Palijativna skrb-medicinske sestre/tehničari

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: Na upit
EduCentar cijena: Od 5.400 kn

Naziv: Učilište Ambitio - ustanova za obrazovanje odraslih

Kategorija: Tečajevi

Opis

         Program stručnog usavršavanja za poslove u palijativnoj skrbi-medicinske                                                                     sestre/tehničari

Palijativna skrb je pristup, kojim se pacijentu suočenim sa smrtonosnom bolešću i njegovom obitelji unapređuje kvaliteta života. Napretkom medicine i sve većeg broja preživjelih od onkoloških i drugih teških bolesti, u drugoj polovici 20. stoljeća počela se razvijati palijativna medicina. Prioritet je pacijentu olakšati bol, ali i članovima njegove obitelji pružiti psihosocijalnu pomoć te na sve načine podići kvalitetu života od trenutka dijagnoze do razdoblja žalovanja nakon smrti pacijenta. U Hrvatskoj oko 46.000 pacijenata treba palijativnu skrb.

Uvjeti za upis:

Medicinska sestra/tehničar opće zdravstvene njege, prvostupnik/ica sestrinstva te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ovih poslova.

O programu:

Obzirom da je u Hrvatskoj, za razliku od brojnih drugih zemalja širom svijeta, još uvijek nedostatna edukacija medicinskih sestra iz područja palijativne skrbi, ovaj program ima za cilj educirati polaznika o osnovama palijativne skrbi. Iskazane potrebe na tržištu rada prepoznate su u oblikovanju ovoga programa, a medicinske sestre i tehničari kao i provstupnice/ici sestrinstva koji steknu Uvjerenje o usavršavanju za palijativnu skrb, doprinijet će svojem profesionalnom razvoju te ostvariti prednost na tržištu rada. Ovaj program usavršavanja vrednovala je i Hrvatska komora medicinskih sestara, te za njegovo svladavanje dodjeljuje 11 bodova. Više o vrednovanju programa možete vidjeti na linku: http://uciliste-ambitio.hr/wp-content/uploads/2017/03/HKMS_palijativa_vrednovanje-programa.pdf

Način učenja:

Program stručnog usavršavanja u trajanju od 190 sati realizira se kombiniranom multimedijskom i redovitom nastavom tijekom 6 mjeseci trajanja usavršavanja. Teorijska nastava u trajanju od 80 sati realizira se putem interaktivnog multimedijalnog sustava, vježbe u trajanju od 70 sati realiziraju se redovitom nastavom u specijaliziranom kabinetu ustanove, a praktična nastava u trajanju od 40 sati izvodi se u zdravstvenoj ili socijalnoj ustanovi s kojom ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji. Praktična nastava izvodi se pod vodstvom i nadzorom mentora.

Rok prijave: Otvorene prijave

Cijena: 5.400 kn

Trajanje: 190 sati

Plaćanje:

Iznos školarine moguće je plaćati obročno tijekom 6 mjeseci trajanja usavršavanja gdje mjesečna rata/obrok iznosi 900,00kn.

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 

Medicinska sestra/tehničar po završetku programa usavršavanja za poslove u palijativnoj skrbi će:

 

1.Primjenjivati ključne komponente palijativne skrbi u okruženju u kojem se pacijent i njegova obitelj nalaze

2.Provoditi sveobuhvatnu skrb i sudjelovati u multidisciplinarnom timskom radu u svim okruženjima u kojima se pruža palijativna skrb sukladno ovlastima

3.Procijeniti potrebe za palijativnom skrbi pacijenta, njegove obitelji, skrbnika i njegovatelja

4.Omogućiti pacijentu da se tijekom cijele bolesti osjeća što udobnije, bez bolova i drugih fizičkih simptoma

5.Udovoljiti pacijentovim psihološkim, socijalnim i duhovnim  potrebama sukladno ovlastima

6.Voditi sestrinsku dokumentaciju o palijativnim pacijentima

7.Pružiti pomoć, podršku i sudjelovati u edukaciji obitelji u skrbi za pacijenta sukladno ovlastima

8.Djelovati u skladu s bioetičkim načelima, državnim i međunarodnim zakonima te pacijentovim željama i vrijednostima u palijativnoj skrbi

9.Primjenjivati vještine profesionalne komunikacije primjerene palijativnoj skrbi

10.Primjenjivati postupke zaštite na radu

 

 

Više o samom program, upisu kao i o kompetencijama možete saznati na internet stranici:www.uciliste-ambitio.hr/Programi/Usavršavanje za poslove u palijativnoj skrbi-medicinske sestre/tehničari.

Pošaljite nam upit putem obrasca na dnu stranice.

 

 

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera