Naknada štete zbog povrede prava tržišnog natjecanja

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: 1 dan(a)
EduCentar cijena: Od 1.000 kn + PDV

Naziv: Mapa znanja

Kategorija: Poslovna edukacija Kategorija: Tečajevi

Opis

Predavač

Jelena Čuveljak

Svrha seminara

U Republici Hrvatskoj područje zaštite tržišnog natjecanja uređeno je Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja (Narodne novine, br. 80/13, 79/09, dalje: ZZTN), dok je naknada štete uređena u općem  propisu odnosno Zakonu o obveznim odnosima (Narodne novine, br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15). No, uočeno je u praksi da oštećene stranke rijetko kada traže naknadu štete koju su pretrpjele zbog povrede tržišnog natjecanja i to neovisno o tome da li je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja donijela odluku o povredi ili te odluke nije bilo.

Ova praksa je slična u cijeloj Europskoj uniji, stoga je Europska komisija potaknula još 2004. godine rad na ujednačavanju pravila o naknadama štete, kao i olakšavanju položaja oštećenika u tim postupcima, a s ciljem da se omogući žrtvama povreda prava tržišnog natjecanja ostvarivanje naknade štete. Privatna provedba predstavlja drugu stranu učinkovite zaštite prava tržišnog natjecanja koja se u potpunosti ostvaruje kombinacijom javne i privatne provedbe.

Rezultat tog rada je Direktiva 2014/104 EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. studenoga 2014. o određenim pravilima kojima se uređuju postupci za naknadu štete prema nacionalnom pravu za kršenje odredaba prava tržišnog natjecanja država članica i Europske unije.  Ova su pravila kod nas implementirana Zakonom o postupcima naknade štete zbog povrede prava tržišnog natjecanja kojim se detaljno uređuju pitanja uređena Direktivom.

Zakon ima za cilj osigurati da oštećenici kojima je šteta nastala povredom europskog ili nacionalnog prava tržišnog natjecanja dobiju punu kompenzaciju povrede koju su pretrpjeli i to neovisno o tome da li je nadležno tijelo za zaštitu tržišnog natjecanja (Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Europska komisija i dr.) donijelo odluku o povredi prava tržišnog natjecanja ili takve odluke nema.

Stoga je svrha ovog seminara upoznati sudionike s pravilima koja olakšavaju oštećenim osobama naknadu štete koju su pretrpjeli zbog povrede prava tržišnog natjecanja i to kako osobama koje su pretrpjele štetu od svog ugovornog partnera tako i osobama koje su tzv. indirektni kupci odnosno oni koji su pretrpjeli štetu jer je povećanje cijene zbog povrede tržišnog natjecanja preneseno dalje na njih.

Namjena

Seminar je namijenjen prije svega pravnicima, ali i drugim osobama koje sudjeluju u gospodarskoj djelatnosti kao i svima odgovornim osobama u trgovačkim društvima odnosno svima onima koji sudjeluju na tržištu jer veliki poduzetnici moraju biti svjesni koje sve posljedice mogu nastupiti ako povrede pravila tržišnog natjecanja a svi ostali da budu svjesni svojih mogućnosti ako im je nanesena šteta zbog povrede prava tržišnog natjecanja.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, pitanja i diskusija.

Raspored seminara

 • od 9:00 do 14:00 (2 pauze po 15 min)

Iz programa seminara

 • Postupak prije donošenja Direktive -  Ashurst analizu, Zelena knjiga, Studija utjecaja, Bijela knjiga
 • Praktični Vodič za Kvantifikaciju štete u tužbama
 • Značenje pojmova
 • Pravo na potpunu naknadu štete
 • Nadležni sud
 • Odgovornost za naknadu štete
 • Otkrivanje dokaza – izuzetci od otkrivanja dokaza, novčane kazne
 • Zaštita povjerljivih informacija
 • Zastara
 • Solidarna odgovornost
 • Učinak odluka nadležnih tijela javnopravne provedbe
 • Prenošenje prekomjernih cijena na izravne i neizravne kupce
 • Izračun visine iznosa štete

Predavač

Jelena Čuveljak je sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske i profesor Zagrebačke škole ekonomije i managementa. Napisala je brojne stručne članke iz područja trgovačkog prava (ugovori, stečaj, predstečaj, ovrha i dr.) te je iskusna predavačica i pravnik praktičar. Sudskim parničnom postupkom se bavi više od dvadeset godina i to prvo kao zastupnik Republike Hrvatske a nakon toga sudac trgovačkog suda. Doktorirala je na temu naknada štete zbog povrede tržišnog natjecanja te je bila članica radne skupine za izradu Zakona o postupcima naknade šteta zbog povrede tržišnog natjecanja.

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Educentar koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.