Specijalistički diplomski stručni studij - Projektni menadžment

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: 2 godina(e)
EduCentar cijena: Od 26.000 kn

Naziv: Obrazovna grupa Zrinski

Kategorija: Tečajevi Kategorija: Fakulteti Kategorija: Poslovna edukacija

Opis

Projektni menadžment

 • ECTS bodovi: 120
 • Trajanje: 4 semestra
 • Stručni naziv: Stručni specijalist projektnog menadžmenta (struč.spec.oec.)
 • Način izvođenja studija: redovni, studij uz rad (izvanredni studij) ili ONLINE
 • Nastavnici su priznati znanstvenici, stručnjaci i menadžeri iz prakse.
 • Nastava se odvija u manjim grupama

Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski osnovana je 2008. godine te odtada svojim suvremenim i inovativnim pristupom obrazuje i osposobljava studente za praktičnu primjenu stručnih znanja, vještina i pslovnih tehnika.
Vodeći se svojom misijom - suvremenim obrazovnim i istraživačkim pristupom omogućiti studentima vrhunsko poduzetničko obrazovanje, Visoka je škola izradila i program specijaslističkog diplomskog stručnog studija "Projektni menadžment".

Studijski program ima dopusnicu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i usklađen je s Bolonjskom deklaracijom. Osim redovnog specijalističkog studija Visoka škola N.Š. Zrinski,  prvo je visoko učilište u Hrvatskoj koje ima odobrenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za izvođenje studijskih programa kroz online sustav – sustav učenja na daljinu (online studiji).

Stjecanjem naziva stručnog specijalista projektnog menadžmenta studenti stječu opće i stručne kompetencije za upravljanje projektima.

 • Opće: sposobnost analize i sinteze projektnog zadatke, sposobnost učenja i rješavanja problema u projektnim organizacijama, sposobnost primjene znanja u praksi, sposobnost prilagodbe projektnih aktivnosti promjenama u poduzeću, sposobnost upravljanja informacijama, sposobnost za samostalni i timski rad.
 • Stručne: učinkovito komuniciranje sa svm dionicima u globalnom projektnom okruženju, primjenjivanje najnovijih metoda, vještina i alata u projektnom menadžmentu, evaluacija projekata u operativnom i strateškom kontekstu, vođenje projakata ka učinkovitim organizacijskim promjenama, primjena etičkih načela i vrjednosti u vođenju projekata i donošenju odluka. 

Uvjeti za upis

Temeljni preduvjeti za upis na studije su:

 • završen trogodišnji preddiplomski stručni/sveučilišni studij ili završen diplomski sveučilišni studij uz ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova
 • poznavanje stranog jezika
 • sklopljen Ugovor s Visokom školom

Uvjeti za prijelaz:

 • Prijelaz na 1. godinu studija ostvaruje student koji ima izvršen upis na drugom visokom učilištu.
 • Prijelaz na 2. godinu studija ostvaruje student koji je upisan na 2. godinu studija na matičnom visokom učilištu s kojeg prelazi ili stečenih 30 ECTS bodova na matičnom visokom učilištu s kojeg prelazi.

Studenti koji prelaze sa srodnih specijalističkih studija na specijalistički diplomski stručni studij Projektni menadžment moraju podnijeti molbu za upis, pri čemu se utvrđuje obveza polaganja razlikovnih ispita.
Studenti koji prelaze s nesrodnih specijalističkih studija na specijalistički diplomski stručni studij Projektni manedžment moraju podnijeti molbu za upis, pri čemu se utvrđuje obveza polaganja razlikovnih ispita koji, ovisno o prethodno odslušanim i položenim kolegijima, obvezno moraju uključivati sljedeće:

 • Ekonomija I
 • Ekonomika poduzeća
 • Poduzetništvo.

Uvjeti izravnog upisa:

Izravan upis u drugu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija Projektni menadžment odobrit će se kandidatu koji je prethodno završio studij te stekao 240 ECTS odnosno 300 ECTS bodova.
Za kandidate iz gornje točke ove odluke koji su završili nesrodni studij utvrđuje se obveza polaganja sljedećih razlikovnih ispita:

 • Ekonomija I
 • Ekonomika poduzeća
 • Poduzetništvo.

Sve ostale informacije saznajte putem kontakt obrasca niže na stranici. 

Natječaj za upis

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi