili može raditi u dobro opremljenim rehabilitacijskim ustanovama koji imaju sva potrebna pomagala, dvorane i bazene. Također se neke fizikalne terapije provode u domu bolesnika.

Posao fizioterapeutskog tehničara zahtjeva dobru kondiciju i zdravlje zbog dugotrajnog stajanja, čučanja, klečanja, saginjanja, podizanja i baratanja pomagalima te zbog mogućnosti pružanja  fizičke pomoći pacijentima ukoliko trebaju promijeniti položaj, ustati ili upotrijebiti određeno pomagalo.

Zbog vrste posla često su izloženi ozljedama koje se mogu spriječiti pravilnim izvođenjem postupaka. U manjoj mjeri su izloženi zarazi koja  se može izbjeći primjenom odgovarajuće zaštite.

Hrvatska komora fizioterapeuta

Hrvatska komora fizioterapeuta osnovana je 2009. godine temeljem Zakona o fizioterapeutskoj djelatnosti čime je fizioterapeutska djelatnost u RH prvi puta jasno regulirana. Osnivači komore su Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Hrvatska udruga fizioterapeuta i Hrvatski zbor fizioterapeuta. Hrvatska komora fizioterapeuta predstavlja samostalnu, neovisnu, stalešku i strukovnu organizaciju fizioterapeuta i djelatnosti koji sudjeluju u sklopu fizioterapeutske skrbi. fizioterapeutskog zvanja.

Neke od djelatnosti koje obavlja Komora su sljedeće:

 • donosi kodeks fizioterapeutske etike i deontologije
 • surađuje s ministarstvom nadlaženim za zdravstvo na svim područjima od interesa za fizioterapeute te daje stručna mišljenja i sudjeluje kod pripreme propisa iz područja fizioterapeutske djelatnosti
 • donosi sadržaj fizioterapeutskih smjernica za plan i provođenje fizioterapeutske skrbi
 • donosi sadržaj fizioterapeutskog kartona
 • predlaže ministru nadležnom za zdravstvo standarde i normative za djelatnost fizioterapeuta
 • utvrđuje potrebu, sadržaj i duljinu trajanja programa dodatnog usavršavanja fizioterapeuta
 • daje mišljenje o kvaliteti fizioterapeutskih postupaka, pribora i opreme koje podliježu registraciji
 • daje mišljenje o opravdanosti osnivanja privatne prakse/zdravstvene ustanove/trgovačkog društva koje obavljaju djelatnosti fizikalne terapijeu mreži javne zdravstvene službe, odnosno izvan mreže javne zdravstvene službe
 • utvrđuje najniže cijene za pojedine poslove iz fizioterapeutske djelatnosti izvan mreže javne zdravstvene službe
 • obavlja stručni nadzor nad radom fizioterapeuta, fizioterapeutskih tehničara i masera-kupeljara

Udruženje u Hrvatsku komoru fizioterapeuta je obvezno za fizioterapeute, fizioterapeutske tehničare, masere kupeljare i radne terapeute koji obavljaju posao na području Republike Hrvatske.

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi