Radionica: Pripreme i provedbe EU projekata ruralnog razvoja

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: 5 dan(a)
EduCentar cijena:
Od 827,85 EUR

Naziv: Sveučilište Algebra

Kategorija: Poslovna edukacija

Opis

Seminar je usmjeren na svladavanje kompleksnih znanja vezanih uz mjere iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. kao prilike za financiranje projekata iz domene ruralnog razvoja. Namijenjen je svima koji žele samostalno prijavljivati i provoditi projekte ruralnog razvoja.

Program seminara je fokusiran na svladavanje sadržaja putem vježbi i studija slučaja uz maksimalnu interaktivnost. Kroz petodnevni intenzivni program polaznici će usvojiti znanja ključna za izradu, prijavu i provedbu projekata, a učit će kroz primjere konkretnih projekata te na bazi iskustava predavača stečenih na dosadašnjim natječajima.

Glavna ideja seminara je dati polaznicima kvalitetan uvid u čitav proces počevši od prepoznavanja prilika za financiranje projekata i interpretacije natječaja, preko planiranja projekta i apliciranja, pa sve do realizacije EU projekta u sektoru ruralnog razvoja. Polaznici će tijekom cijele edukacije imati na raspolaganju računala, te će naučiti kako koristiti sustav AGRONET.

Što ćete znati nakon završetka?

 • što je moguće financirati iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.
 • kako i gdje pretraživati natječaje i prepoznavati prilike za financiranje
 • koncipirati projektnu ideju u skladu s raspisanim natječajem
 • koristiti elektronski sustav za prijavu na natječaje, AGRONET
 • izraditi poslovni plan
 • ispuniti kompletnu prijavu na natječaj
 • prikupiti svu potrebnu dokumentaciju
 • uspješno provesti projekt sukladno provedbenim pravilima

DAN 1

Tijekom prvog dana radionice, dobit ćete jasnu sliku kakve projekte je moguće financirati iz Programa ruralnog razvoja RH, a najviše vremena bit će posvećeno najvećim mjerama 4, 6, 7 i 19 (po odobrenju Pravilnika). Polaznici će znati gdje i kako pretraživati natječaje, te kako prepoznavati prilike za financiranje projekata kroz povezivanje s odgovarajućim mjerama. Koliko će se pojedinoj mjeri posvetiti  vremena unutar ovog dijela edukacije ovisi i o interesima polaznika, pa se veći fokus stavlja na one mjere za koje postoji viša razina interesa u grupi.

Nakon što smo saznali što je sve moguće financirati iz Programa ruralnog razvoja, polaznici pristupaju skiciranju projektnih ideja. Kako bi se projektna ideja uobličila i prerasla iz ideje u projekt potrebno je znati koje preduvjete je potrebno zadovoljiti prije apliciranja na natječaje, te na koji način projekt koncipirati, kako bi ostvario financiranje iz izdašnih mjera Programa ruralnog razvoja RH.

Teme koje će se obrađivati prvi dan edukacije su:

 • Zajednička poljoprivredna politika i Program ruralnog razvoja RH 2014.-2020.
 • Pregled svih mjera, prihvatljivih korisnika i troškova
 • Detaljnija razrada mjera 4.,6.,7. i 19 (po odobrenju Pravilnika) sa pripadajućim pravilnicima:
  • Mjera 4. Ulaganje u fizičku imovinu – podmjere, prihvatljivost korisnika, troškova, visina i intenzitet potpora po pojedinim operacijama, kriteriji odabira, primjeri projekata
  • Mjera 6. Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja – podmjere, prihvatljivost korisnika, troškova, visina i intenzitet potpora po pojedinim operacijama, kriteriji odabira, primjeri projekata
  • Mjera 7. Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima – podmjere, prihvatljivost korisnika, troškova, visina i intenzitet potpora po pojedinim operacijama, kriteriji odabira, primjeri projekata
  • Mjera 19. LEADER – CLLD (eng. Community Led Local Development – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) – podmjere, prihvatljivost korisnika, troškova, visina i intenzitet potpora, sadržaj lokalne razvojne strategije (LRS), iskustva s izradom LRS
 • Preduvjeti za financiranje projekta iz Poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj
 • Koncept ideje – razvoj i razrada prema zadanom obrascu

DAN 2

Nakon razrade projektnih ideja, spremni smo za prikupljanje dokumentacije i ispunjavanje obrazaca aktualnih natječaja. Polaznici ulaze u sustav AGRONET te ovladavaju glavnim funkcijama ovog on-line sustava. Poželjno je da polaznici prije radionice zatraže korisničke podatke za korištenje sustava AGRONET.

Za natječaje Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. potrebno je prikupiti cijeli niz popratnih dokumenata bez kojih vaša aplikacija na natječaj neće biti valjana. Specifičnost natječaja kod pojedinih mjera ruralnog razvoja je i u tome što je uz natječajnu dokumentaciju potrebno priložiti i ponude dobavljača, a sustav za prikupljanje tih ponuda strogo je definiran.

Po završetku ovog dijela seminara polaznici će imati znanja i vještine za samostalno korištenje sustava AGRONET, te će znati ispunjavati prijavne obrasce za odabrane mjere 4, 6, 7 i 19, te izračunati iznos potpore sukladno prihvatljivosti i intenzitetu potpore.

Uz to, znat ćete koju popratnu dokumentaciju je potrebno priložiti vašoj prijavi, a osobita pažnja bit će posvećena savladavanju sustava za prikupljanje ponuda.

Teme koje ćemo obrađivati drugi dan edukacije su:

 • AGRONET sustav
 • Zahtjev za potporu- sadržaj dokumenta i pravila popunjavanja
 • Tablica troškova i izračuna potpore
 • Popratna dokumentacija
 • Način objave poziva za prikupljanje ponuda
 • Najčešće greške pri izradi ponuda
 • Izrada tehničkih specifikacija

DAN 3

Kako je za većinu natječaja Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. potrebno izraditi i poslovni plan, polaznici će tijekom trećeg i četvrtog dana radionice naučiti kako izraditi jednostavniji poslovni plan sukladno objavljenim aktualnim obrascima iz natječaja ruralnog razvoja. Kako je za kvalitetno savladavanje ovog dijela edukacije potrebno ovladati osnovnim ekonomskim pojmovima (kao što su amortizacija, rentabilnost i sl.),  prije ovog dijela seminara potrebno je proučiti uvodno poglavlje o izradi poslovnog plana u priručniku koji ćete, zajedno s uputama predavača, dobiti prvog dana edukacije.

Poslovni plan sadrži dubinsku analizu planiranog projekta, uključujući analizu postojećeg stanja te projekcije budućeg stanja koje će se realizirati nakon projektnog ulaganja. Poslovni plan pomaže u sagledavanju poslovne prilike dajući jasan smjer planiranim poslovnim aktivnostima, te predstavlja iznimno važan dokument koji bi svaki poduzetnik trebao izraditi prije ulaska u investiciju i to primarno radi sebe, bez obzira da li želi ostvariti sufinanciranje projekta iz EU programa ili ne, a s pravom se kaže da „pisanje poslovnog plana ima jednaku važnost kao i sam poslovni plan“.

Osnovna svrha ovog dijela seminara je steći znanja i vještine za samostalnu izradu opisnog dijela poslovnog plana sukladno zahtjevima Programa ruralnog razvoja, temeljem svih potrebnih prethodnih analitičkih postupaka. Prethodno navedeno ostvaruje se kroz sljedeće teme:

 • Struktura poslovnog plana
 • Opis proizvodnje
 • Tržište nabave i prodaje
 • Analiza konkurencije
 • Tehnološko tehnički elementi pothvata, lokacija i zaštita okoliša
 • Popunjavanje opisnog djela obrasca poslovnog plana

DAN 4

Nakon finaliziranja opisnog dijela poslovnog plana, prelazi se na izradu financijske analize planirane investicije. U ovom dijelu predavanja naučit ćete definirati novčanu vrijednost projekta, izraditi plan prihoda i rashoda, uz izračun točke pokrića. Uz to, napravit ćete cjelokupnu financijsku konstrukciju projekta uz plan računa dobiti i gubitka, te prikaz financijskog i ekonomskog toka.

Kako bi naučili samostalno izrađivati financijski dio poslovnog plana, na ovom seminaru proći će se kroz sljedeće teme:

 • ulaganja i izvori financiranja
 • ulaganja u osnovna i obrtna sredstva
 • vrste troškova, status PDV-a
 • plan prihoda
 • amortizacijske stope i izračun amortizacije
 • izračun kreditnih obaveza
 • izračun točke pokrića
 • novčani tok (financijski i ekonomski tok)
 • financijska analiza i pokazatelji

DAN 5

Nakon dobivanja odluke o dodjeli bespovratnih sredstava, potrebno je voditi računa o specifičnim pravilima i procedurama provedbe EU projekta, kako se ne bi dogodilo da dio ili čak cijeli iznos odobrenih sredstava, ne možete ostvariti. Stoga je posljednji dio radionice posvećen upravo temeljima uspješne provedbe.

Po završetku petog dana polaznici će biti u mogućnosti pratiti i kontrolirati provedbu planiranih aktivnosti sukladno odluci o dodjeli sredstava, izrađivati izvještaje, zahtjeve za isplatom sredstava te prikupiti popratnu dokumentaciju. Osobito je važno osigurati vidljivost projekta, jer to predstavlja jedan od najčešćih propusta u provedbi, pa će polaznici u ovom seminaru dobiti potrebna znanja i o tome.

Tijekom posljednjeg dana radionice obrađuju se sljedeće teme:

 • odluka o dodjeli bespovratnih sredstava – sadržaj, obveze, aneksiranje, raskid
 • izrada redovnih mjesečnih izvještaja o provedbi i popratne dokumentacije
 • zahtjev za promjenama u projektu
 • zahtjev za isplatu i isplata sredstava uz detaljni pregled dokumentacije koja se prilaže
 • kontrole na terenu i priprema dokumentacije za kontrolu
 • pravila označavanja projekata financiranih iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.

Uvjerenje koje se stječe po završetku programa obrazovanja – potvrda o odslušanom seminaru: diploma Otvorenog učilišta Algebra.

Vrsta obrazovanja – Seminar

Trajanje obrazovanja – 40 sati

Preduvjet – Osnovno poznavanje rada na računalu (Word, Excel, Internet)

 

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Educentar koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.